1. 100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי (מחקרי מדיניות 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 19999)
2. Gross, Company Promoters (1972)
3. Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
4. Rakover, A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
5. Rakover, Ethics in the Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
6. Rakover, Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
7. Rakover, Modern Applications of Jewish Law (vol 1-2, The Library of Jewish Law, 1992)
8. Rakover, Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
9. אבי פרידמן, מס ערך מוסף - החוק וההלכה (מהד' 3, נבו, 2018)
10. אבירם-ניצן, הצעה לרפורמה בשוק העבודה - העתיד כבר כאן (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
11. אבן חן, האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
12. אבנרי, משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית (2013)
13. אגמון גונן, ההשבה בהקשרים חוזיים
14. אדרעי, אירועי מס - עלייתם (ואיבונם) של דיני מסים בישראל
15. אדרעי, חוק-יסוד משק המדינה
16. אונגר, נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
17. אזרחי, בן-שחר ולאל, רפורמה בשידור הציבורי - דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית (מחקרי מדיניות 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
18. אזרחי, גושן ולשם, בעלות צולבת - שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
19. אזרחי, גילה, דיני התחרות האירופאים בראי דיני ההגבלים העסקיים הישראלים (נבו, 2019)
20. אזרחי,גושן וקומנשטק, הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל - ההיבט הציבורי (מחקרי מדיניות 25, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001)
21. אטינגר, ראיות במשפט העברי (2011)
22. אטמור ופרידברג, מצביעים או לא מצביעים - ההשתתפות בבחירות לכנסת (מחקרי מדיניות 106, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
23. אטמור, הבר, הלר, וולטר, ונטורה ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
24. אטמור, שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים (מחקרי מדיניות 82, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
25. אי-שיוויון בישראל - חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה - הכנס הכלכלי התשיעי (גרונאו עורך ומנהל הכנס, מחקרי מדיניות 28, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001)
26. איום ביטחוני ומשבר כלכלי - השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית - הכנס הכלכלי העשירי (גרונאו מנהל ועורך הכנס, מחקרי מדיניות 33, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
27. איזון בפעילות המשטרה - סיכום תקופה ואתגרים לשנים הקרובות (פישמן עורך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
28. אייל, המונופוליסט כקרבן - על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים (מחקרי מדיניות 47, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
29. איך מתקנים את שיטת הממשל בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
30. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח, 2016)
31. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
32. אלמוג, זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי - נייר עמדה
33. אלמוג, משפט וספרות
34. אלמוג, משפט וספרות בעידן דיגיטלי
35. אלמוג, משפט וקולנוע (2012)
36. אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
37. אמינות ושקיפות במשק - הכנס הכלכלי האחד-עשר, צבי אקשטיין ראש הצוות (מחקרי מדיניות 45, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
38. אנגלרד, מבוא לתורת המשפט (מהד' שנייה, נבו, 2019)
39. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, מהדורה 4, 2013)
40. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - עידכון המהדורה הרביעית (יהלום, 2016)
41. אפורי, חוק זכות יוצרים
42. ארבל ושוורץ אלטשולר, מידע רוצה להיות חופשי - הטמעת חוק חופש המידע בישראל (מחקרי מדיניות 74, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
43. ארבל-גנץ, רגולציה- הרשות המפקחת (מחקרי מדיניות 37, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
44. אריאן אטמור והדר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007 - לכידות בחברה שסועה (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007)
45. אריאן, אטמור והדר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2006 תמורות במערך המפלגות בישראל התפוררות או היערכות מחדש (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
46. אריאן, בן-נון וברנע, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2004 כולל סקר עמדות הנוער (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
47. אריאן, בן-נון, ברנע וצרפתי, התקשורת בדמוק' הישראלית מנקודות מבט שונות במסגרת פרסומי מדד הדמוק' הישראלית (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
48. אריאן, בן-נון, ברנע, ונטורה ושמיר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
49. אריאן, הרמן, אטמור, הדר, לבל וצבן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008 - בין המדינה לבין החברה האזרחית (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
