1. (מרגלית, הלל, גרו וזקן, חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה (מחקרי מדיניות 128, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
2. 100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי (מחקרי מדיניות 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 19999)
3. bruck, Vat Collar Crime (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים , האוניברסיטה העברית, 2013)
4. Gross, Company Promoters (1972)
5. Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
6. Rakover, A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
7. Rakover, Ethics in the Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
8. Rakover, Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
9. Rakover, Modern Applications of Jewish Law (vol 1-2, The Library of Jewish Law, 1992)
10. Rakover, Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
11. א' ליבמן, האף תספה צדיק עם רשע (מחקרי מדיניות 125, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019)
12. אבו־עסבה, מרחבי עבודה משותפים (דוח מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
13. אבי פרידמן, מס ערך מוסף - החוק וההלכה (מהד' 3, נבו, 2018)
14. אבירם-ניצן, הצעה לרפורמה בשוק העבודה - העתיד כבר כאן (בחירות 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
15. אבן חן, האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
16. אבן צור ופרידמן, העולם היהודי לנוכח משבר הקורונה (נגיף הקורונה התמודדות עם משבר עולמי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
17. אבנרי, משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית (2013)
18. אגמון גונן, ההשבה בהקשרים חוזיים
19. אדר, התשלום העונשי כסנקציה בדיני החוזים (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, אונ' עברית, 2003)
20. אדרעי, אירועי מס - עלייתם (ואיבונם) של דיני מסים בישראל
21. אדרעי, חוק-יסוד משק המדינה
22. אונגר, נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
23. אזרחי, בן-שחר ולאל, רפורמה בשידור הציבורי - דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית (מחקרי מדיניות 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
24. אזרחי, גושן ולשם, בעלות צולבת - שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
25. אזרחי, גילה, דיני התחרות האירופאים בראי דיני ההגבלים העסקיים הישראלים (נבו, 2019)
26. אזרחי,גושן וקומנשטק, הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל - ההיבט הציבורי (מחקרי מדיניות 25, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001)
27. אטינגר, ראיות במשפט העברי (2011)
28. אטמור ופרידברג, מצביעים או לא מצביעים - ההשתתפות בבחירות לכנסת (מחקרי מדיניות 106, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
29. אטמור, הבר, הלר, וולטר, ונטורה ולבל, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
30. אטמור, שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים (מחקרי מדיניות 82, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
31. אי-שיוויון בישראל - חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה - הכנס הכלכלי התשיעי (גרונאו עורך ומנהל הכנס, מחקרי מדיניות 28, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001)
32. איום ביטחוני ומשבר כלכלי - השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית - הכנס הכלכלי העשירי (גרונאו מנהל ועורך הכנס, מחקרי מדיניות 33, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
33. איזון בפעילות המשטרה - סיכום תקופה ואתגרים לשנים הקרובות (פישמן עורך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
34. איזנברג וזליבנסקי אדן, התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 (מחקרי מדיניות 130, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019)
35. אייל, המונופוליסט כקרבן - על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים (מחקרי מדיניות 47, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
36. איך מתקנים את שיטת הממשל בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
37. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח, 2016)
38. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
39. אלמאלק, לקראת פיצוי לנאשם הדין בישראל מול משפט עברי ובין דתי (חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אונ' אריאל, 2021)
40. אלמוג, זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי - נייר עמדה
41. אלמוג, משפט וספרות
42. אלמוג, משפט וספרות בעידן דיגיטלי
43. אלמוג, משפט וקולנוע (2012)
44. אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
45. אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית (2021)
46. אמינות ושקיפות במשק - הכנס הכלכלי האחד-עשר, צבי אקשטיין ראש הצוות (מחקרי מדיניות 45, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
47. אנגלרד, מבוא לתורת המשפט (מהד' שנייה, נבו, 2019)
48. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, מהדורה 4, 2013)
49. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - עידכון המהדורה הרביעית (יהלום, 2016)
50. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - עידכון משולב להמהדורה הרביעית (נבו, 2020)
51. אנידג'ר, תרופות האכיפה בחוזים תיאוריה, דין ומציאות (מכון סאקר, נבו, 2019)
52. אפורי, חוק זכות יוצרים
53. ארבל ושוורץ אלטשולר, מידע רוצה להיות חופשי - הטמעת חוק חופש המידע בישראל (מחקרי מדיניות 74, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
54. ארבל-גנץ, רגולציה- הרשות המפקחת (מחקרי מדיניות 37, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
55. אריאן אטמור והדר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007 - לכידות בחברה שסועה (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007)
56. אריאן, אטמור והדר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2006 תמורות במערך המפלגות בישראל התפוררות או היערכות מחדש (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
57. אריאן, בן-נון וברנע, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2004 כולל סקר עמדות הנוער (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
