תוכן העניינים, 1 הקדמה, 15 הקדמה מאת פרופ' רון שפירא, 17 מבוא, 19 שער ראשון - הצגת האיסור הפלילי והערכים החברתיים עליהם הוא נועד להגן, 27 מבוא, 29 פרק ראשון - הצגת האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים, 31 פרק שני - יסוד הערך המוגן במשפט הפלילי, 47 פרק שלישי - הערך המוגן בעבירת איסור השימוש במידע פנים, 59 שער שני - ניתוח כלכלי קלאסי של האיסור, 93 מבוא, 95 פרק ראשון - הצדדים הרלוונטיים, 97 פרק שני - הטיעונים העיקריים בעד האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים, 115 פרק שלישי - הטיעונים העיקריים נגד האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים, 147 פרק רביעי - השימוש במידע פנים תחת האיסור הפלילי הקיים, 169 פרק חמישי - דיני ניירות ערך כדין צרכני והאיסור על שימוש במידע פנים מבוא, 191 פרק שישי - כללי הגילוי הנאות וקיומם של פערי מידע, 203 פרק שביעי - השוואה בין אנשי הפנים לאנליסטים, כספקי מידע ונזילות לשוק ההון, 223 סיכום ומסקנות ביניים, 240 שער שלישי - ניתוח התנהגותי של עבירת השימוש במידע פנים, 243 מבוא, 245 פרק ראשון - ניתוח התנהגותי של שוק ההון - BEHAVIORAL FINANCE, 253 פרק שני - ההטיות הקוגניטיביות המשפיעות על שוק ההון, 271 פרק שלישי - השפעת הרציונליות המוגבלת על הצדדים השונים בשוק ההון, 285 פרק רביעי - ניתוח התנהגותי של טענות מתנגדי האיסור, 295 פרק חמישי - הפגיעה בתחושת ההגינות של הציבור, 307 פרק שישי - השפעת קיומו של האיסור הפלילי, 321 פרק שביעי - ביקורת אפשרית על הניתוח ההתנהגותי של האיסור, 337 פרק שמיני - חלופות לשימוש במשפט הפלילי, 349 סיכום ומסקנות, 363 נספח, 369 מפתחות, 401
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)