50. אריאן, הרמן, לבל, פיליפוב, צבן וקנפלמן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010 - ערכים דמוקרטיים בישראל הלכה למעשה (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
51. אריאן, נחמיאס ונבות, מעברי שלטון בישראל - השפעות על מבנה הממשל ותפקודו (מחקרי מדיניות 23, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
52. אריאן, נחמיאס, נבות ושני, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2003 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
53. אריאן, פיליפוב וקנפלמן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009 - עשרים שנה לעלייה מבית המועצות (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
54. ארידור-הרשקוביץ ושוורץ אלטשולר, אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים (הצעה לסדר 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
55. באיר, הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל (דעת 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
56. באלינט, בתוך הקופסה - מיתוג סמוי בשידורי הטלויזיה המסחרית בישראל (מחקרי מדיניות 95, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
57. בגס, מעסיקים גדולים בדיני עבודה (נבו, 2017)
58. בהט, הבראת חברות (2013)
59. בונדי, אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה במשנתו של אברהם יהושע השל (אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
60. בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007)
61. בזק, משפט ופסיכיאטריה
62. בירנהק, (מרחב פרטי) הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה
63. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
64. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (מחקרי מדיניות 101, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
65. בלאנדר וקליין, חקיקה פרטית (מחקרי מדיניות 32, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
66. בלאנדר ורהט, משאל-עם - מיתוס ומציאות (מחקרי מדיניות 20, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
67. בלס, עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
68. בן בסט ודהן, מאזן הכוחות בתהליך התקצוב (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
69. בן בסט ודהן, רפורמות, פוליטיקה ושחיתות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
70. בן בסט, דהן וקלור, ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
71. בן בסט, דהן וקרמניצר, חרדים לצהל (הצעה לסדר 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
72. בן בסט, הפיקוח על שוק ההון (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007)
73. בן דוד, אפוטרופסות הלכה ומעשה (2015)
74. בן נון-חבקין, הערעור האזרחי (2012)
75. בן-אור, אומנות הפרקליטות (כרך ג, 2002)
76. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך א, 1995)
77. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך ב, 2000)
78. בן-בסט ודהן, זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית (מחקרי מדיניות 49, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
79. בן-ישראל, מימד חדש להסכם הקיבוצי (1976)
80. בראון, לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית - דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת (מחקרי מדיניות 89, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
81. בראלי וקידר, ממלכתיות ישראלית (מחקרי מדיניות 87, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
82. ברודט, שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח (מחקרי מדיניות 53, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
83. ברזילי ונחמיאס, היועץ המשפטי לממשלה סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
84. ברזילי ונחמיאס, מוסד ביקורת המדינה - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 10, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
85. ברזילי, היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי (מחקרי מדיניות 84, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
86. ברכה, משפט מינהלי (א)
87. ברכה, משפט מינהלי (ב)
88. ברנד, מיהו חילוני - קריאות הלכתיות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
89. ברנד, ערכאות של גויים במדינת היהודים (מחקרי מדיניות 83, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
90. ברנדס, יהדות וזכויות אדם - בין צלם אלוהים לגוי קדוש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
91. ברק, כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה (2014)
92. ברק, מבחר כתבים (א)
93. ברק, מבחר כתבים (ב)
94. ברק, מבחר כתבים ג - עיונים חוקתיים (2017)
95. ברק, מבחר כתבים ד - על בית המשפט ושופטיו (2017)
96. ברק, מידתיות במשפט (2010)
97. ברק, פרשנות במשפט (א) הכללית
98. ברק, פרשנות במשפט (ב) חקיקה
99. ברק, פרשנות במשפט (ג) חוקתית
100. ברק, פרשנות במשפט (ד) חוזה
101. ברק, פרשנות במשפט (ה) צוואה
102. ברק, פרשנות תכליתית
103. ג'בארין, דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
104. ג'רבי ולוי, השסע החברתי-כלכלי בישראל (מחקרי מדיניות 21, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
