1. פתח דבר, הקדמה ותוכן עניינים, 000 2. סעיף 1: מהות הנאמנות, 3 3. סעיף 2: יצירה, 51 4. סעיף 3: נכסי נאמנות, 71 5. סעיף 5: כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי, 93 6. סעיף 6: כספי הנאמנות, 103 7. סעיף 7: חשבונות ודיווח, 121 8. סעיף 8: שכר והוצאות, 157 9. סעיף 9: נאמנים אחדים, 199 10. סעיף 10: חובות וסמכויות, 235 11. סעיף 11: כפיפות לתנאי הנאמנות, 271 12. סעיף 12: אחריות, 285 13. סעיף 13: איסור טובת הנאה, 323 14. סעיף 14: ביטול פעולות, 351 15. סעיף 15: דין רווח אסור, 367 16. סעיף 16: נכסי נאמנות שנתבטלה, 381 17. סעיף 17: יצירה ותחילה של הקדש, 405 18. סעיף 18: שינוי וביטול של הקדש, 481 19. סעיף 19: הוראות בית המשפט, 511 20. סעיף 20: זכויות הנהנים, 535 21. סעיף 21: מינוי נאמן, 547 22. סעיף 22: פקיעת כהונתו של נאמן, 583 23. סעיף 23: שינוי וביטול על פי בית המשפט, 611 24. סעיף 24: אמצעי שמירה, 633 25. נספח, 641 26. חוקים, 649 27. מפתחות, 671 28. מפתח המקורות, 701
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין