1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. Consumerismפרק 1: מבוא – עידן ה-, 17 3. פרק 2: ה"צרכן" ו"העסקה הצרכנית", 57 4. פרק 3: מקורות החולשה של האינטרס הצרכני, 87 5. פרק 4: הצידוקים הרעיוניים להגנה מיוחדת על הצרכן –  שאלת הפטרנליזם ויעילות כלכלית, 123 6. פרק 5: הגנת הצרכן וההיבט החוקתי, 147 7. פרק 6: אסטרטגיות להגנה על האינטרס הצרכני: אמצעים חוץ-משפטיים, 177 8. פרק 7: אסטרטגיות הגנה מתחום המשפט הפומבי, 195 9. פרק 8: אסטרטגיות מן המשפט הפרטי להגנה על האינטרס הצרכני, 229 10. פרק 9: אפיוניה של החקיקה הצרכנית, 317 11. פרק 10: הצרכן והגורם האינפורמטיבי, 353 12. פרק 11: ניצול עמדת הכוח היחסית של העוסק במשא ומתן: מגבלות הכוח, 427 13. פרק 12: הדין הכללי והצרכן, 463 14. פרק 13: מעמד הצרכן בעידן המידע והאינטרנט – צרכנות לאן?, 513 15. פרק 14: דברי סיכום, 533 16. מפתחות, מפתח חקיקה, 547 17. מפתח פסיקה, 579 18. מפתח ספרים, 603 19. מפתח עניינים, 627
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין