1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. שער 1: פרשנות - פרק 1, מהותה של הפרשנות המשפטית, 37 3. שער 1: פרשנות - פרק 2, דוקטרינות לבר-פרשניות, 101 4. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 1, מהותה של הפרשנות התכליתית, 127 5. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 2, מרכיב הלשון בפרשנות התכליתית, 141 6. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 3, מרכיב התכלית בפרשנות התכליתית, 155 7. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 4, מרכיב התכלית – תכלית סובייקטיבית - כוונת היוצר, 165 8. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 5, מרכיב התכלית – תכלית אובייקטיבית  - כוונת היוצר הסביר; כוונת השיטה, 195 9. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 6, מרכיב התכלית – התכלית הסופית, 233 10. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 7, מרכיב שיקול הדעת בפרשנות התכליתית, 259 11. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 8, הבסיס העיוני לפרשנות התכליתית, 273 12. שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 9, הפרשנות התכליתית וביקורת על שיטות פרשנות אחרות, 315 13. שער 3: פרשנות במשפט -  פרק 1, פרשנות הצוואה, 361 14. שער 3: פרשנות במשפט -  פרק 2, פרשנות החוזה, 375 15. שער 3: פרשנות במשפט -  פרק 3, פרשנות החוק, 397 16. שער 3: פרשנות במשפט -  פרק 4, פרשנות החוקה, 435 17. מפתח חקיקה, 465 18. מפתח פסיקה, 471 19. מפתח ספרים, 493 20. מפתח מאמרים, 509 21. מפתח עניינים, 543 22. מפתח שמות, 553
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין