1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. חמישים שנות שיפוט בישראל, 23 3. ששים שנות שיפוט בישראל, 31 4. על השפיטה, 37 5. על תפקיד השופט בחברה דמוקרטית, 41 6. שותפות ודיאלוג בין הרשות המחוקקת והמבצעת, 57 7. ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק ומעמד הכנסת, 71 8. הפרלמנט ובית המשפט העליון – מבט לעתיד, 75 9. בית המשפט העליון כבית משפט לחוקה, 85 10. ביקורת שיפוטית על חוקתיות החוק: צנטרליסטית (ריכוזית) או דה-צנטרליסטית (מבוזרת), 97 11. על הרפורמה הדרושה במערכת בתי המשפט, 105 12. על מקומה של האתיקה השיפוטית, 115 13. על הגישור, 121 14. תפקידו של בית המשפט העליון בחברה דמוקרטית, 127 15. בימים קשים אלה, 133 16. זכויות האדם ובית המשפט הגבוה לצדק, 137 17. גלימת השופט – כבדה היא, 141 18. על השפיטה כצורת חיים, 145 19. על התפקיד השיפוטי, 149 20. על אחדות לאומית, 155 21. יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, 159 22. על צדק ועל יעילות בעשיית צדק, 161 23. אוי לו לדור ששפטו את שופטיהם, 163 24. הכול שווים בפנינו, 165 25. עצמאות השופט, 167 26. על שוויון ושונות, 169 27. איננו מחוקקים, איננו מבצעים, איננו פוליטיקאים, 175 28. פשרה לאומית, 179 29. לפיד הצדק עובר מדור לדור, 183 30. על משפט וחברה, 187 31. שלוש תפיסות ליחס בין ביטחון לטרור, 191 32. על תפקידכם כשופטים, 195 33. כוכב הצפון המדריך אותנו השופטים, 201 34. על הגישור בין משפט לחיים, 207 35. חברה שתחיה בשלום עם שכניה ובשלום עם עצמה, 213 36. על הדיאלוג בין השופטים לרשויות האחרות, 219 37. היו משוכנעים כי פסק דינכם יעמוד במשפט ההיסטוריה, 225 38. "כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה", 231 39. על שלטון החוק, 235 40. כשופטים, אין לנו "מצע", 239 41. דברי פרידה מהנשיא שמגר, 245 42. דברי פרידה מהשופט דב לוין, 251 43. דברי פרידה מהשופט צבי א' טל, 257 44. דברי פרידה מהשופט גבריאל בך, 259 45. דברי פרידה מהשופט אליעזר גולדברג, 265 46. דברי פרידה מהשופט יעקב קדמי, 271 47. דברי פרידה מהשופט יצחק זמיר, 275 48. דברי פרידה מהמשנה לנשיא שלמה לוין, 279 49. דברי פרידה מהשופט יצחק אנגלרד, 283 50. דברי פרידה מהשופטת טובה שטרסברג-כהן, 287 51. דברי פרידה מהשופטת דליה דורנר, 291 52. דברי פרידה מהמשנה לנשיא תאודור אור, 295 53. דברי פרידה מהשופט יעקב טירקל, 301 54. דברי פרידה המשנה לנשיא אליהו מצא, 309 55. דברי פרידה המשנה לנשיא מישאל חשין, 315 56. דברי פרידה עם פרישתי מכס השיפוט, 321 57. דברי פרידה בטקס חילופי נשיאים, 329 58. דברים לכבודו של השופט אלון עם קבלת פרס צלטנר, 335 59. הנשיא מאיר שמגר והמשפט הציבורי, 339 60. השופט חיים ה' כהן: פרקליט, יועץ, שופט, חוקר ומורה דרך, 357 61. משפט וצדק (דברים בערב עיון לכבוד השופט צבי ברנזון), 359 62. דברים בערב זיכרון לשופט בנימין הלוי ז"ל, 369 63. השופט שמעון אגרנט ופרשת קול העם, 373 64. דברים לזכרו של השופט משה עציוני במלאת שנה לפטירתו, 381 65. דברים בלוויה של השופט דב לוין, 385 66. דברים לזכרו של השופט חיים ה' כהן, 387 67. הרצאה לזכרו של השופט משה לנדוי, 389 68. גבורות פרופ' יצחק אנגלרד, 397 69. דברי הספד עם פטירתו של המשנה לנשיא (בדימוס), 399 70. השופטת עדנה ארבל: שופטת עם נשמה יתירה, 401 71. הספד לשופט אדמונד לוי ז"ל, 407 72. דברים בטקס הענקת תואר לשם כבוד למאיר שמגר, 409 73. מאיר שמגר – ממלכתיות במשפט, 413 74. היו חוד החנית לשינוי חברתי, 423 75. מהחממה אל החיים, 427 76. על החיים במשפט, 431 77. על המשפטן הטוב, 437 78. מפתח של זהב ניתן לכם, 441 79. עם היציאה לדרך החדשה, 445 80. מפתחות, 449
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין