1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: עקרונות הפטור ממס, 27 3. פרק 2: הפטור ממס למוסד ציבורי ולגופים לאומיים, 53 4. פרק 3: הפטור ממס למתנות לקרובים, 81 5. פרק 4: הפטור ממס ליפוי כוח ולנאמנות, 103 6. פרק 5: הפטור ממס לאיחוד, חלוקה, חליפין ולהסדרי חובות במיגזר החקלאי, 137 7. פרק 6: הפטור ממס להפקעה לפי סעיף 64, 163 8. פרק 7: הפטור ממס לחליפין בכפייה לפי סעיף 65, 195 9. פרק 8: הפטור ממס לפעולות באיגוד מקרקעין, 219 10. פרק 9: הפטור ממס להעברה לאיגוד, 239 11. פרק 10: הפטור ממס לפירוק איגוד מקרקעין, 271 12. פרק 11: הפטור ממס למיזוגי איגודים, 305 13. פרק 12: הפטור ממס לפיצולי איגודים, 337 14. פרק 13: הפטור ממס לבנייה להשכרה, 363 15. פרק 14: הפטורים ממס לחילוף זכויות, 387 16. פרק 15: הפטור ממס לפינוי ובינוי - תנאים מוקדמים, 405 17. פרק 15a: פינוי ובינוי - הפטור ממס במכירת ״יחירה אחרת״ שאיננה דירת מגורים, 433 18. פרק 15b: הפטור ממס למתחם לעיבוי בנייה, 453 19. פרק 15c: הפטור ממס שבח לפרויקט לפי תמ"א 38, 469 20. פרק 16: הפטור ממס רכישה: עקרונות ופטורים לפי החוק, 493 21. פרק 17: הפטורים ממס רכישה לפי התקנות, 519 22. מפתחות, 553
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין