1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא, 29 3. פרק 2: הפקעת מקרקעין וזכות היסוד לקנין, 53 4. פרק 3: חוקי ההפקעות השונים, 83 5. פרק 4: הפקעה מהי, 113 6. פרק 5: הזכויות במקרקעין הניתנות להפקעה, 139 7. פרק 6: הרשות המפקיעה, 163 8. פרק 7: המטרה הציבורית, 187 9. פרק 8: ביטול ושינוי המטרה הציבורית, 217 10. פרק 9: הליכי הטלת ההפקעה, 259 11. פרק 10: ביטול הפקעה והרחבת הפקעה, 295 12. פרק 11: הליכי תפיסת החזקה והקניית המקרקעין לרשות המפקיעה, 321 13. פרק 12: הפרשת מקרקעין לצרכי ציבור במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה, 365 14. פרק 13: פיצויי הפקעה: עקרונות משפטיים, 401 15. פרק 14: הזכאים לפיצויי הפקעה, 439 16. פרק 15: הפקעה ללא מתן פיצויים, 467 17. פרק 16: עקרונות שומת מקרקעין, 507 18. פרק 17: שומת פיצויי הפקעה: עקרונות, 529 19. פרק 18: שומת פיצויי הפקעה: מקרים מיוחדים, 561 20. פרק 19: תשלום הפיצויים, 591 21. פרק 20: תקיפת חוקיות ההפקעה: עילות מהותיות, 621 22. פרק 21: תובענות - סדרי דין, 647 23. מפתחות, 689
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין