תוכן העניינים, 1 הקדמה מאת חיים גלפז ז"ל, 15 הקדמה מאת דונלד קרפול, 17 תודות, 21 פתח דבר, 23 פרק 1 - מדע הפוליגרף והתאוריה של בדיקת הפוליגרף, 29 פרק 2 - הריאיון המקדמי, 95 פרק 3 - הליך הבדיקה בפוליגרף - מההתחברות ועד לאחר ההתנתקות, 121 פרק 4 - תרשימי בדיקת הפוליגרף, פענוח, קריאת התרשים וניקודו, 149 פרק 5  - בעיות מדעיות ומודל בדיקה סטנדרטי, 195 פרק 6 - קבילות הפוליגרף - המצב בישראל והצעה לשינוי, 225 הקדמה למעיין בנספחים, 301 נספח 1 : נקודות ציון בהיסטוריה של הפוליגרפיה הממוחשבת, 307 נספח 2: מונחי יסוד בפוליגרפיה, 311 נספח 3 : סוגי תרופות עיקריים והשפעותיהם, 395 נספחים 5-4: דו״ח בדיקת פוליגרף ממוחשב ותרשים בדיקה, 397 נספח 6: דו״ח בקרת איכות, 403 נספח 7: קוד אתי מוצע לבודק הפוליגרף המשטרתי, 407 נספח 8: קוד אתי מוצע לבודקי הפוליגרף, 411 נספח 9: בין קוד אתי של בודקי פוליגרף לקוד אתי של עורכי דין, 415 נספח 10 : מודל אב טיפוס לבדיקות מזווגות של איגוד הפוליגרף האמריקני, 425 נספח 11: דוגמת הסכם דיוני לביצוע בדיקת פוליגרף במשפט אזרחי, 431 נספח 12 : עדות בודק פוליגרף כעד מומחה, 435 נספח 13 : הצעה להסדרת בדיקות פוליגרף בקרב חשודים/עבריינים מורשעים בחקיקה, 461 נספח 14 : דו״ח הוועדה לעניין פוליגרף ירושלים 1981 (ועדת כהן), 481 National Research Council, The Polygraph and Lie Detection, Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph : 15 נספח, 547 נספח 16 : הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לעניין שימוש בבדיקות פוליגרף על ידי רשויות המדינה, 557 נספח 17 : הנחיות פרקליטות המדינה בעניין שימוש בתוצאות בדיקת פוליגרף כראיה במשפט פלילי, 567 נספח 18: עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא תניות פוליגרף בחוזים של חברות ביטוח, 569 נספח 19 : חובת רישוי של בודקי פוליגרף - סקירה משווה, 603 נספח 20: הכנסת השמונה־עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת:  זבולון אורלב, 613 נספח 21: Federal Rules of Evidence, 619 נספח 22: KEVIN LEE, ET AL. V. HON. LOURDES MARTINEZ, ET AL., 625 נספח 23: ה״ט 27474-01-11 א.ש. ני מ.ס., 670
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין