תוכן עניינים והקדמה, 1 שער 1: פרשנות - פרק 1, מהותה של הפרשנות המשפטית, 37 שער 1: פרשנות - פרק 2, דוקטרינות לבר-פרשניות, 101 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 1, מהותה של הפרשנות התכליתית, 127 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 2, מרכיב הלשון בפרשנות התכליתית, 141 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 3, מרכיב התכלית בפרשנות התכליתית, 155 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 4, מרכיב התכלית – תכלית סובייקטיבית - כוונת היוצר, 165 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 5, מרכיב התכלית – תכלית אובייקטיבית - כוונת היוצר הסביר; כוונת השיטה, 195 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 6, מרכיב התכלית – התכלית הסופית, 233 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 7, מרכיב שיקול הדעת בפרשנות התכליתית, 259 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 8, הבסיס העיוני לפרשנות התכליתית, 273 שער 2: פרשנות תכליתית - פרק 9, הפרשנות התכליתית וביקורת על שיטות פרשנות אחרות, 315 שער 3: פרשנות במשפט - פרק 1, פרשנות הצוואה, 361 שער 3: פרשנות במשפט - פרק 2, פרשנות החוזה, 375 שער 3: פרשנות במשפט - פרק 3, פרשנות החוק, 397 שער 3: פרשנות במשפט - פרק 4, פרשנות החוקה, 435 מפתח חקיקה, 465 מפתח פסיקה, 471 מפתח ספרים, 493 מפתח מאמרים, 509 מפתח עניינים, 543 מפתח שמות, 553
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)