פתיח אנגלית תוכן עניינים כללי מגמות בדיני נזיקין, 1049 דיני הנזיקין לאן?, 1067 עוולת הרשלנות, 1083 הסדר חקיקתי לאחריות התופס מקרקעין, 1097 אחריות שילוחית למעשה של מורשה בפקודת הנזיקין, 1141 האחריות בנזיקין של המעסיק למעשיו של קבלן עצמאי, 1151 מעמד התאגיד בנזיקין, 1189 הערכת הפיצייים בנזקי גוף: דין הנזיקין המצוי והרצוי, 1209 מהותו של שטר, 1253 שער ה: דיני שטרות - זיוף במשיכת שיק - מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו, 1263 זיוף במשיכת שיק - מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו, 1421 זיוף בהיסב השטר, 1455 ארכה לחייב הראשי בשטר והשפעתה על הערב "אוול", 1479 יצירת ערבות "אוול" והיחס בינה לבין אחריות "כעין מסב", 1501 מניעות כלפי צד רחוק בשטר, 1507 החלפת שטרות, 1511 איגרת חוב מלווה קצר מועד למוכ"ז: זכותו של קונה בתום לב ובעד ערך, 1527 רפורמה בדיני חברות, 1547 היקף התערבותו של בעל מניה בניהול החברה על-ידי מנהליה: כוחו של בעל המניה לתבוע על הפרת זכותה על-ידי מנהליה, 1609 חוק השליחות ותורת האורגנים, 1663 מפתחות, 1691 מפתח פסיקה, 1731 מפתח ספרים, 1801 מפתחות: ספרים בלועזית, 1808 מפתחות: מאמרים בלועזית, 1808 מפתח מאמרים, 1822 מפתח עניינים, 1869 מפתח שמות, 1915
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)