58. אריאן, בן-נון, ברנע וצרפתי, התקשורת בדמוק' הישראלית מנקודות מבט שונות במסגרת פרסומי מדד הדמוק' הישראלית (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
59. אריאן, בן-נון, ברנע, ונטורה ושמיר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005)
60. אריאן, הרמן, אטמור, הדר, לבל וצבן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008 - בין המדינה לבין החברה האזרחית (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
61. אריאן, הרמן, לבל, פיליפוב, צבן וקנפלמן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010 - ערכים דמוקרטיים בישראל הלכה למעשה (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
62. אריאן, נחמיאס ונבות, מעברי שלטון בישראל - השפעות על מבנה הממשל ותפקודו (מחקרי מדיניות 23, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
63. אריאן, נחמיאס, נבות ושני, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2003 (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003)
64. אריאן, פיליפוב וקנפלמן, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009 - עשרים שנה לעלייה מבית המועצות (מדד הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
65. ארידור-הרשקוביץ ושוורץ אלטשולר, אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים (הצעה לסדר 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
66. אשכנזי, כיצד לשבור את שלשלאות השופט (2021)
67. באיר, הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל (דעת 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
68. באלינט, בתוך הקופסה - מיתוג סמוי בשידורי הטלויזיה המסחרית בישראל (מחקרי מדיניות 95, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
69. בארט, שפיגל ומלאך, אחד מחמישה ילדים החינוך החרדי בישראל (חרדים בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
70. בגס, מעסיקים גדולים בדיני עבודה (נבו, 2017)
71. בדר, מנגנון תיווך כתחליף להסדר תעריף השכר המקסימאלי בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (עבודה לקבלת תואר מוסמך, אונ' בר אילן, תשע)
72. בהט, הבראת חברות (2013)
73. בונדי, אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה במשנתו של אברהם יהושע השל (אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017)
74. בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007)
75. בורר, הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה ופקודות בלתי חוקיות בעליל - הדין המצוי והראוי במשפט הישראלי (מערכות, 2020)
76. בזק, משפט ופסיכיאטריה
77. ביטון, הדין, השכל והזמן (אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה,2021)
78. בירנהק, (מרחב פרטי) הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה
79. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (מחקרי מדיניות 101, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
80. בלאנדר וקליין, חקיקה פרטית (מחקרי מדיניות 32, המכון הישראלי לדמוקטיה, 2002)
81. בלאנדר ורהט, משאל-עם - מיתוס ומציאות (מחקרי מדיניות 20, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
82. בלס, עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
83. בן בסט ודהן, מאזן הכוחות בתהליך התקצוב (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2006)
84. בן בסט ודהן, רפורמות, פוליטיקה ושחיתות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
85. בן בסט, דהן וקלור, ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
86. בן בסט, דהן וקרמניצר, חרדים לצהל (הצעה לסדר 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
87. בן בסט, הפיקוח על שוק ההון (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007)
88. בן דוד, אפוטרופסות הלכה ומעשה (2015)
89. בן דוד, ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות וחלופותיה - הלכה ומעשה (מהדורה שנייה, נבו, 2019)
90. בן נון-חבקין, הערעור האזרחי (2012)
91. בן-אור, אומנות הפרקליטות (כרך ג, 2002)
92. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך א, 1995)
93. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך ב, 2000)
94. בן-בסט ודהן, זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית (מחקרי מדיניות 49, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
95. בן-ישראל, מימד חדש להסכם הקיבוצי (1976)
96. בראון, לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית - דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת (מחקרי מדיניות 89, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
97. בראלי וקידר, ממלכתיות ישראלית (מחקרי מדיניות 87, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
98. ברודט, שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח (מחקרי מדיניות 53, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004)
99. ברזילי ונחמיאס, היועץ המשפטי לממשלה סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
100. ברזילי ונחמיאס, מוסד ביקורת המדינה - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 10, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
101. ברזילי, היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי (מחקרי מדיניות 84, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
102. ברכה, משפט מינהלי (א)
103. ברכה, משפט מינהלי (ב)
104. ברנד, מיהו חילוני - קריאות הלכתיות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
105. ברנד, ערכאות של גויים במדינת היהודים (מחקרי מדיניות 83, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010)
106. ברנדס, יהדות וזכויות אדם - בין צלם אלוהים לגוי קדוש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
107. ברעם, פיצול סליקה והנפקה ומגבלות על רווחים ברשתות כרטיסי חיוב עם עמלה צולבת (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אונ' תל אביב, 2017)
108. ברק, חוק השליחות (מהדורה שנייה מורחבת, 1996)
109. ברק, כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה (2014)
110. ברק, מבחר כתבים (א)
111. ברק, מבחר כתבים (ב)
112. ברק, מבחר כתבים ג - עיונים חוקתיים (2017)
113. ברק, מבחר כתבים ד - על בית המשפט ושופטיו (2017)