1. עטיפה ותוכן עניינים, 1 2. הקדמה, 19 3. שער ראשון: מדוע נוצר צורך בהסדר מקרקעין?, 23 4. פרק א׳:  בדיקת שרשרת הזכויות במקרקעין כאמצעי להגנת זכויות קניין, 27 5. פרק ב׳: רישום באמצעי לייעול בדיקת שרשרת זכויות ‏במקרקעין, 47 6. פרק ג׳: השפעת התפתחותן של שיטות לרישום מקרקעין על ‏הצורך בהסדר מקרקעין, 65 7. סיכום, 103 8. שער שני: התעוררות הצורך בהסדר מקרקעין בארץ-ישראל (1858-1928), 105 9. כללי, 107 10. פרק א':   שינויים בשרשרות זכויות במקרקעין בשלהי התקופה העות'מאנית, 109 11. פרק  ב': התשתית העות'מאנית הלקויה של רישום זכויות ועסקאות ‏במקרקעין, 133 12. פרק ג׳: הרקע להנהגת הסדר זכויות במקרקעין בתקופת המנדט ‏הבריטי, 167 13. שער שלישי: עיצובו של תהליך ההסדר, 205 14. כללי, 207 15. פרק א׳: איסוף תביעות זכות במקרקעין, 209 16. פרק  ב': יצירת תכנית חדשה של זכויות ושל מרשם זכויות, 233 17. פרק ג׳: בירור זכויות במסגרת ההסדר, 267 18. פרק ד׳: סופיות ההסדר ‏וחריגיה, 297 19. שער רביעי: תהליך ההסדר ומדינת ישראל: ‏מאפיינים ייחודיים, 333 20. כללי, 335 21. פרק א׳: שינויים באופי ההסדר בעקבות הקמת המדינה, 339 22. פרק ב׳: היווצרות הצורך בהסדר מחודש של מקרקעין ‏מוסדרים, 371 23. סיכום, 397 24. מפתחות, 407
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין