תוכן עניינים, 0 שער ראשון – כללי, 3 שער שני – סמכויות שיפוט, 25 שער שני – סמכויות שיפוט, 25 פרק ב – סמכות מקומית, 55 פרק ג – סמכות בינלאומית, 69 פרק ד – נושאי סמכות נוספים, 83 שער שלישי – פתיחת תובענה, 97 פרק א – כתב תביעה, 99 פרק א – כתב הגנה, 125 פרק ג – כתבים נוספים, 137 פרק ד – בעלי דין, 149 פרק ה – עילת התביעה, 163 פרק ו – התיישנות, 185 פרק ז – תצהיר, 201 פרק ח – אגרות משפט – החובה והפטור, 217 פרק ט – אגרות משפט – סיווג האגרות, 231 שער רביעי – הליכים מקדמיים, 247 פרק א – גילוי מסמכים, 249 פרק ב – שאלונים, 281 פרק ג – פרטים נוספים, 293 פרק ד – הודיות, 305 פרק ה – חשבונות, חקירות ובדיקות, 313 פרק ו – פיצול סעדים, 327 פרק ז – תיקון כתבי טענות, 347 פרק ח – מחיקה על הסף, 369 פרק ט – דחייה על הסף, 383 פרק י – מועדים, 391 שער חמישי – המצאות, 417 שער חמישי – המצאות, 417 פרק ב – המצאה אל מחוץ לתחום המדינה, 443 שער שישי – מומחים, 461 פרק א – מומחים, 463 פרק ב – מומחים רפואיים – הליכים רגילים, 499 פרק ג – מומחים רפואיים – נפגעי תאונות דרכים, 515 שער שביעי – הדיון, 531 פרק א – הדיון (חלק א), 533 פרק ב – הדיון (חלק ב), 553 פרק ג – עדות, 575 פרק ד – קדם משפט, 595 שער שמיני – פסק הדין, 615 פרק א – פסק דין, 617 פרק ב – פסק דין בהסכמה-בפשרה, 643 פרק ג – פסק דין חלקי, 657 פרק ד – ביטול פסק דין (או החלטה), 671 פרק ה – תיקון פסק דין, 687 פרק ו – ביזיון בית המשפט, 703 פרק ז – הוצאות משפט, 719 שער תשיעי – הליכים מיוחדים, 743 פרק א – בקשה בכתב, 745 פרק ב – המרצת פתיחה, 759 פרק ג – סדר דין מקוצר, 781 פרק ד – הבקשה לרשות להתגונן, 801 פרק ה – סעד הצהרתי, 825 פרק ו – הודעה לצד שלישי, 841 פרק ז – אבעיה, 857 פרק ח – טען ביניים, 867 פרק ט – תובענות בסדר דין מהיר, 881 פרק י – תביעות ממוכנות ואלקטרוניות, 895 שער עשירי – סעדים זמניים, 903 פרק א – סעדים זמניים – מטרות ושיקולים, 905 פרק ב – סעדים זמניים – הגשת בקשה, 919 פרק ג – צו מניעה זמני, 947 פרק ד – עיקול זמני – כללים, 961 פרק ה – עיקול זמני – הבקשה, 979 פרק ו – עיכוב יציאה מן הארץ, 1003 פרק ז – כונס נכסים, 1021 פרק ח – תפיסת נכסים וכינוס נכסים זמני, 1041 שער אחד עשר – הערעור, 1051 פרק א – הערעור – כללים, 1053 פרק ב – ערובה להוצאות המשיב, 1079 פרק ג – הדיון בערעור, 1091 פרק ד – בקשת רשות ערעור, 1113 פרק ה – ערעור בזכות וערעור ברשות, 1131 פרק ו – עיכוב ביצוע פסק דין, 1151 פרק ז – סעד זמני בערעור, 1169 שער שנים עשר – דיני משפחה, 1175 פרק א – משפחה – סמכויות, 1177 פרק ב – משפחה – תובענות קטינים, 1201 פרק ג – משפחה – תובענות אחרות, 1219 פרק ד – סדר הדין בענייני ירושה, 1245 שער שלושה עשר – תובענות נבחרות, 1265 פרק א – תובענות ייצוגיות – חלק א, 1267 פרק ב – תובענות ייצוגיות – חלק ב, 1287 פרק ג – תביעות קטנות, 1301 פרק ד – תביעה נגזרת, 1311 שער ארבעה עשר – שופטים, רשמים, עורכי דין, 1319 פרק א – פסלות שופט, 1321 פרק ב – רשמים, 1345 פרק ג – עורכי דין, 1365 מפתחות, 1385
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)