עמודים ראשונים ותוכן עניינים, 1 תוכן עניינים והקדמה באנגלית, I מבוא, 17 פרק ראשון: בג״ץ קניאל - העידן החוקתי: כללי יושר כעקרונות חוקתיים ‏ויישומם במיסוי פעילות בינלאומית, 21 פרק שני: פרשות חזן והורוביץ - בסיס המס וסיווג הכנסות: חזרה לעבר?‏, 57 פרק שלישי: הוראת השיבוב ונסיגת המחוקק - מס ריווח הון וניכויי פחת, 91 פרק רביעי: פרשות מגדל הזהב וצינומנטל - הכנסות בעין, הוצאות דמיוניות והפסד שלא היה, 105 פרק חמישי: פרשת די־רום - מעלליה של עסקת הקומבינציה, הפסד שלא היה ‏וריווח שאינו ממוסה, 147 פרשת די־רום - אפילוג (מאת עיקאב זחאלקה), 171 פרק שישי: פרשת יואב רובינשטיין רשות׳ - קיזוז הפסדים לאחור: פרשנות ופתרונות שוק, 181 פרק שביעי: פרשת שדות - רב מהומה על לא מאומה: מיסוי מכירת נכסים של שותפות, 221 פרק שמיני: פרשת פרומדיקו - עמעם טפח, סבך טפחיים ועקרון החוקיות יטפח את חפותך (מאת ד"ר לימור ריזה), 269 מפתחות, 329
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)