תוכן עניינים והקדמה, 1 מבוא , 19 פרק א - מושגי יסוד באפוטרופסות, 23 פרק ב - הגשת בקשה למינוי, 33 פרק ג - השיקולים המנחים את בית המשפט בקבלת ההחלטה, 47 פרק ד - צווים זמניים, 59 פרק ה - עקרונות יסוד במילוי תפקיד האפוטרופוס, 63 פרק ו - פעולות ראשונות שיש לבצע עם קבלת המינוי, 69 פרק ז - איתור זכויות: זכויות פיננסיות, ביטוח לאומי, זכויות נזיקיות, 79 פרק ח - הנהלת חשבונות ודוחות, 89 פרק ט - טיפול שוטף בכספיו של החסוי, 95 פרק י - פעולות שונות ברכוש החסוי וזכויותיו, 99 פרק יא - מיסים ודמי ביטוח לאומי, 113 פרק יב - פרטיות החסוי, 117 פרק יג - אחריותו הנזיקית של האפוטרופוס, 121 פרק יד - טיפול בענייניו הרפואיים של החסוי, 127 פרק טו - מתן הסכמה וקבלת החלטות בנושאים רפואיים, 135 פרק טז - אפוטרופוס לקטין, 145 פרק יז - חסוי בגיל זקנה – מגורים ותפקוד, 157 פרק יח - טיפול בענייניו של חסוי זקן המתגורר בביתו או בדיור מוגן, 163 פרק יט - שכירת מטפל סיעודי או עובד זר, 167 פרק כ - בית אבות – זקנים עצמאיים או תשושים, 177 פרק כא - סידור אשפוז לחסוי סיעודי או תשוש-נפש, 185 פרק כב - אפוטרופוס לאדם הלוקה בהפרעה נפשית, 195 פרק כג - אפוטרופוס לאדם הלוקה באחת ממחלות הדמנציה, 207 פרק כד - אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי), 213 פרק כה - היבטים פליליים בטיפול בחסוי, 219 פרק כו - צמצום, סיום או החלפה של אפוטרופסות, 227 פרק כז – פטירת החסוי, 231 אחרית דבר: "וזאת תורת האפוטרופוס", אביעד הכהן, 241 הוקרה ותודות, 251 נספחים, 253
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)