מיכל אגמון־גונן / ההשבה בהקשרים חוזיים דיני חוזים או דיני עשיית עושר ולא במשפט, 1 שער ראשון: השבה בהקשרים חוזיים: הבסיס הרעיוני, 17 פרק ראשון: עיקרון כללי ומקרים מיוחדים: ההתפתחות ההיסטורית של דיני ההשבה, 25 פרק שני: ההתפתחות של דיני ההשבה בישראל, 59 פרק שלישי: הגישות העיוניות, 65 פרק רביעי: ההשלכות של כל אחת מהגישות העיוניות, 85 שער שני: השלכות הגישות העיוניות בסוגיות השונות של השבה בהקשרים חוזיים, 107 פרק ראשון: השבת הטבות שהועברו במסגרת משא ומתן ‏לקראת כריתת חוזה, 111 פרק שני: השבה בעקבות ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו, 137 פרק שלישי: השבה בעקבות פגמים פורמליים: ‏צורה, כשרות, חריגה מסמכות, 161 פרק רביעי: השבה בעקבות הפרת חוזה, 195 פרק חמישי: זכותו של הנפגע להשבת רווחים ‏שהפיק המפר מהפרת החוזה, 261 פרק שישי: השבה בעקבות סיכול חוזה, 279 סיכום, 307 רשימה ביבליוגרפית ומפתחות, 313
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)