תוכן עניינים והקדמה, 1 פרק ראשון: מבוא, 17 פרק שני: הגדרתן המשפטית של מחלות נפש‏, 33 פרק שלישי: אחריותו הפלילית של חולה הנפש במשפט האנגלי, 53 פרק רביעי: הביקורת על כללי מקנוטן, 69 פרק חמישי: דחף בלתי נשלט, "חסר יכולת של ממש להימנע מעשיית המעשה", 85 פרק שישי: אוטומטיזם, 137 פרק שביעי: אחריות מופחתת; עונש מופחת (סעיף 300א לחוק העונשין)‏, 145 פרק שמיני: האחריות הפלילית ומדיניות הענישה לגבי עבירות על רקע של נוירוזה כפייתית, 163 פרק תשיעי: פסיכופתיה ואחריות פלילית ‏, 173 פרק עשירי: פיגור שכלי, 191 פרק אחד-עשר: האחריות הפלילית והאזרחית של בעל האישיות הכפולה, 205 פרק שנים-עשר: סדרי דין ודיני ראיות, 231 פרק שלושה-עשר: הסמכות להורות על בדיקה פסיכיאטרית ועל אישפוז פסיכיאטרי ‏בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים, 255 פרק ארבעה-עשר: אשפוז כפוי בהליכים אזרחיים של חולי נפש בישראל, 265 פרק חמישה-עשר: נוסח פסק הדין לגבי נאשם שנמצא שאיננו בר-עונשין, 293 פרק שישה-עשר: מעמדו המשפטי של חולה הנפש לעניין המשפט האזרחי‏, 305 פרק שבעה-עשר: זכויות החולה הפסיכיאטרי וזכויות החולה הרגיל, 317 פרק שמונה-עשר: היפנוזה ‏, 323 פרק תשעה-עשר: כישוף, 337 פרק עשרים: אחריותו הפלילית של חולה הנפש במשפט העברי ‏, 341 פרק עשרים ואחד: נספח – ההפרעות הנפשיות, סקירה פסיכיאטרית ‏, 373 מפתחות, 385
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)