105. גביזון ואבו-ריא, השסע היהודי-ערבי בישראל - מאפיינים ואגרים (מחקרי מדיניות 13, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
106. גדרון ונמדר, תמא 38 (חושן למשפט, 2012)
107. גוט, עיוות דין בהליך הפלילי (2008)
108. גוטליב ואח', מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
109. גולדמן, הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט (מחקרי מדיניות 15, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
110. גונטובניק, הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות - בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות (אונ' בר אילן, נבו, 2014)
111. גורן, בוררות (נבו, 2018)
112. גורן, בתי משפט מינהליים
113. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 11, 2013)
114. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 12, 2015)
115. גילדין, דיור בר-השגה במשפט (נבו, 2018)
116. גליקסברג, גבולות תכנון המס
117. גליקסברג, מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (1995)
118. גלעד, דיני הנזיקין - גבולות האחריות
119. גן, קורבנותם אומנותם - משיח קורבני לשיח ריבוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
120. גנאים וקרמניצר, עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
121. גנאים וקרמניצר, עברות נגד המשטר (מחקרי מדיניות 70, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
122. גנאינסקי, מעמדה החוקתי של זכות השביתה (2014)
123. גרונאו, אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל (מחקרי מדיניות 27, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
124. גרונאו, הגלובליזציה - כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית (מחקרי מדיניות 36, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
125. גרונאו, המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2002-2003 (מחקרי מדיניות 34, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
126. גרונאו, מדיניות הפנסיה (מחקרי מדיניות 35, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
127. גרוס, אסופת מאמרים (1964 - 2014)
128. גרוס, אסופת מאמרים (2006 - 2013)
129. גרוס, דיני המס החדשים (מהדורה שלישית, 2003)
130. גרוס, דיני חברות - החוק והפסיקה (1970)
131. גרוס, דיני ניירות ערך ובורסה (1973)
132. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
133. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (2010)
134. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מהד' 5, נבו, 2018)
135. גרוס, הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
136. גרוס, חוק החברות (מהד' חמישית מורחבת, כרכים א-ב, נבו, 2016)
137. גרוס, חוק החברות החדש (מהדורה רביעית, 2007)
138. גרוס, מאבקה של דמוקרטיה בטרור
139. גרוס, מושג השליטה והשלכותיו (2003)
140. גרוס, תגמול דירקטורים ונושאי משרה (2010)
141. גרוס, תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
142. גרוס-אלתר, מס ערך מוסף (1987)
143. גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט
144. גרין, דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
145. גרינמן, זכויות יוצרים (מהדורה שנייה)
146. דגן ופורת, מבקשי צדק בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
147. דהן, אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה (מחקרי מדיניות 114, המכון הישראלי לדמוקרטיה , 2016)
148. דוד, המשפחה והפוליטי - על השתייכות ואחריות בחברה ליברלית (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
149. דויטש, דיני המחאת חיובים (נבו, 2018)
150. דויטש, מעמד הצרכן במשפט
151. דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר
152. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל (תשיג)
153. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל - תוספת לשנים 63-53
154. דורפמן, דמוקרטיה כשלטון עצמי משותף (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
155. דורפמן, חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
156. דותן, הנחיות מינהליות
157. דיין, מדיניות מיסוי עירוני והארנונה הכללית
158. דנה וזינגר, דיני תכנון ובנייה (2015)
159. דסקל ושוורץ אלטשולר, תחנת הרדיו א-שמס - בתפר שבין רגולציה, פוליטיקה וכלכלה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
160. דקל, חובת המכרז של גופים מינהליים
161. דקל, מכרזים(א)
162. דקל, מכרזים(ב)
163. דרורי, החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
164. דשא, המשפט החקלאי בישראל (2014)
165. דשא, מערכת המשפט בישראל (נבו, 2019)
166. הבחירות בישראל 2013 (בחירות 2013, מיכ שמיר עורכת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
167. הבר ושרביט-ברוך, שירות נשים בצהל - המשך התקדמות או נסיגה לאחור (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
168. הבר, חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל פתוח - שלושה דפוסי פעולה והנחות יסוד (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
169. הבר, ממשל פתוח מקוון בישראל - הזדמנות ואתגרים (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
170. הופנונג, ישראל - בטחון המדינה מול שלטון החוק
171. הופנונג, מחאה וחמאה - השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על קתציבי חברה ורווחה (נבו, 2006)
