1. פתח דבר ותוכן עניינים, 1 2. מבוא, 3 3. שער ותוכן באנגלית, i 4. סעיף 2: תחולה, 59 5. סעיף 3: פרטים שלא נקבעו בהסכם, 69 6. סעיף 4: תום לב, 71 7. סעיף 5: המסירה, מועדה ומקומה, 75 8. סעיף 6: אי־התאמה, 89 9. סעיף 7: חובת תיקון המושכר, 121 10. סעיף 8: העלמה של אי־התאמה או פגם, 155 11. סעיף 9: תרופות בשל אי-תיקון, 161 12. סעיף 10: פגם שאין לדרוש תיקונו, 173 13. סעיף 11: שימוש ללא הפרעה, 221 14. סעיף 12: חובת קבלת המושכר, 237 15. סעיף 13: דמי השכירות, 245 16. סעיף 14: מועד התשלום ומקומו, 257 17. סעיף 15: פטור מחובת תשלום, 279 18. סעיף 16: שימוש במושכר, 359 19. סעיף 17: בדיקת המושכר ותיקונו בידי המשכיר, 391 20. סעיף 18: תחילת השכירות, 399 21. סעיף 19: סיום השכירות, 405 22. סעיף 20: החזרת המושכר, 451 23. סעיף 21: העברת המושכר, 465 24. סעיף 22: העברת השכירות, 489 25. סעיף 23: תרופות כלליות בשל הפרת חוזה, 535 26. סעיף 24: תחולת חוק השומרים, תשכ״ז־1967, 537 27. סעיף 25: קיזוז, 539 28. סעיף 26: מהות השאילה, 543 29. סעיף 27: תחולת סעיפים, 561 30. סעיף 28: שלילת תרופות, 571 31. סעיף 29: סיום השאילה, 581 32. סעיף 30: העברת השאילה, 599 33. סעיף 31: שימוש בלי החזקה, 603 34. מפתחות, 605 35. רשימה ביוגרפית, 659 36. חוק השכירות והשאילה, התשל"א־1971, 669
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין