1. (מרגלית, הלל, גרו וזקן, חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה (מחקרי מדיניות 128, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
2. 100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי (מחקרי מדיניות 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 19999)
3. bruck, Vat Collar Crime (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים , האוניברסיטה העברית, 2013)
4. Gross, Company Promoters (1972)
5. Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
6. Rakover, A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
7. Rakover, Ethics in the Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
8. Rakover, Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
9. Rakover, Modern Applications of Jewish Law (vol 1-2, The Library of Jewish Law, 1992)
10. Rakover, Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
11. א' ליבמן, האף תספה צדיק עם רשע (מחקרי מדיניות 125, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019)
12. אבו־עסבה, מרחבי עבודה משותפים (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
13. אבי פרידמן, מס ערך מוסף - החוק וההלכה (מהד' 3, נבו, 2018)
14. אבירם-ניצן, הצעה לרפורמה בשוק העבודה - העתיד כבר כאן (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
15. אבן חן, האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
16. אבן צור ופרידמן, העולם היהודי לנוכח משבר הקורונה (נגיף הקורונה התמודדות עם משבר עולמי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
17. אבנרי, משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית (2013)
18. אברהם-גילר, תניות שיפוט - לקראת מודל חדש (מסדרת אופקים חדשים במשפט, מכון סאקר, נבו, 2021)
19. אגמון גונן, ההשבה בהקשרים חוזיים
20. אדר, התשלום העונשי כסנקציה בדיני החוזים (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, אונ' עברית, 2003)
21. אדרעי, אירועי מס - עלייתם (ואיבונם) של דיני מסים בישראל
22. אדרעי, חוק-יסוד משק המדינה