172. הורביץ, א-סימטריה - משק קטן - כלכלה גלובלית (מחקרי מדיניות 63, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
173. הכהן וחדד, הומניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין (אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
174. הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות (בן בסט ודהן עורכים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
175. הלינגר והרשקוביץ, ציות ואי-ציות בציונות הדתית מגוש אמונים ועד תג מחיר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
176. הלר, דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים (דעת 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
177. המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2001-2002 - הכנס הכלכלי התשיעי (גרונאו עורך ומנהל הכנס, מחקרי מדיניות 30, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001
178. המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2002-2003 - הכנס הכלכלי העשירי (גרונאו מנהל ועורך הכנס, מחקרי מדיניות 34, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
179. המחאה החברתית קיץ 2011 - ממחאה לשינוי תקצירי מחקרים והמלצות לרפורמות (דוח מחקר, שוורץ אלטשולר עורכת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
180. הראבן, האומנם מדינת כבוד האדם (מחקרי מדיניות 40, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
181. הראל, גופים ונושאי משרה דו-מהותיים (מהד' 2, נבו, 2019)
182. הרדוף, הפשע המקוון
183. הרדוף, עברת הגנבה (2014)
184. הרט ושר-הדר, הפריימריס המפלגתיים של 1996 ותוצאותיהם הפוליטיות (מחקרי מדיניות 12, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
185. הרמן ואח', דתיים לאומיים - המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
186. הרמן, אטמור, הלר ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2012 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
187. הרמן, הלר, כהן ובובליל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
188. הרמן, הלר, כהן, בארי ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
189. הרמן, הלר, כהן, בובליל ועומר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
190. הרמן, כהן, הלר, לזר-שואף ועומר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
191. הרמן, ענבי, הלר ועומר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
192. הרפורמה במערכת הבריאות - עבר ועתיד - הכנס הכלכלי התשיעי (גרונאו עורך ומנהל הכנס, מחקרי מדיניות 29, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001)
193. הרפז וגולן, משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, נבו, 2018)
194. הרפז, אסטרטגיות שיטור - סוגיות בעיצוד מדיניות אכיפת החוק (2012)
195. הרצן, הלר, אטמור ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
196. ואקי, מעבר לספר סביק גמישות ההוכחה בדין הפלילי (2013)
197. ויגודה וצפרי, שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
198. ויגודה, השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
199. ויגודה, שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
200. וייס, דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
201. וינוגרד ורון, שקיפות מפלגות (הצעה לסדר 25, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019)
202. וינר ופרידמן, שבת מקומית - חוקי השבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
203. וינרוט ואדלשטיין, התניית שירות בשירות על ידי תאגיד בנקאי (מהד' שנייה מורחבת, שואב, 2000)
204. וינרוט, דיני קניין - פרקי יסוד (לשכת עורכי הדין, 2016)
205. וינרוט, מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (חושן למשפט, 1992)
206. וינרוט, ערבות בנקאית (מהד' שנייה מורחבת, שואב, 2010)
207. וינרוט, ריבית (כרך א, שואב, 1998)
208. וינשל-מרגל, אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון ניתוח כמותי והשוואתי (2016)
209. ויסמונסקי, חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
210. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף
211. ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש
212. ויסמן, דיני קניין - זכויות קדימה ופרקי משכון
213. ויסמן, דיני קניין - חלק כללי
214. ולר, חובת גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח
215. וסטרייך, הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
216. וסרשטיין פסברג, משפט בין-לאומי פרטי (2013)
217. וסרשטיין פסברג, פסקים זרים במשפט הישראלי - הדין והגיונו (1996)
218. וקסמן ובלאנדר, דגמים של שיתוף אזרחים, (מחקרי מדיניות 26, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)
219. זגורי-זגורי, דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
220. זולדן, חובת מתפללים להנגיש את בית הכנסת לאנשים עם מוגבלות (שות 7, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
221. זוסמן, וודבריג' ומיעארי, ממדי הפשיעה בישראל בשנים 2010-1990 תוך התמקדות בחברה הערבית (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
222. זיכרמן וכהנר, חרדיות מודרנית - מעמד בינים חרדי בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
223. זיכרמן וכהנר, חרדיות מודרנית מעמד ביניים חרדי בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
224. זינגר, דיני שלטון מקומי - הווה ועתיד (2013)
225. זכריה, קולו הזך של הפיקולו - בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור (2012)
226. זלצמן, מעשה בית דין בהליך אזרחי (1991)
227. זמיר, אדמות המדינה ביהודה ושומרון
228. זמיר, הסמכות המינהלית (מהדורה ראשונה)
229. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך א - המינהל הציבורי (מהדורה שנייה מורחבת, 2010)
230. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ב - ההליך המינהלי (מהדורה שנייה מורחבת, 2011)
231. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף (נבו, 2014)
232. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
233. זמיר, השפיטה בעניינים מינהליים (1975)
234. זמיר, חוק המכר, תשכח-1968 - פירוש לחוקי החוזים (1987)
235. זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשלד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
236. זמיר, עקרון ההתאמה בקיום חוזים
237. זמיר, פירוש והשלמה של חוזים (1996)
238. זמיר, ראבילו ושלו, הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (מהד' 2, 1996)
239. זמיר-בנבנשתי, אדמות היהודים ביהודה, שומרון חבל עזה ומזרח ירושלים
240. זמיר-בנבנשתי, הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני
241. זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
242. זנדברג, זכויות נאשמים הזכות למשפט נפרד (2001)
243. זנדברג, חוק-יסוד מקרקעי ישראל (מכון סאקר, נבו, 2016)
244. זנדברג, מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
245. זנדברג, פירוש לחוק המעצרים (2001)
246. זעירא, המדיניות המקרו-כלכלית - הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית (מחקרי מדיניות 52, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
247. חביב סגל, דיני חברות (א)
248. חביב סגל, דיני חברות (ב)
249. חבקין ונמרודי, התביעה הקטנה (נבו, 2017)
250. חבקין, התיישנות (2014)
251. חדאד חאג'יאיר ואסף, החברה הערבית בישראל - תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
252. חדאד חאג'יחיא ורודניצקי, החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית - חזון ומעשה (מחקרי מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
253. חדאד חאג'יחיא, נתונים דמוגרפיים על האוכלוסייה הערבית בישראל - טיוטה (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
254. חדד, השווה הכתוב אישה לאיר - על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים (מחקרי מדיניות 100, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
255. חדד, מיעוטים במדינה יהודית - היבטים הלכתיים (מחקרי מדיניות 80, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
256. חוקה בהסכמה - הצעת חוק ברית הזוגיות, הצעת חוק השבת (ומועדי ישראל) (בהנחיית השופט מאיר שמגר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
257. חמדני, ריכוזיות השליטה בישראל - היבטים משפטיים (מחקרי מדיניות 78, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
258. חקק, גברים בשחור - מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד (מחקרי מדיניות 66, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
259. חרמון, פורת, פלדמן וקריכלי-כץ, אפליה תעסוקתית בישראל - התמודדות מבדלת (מחקרי מדיניות 121, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
260. חשבון נפש דמוקרטי - 20 שנה אחרי רצח רבין (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
261. טדסקי, מסות נוספות במשפט
262. טוטנאור, עזר כנגדה - האופוזיציה בכנסת ישראל (מחקרי מדיניות 98, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
263. טומשין-מרקמן-גנאינסקי, תאונות עבודה ומחלות מקצוע (2011)
264. טיקוצ'ינסקי, כיצד יברך מי שאינו יכול לברך - על ברכת אישה בעבור בעלה (שות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
265. טיקטצ'ינסקי, מים חיים - לשאלת טבילת נשים עם מוגבלות (שות 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
266. טל ועברי-עומר, הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל - הצורך בהקמת רשות תקשורת (מחקרי מדיניות 76, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
267. טמיר, אכיפה סלקטיבית
268. טמיר, מבט ביקורתי על ביקורת המדינה (מחקרי מדיניות 81, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
269. ידין, רגולציה חדשה - מהפכה במשפט הציבורי (נבו, 2018)
270. ידין, רגולציה – המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (בורסי, 2016)
271. יהודים ישראלים - דיוקן (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
272. יוחננוף, דיני בעלי חיים (2009)
273. ינון ודוד, הרבנות הממלכתית - בחירה, הפרדה וחופש ביטוי (מחקרי מדיניות 19, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
274. יניסקי-רביד, קניין רוחני בעבודה – תיאוריה, מעשה ומשפט משווה (2013)
275. יערי-תמיר, דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
276. ירוסלבסקי קרני ושוורץ אלטשולר, הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015),
277. ירוסלבסקי קרני ושוורץ אלטשולר, הסדרת החיסיון העיתונאי (מחקרי מדיניות 104, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)