תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: עקרונות הפטור ממס, 27 פרק 2: הפטור ממס למוסד ציבורי ולגופים לאומיים, 53 פרק 3: הפטור ממס למתנות לקרובים, 81 פרק 4: הפטור ממס ליפוי כוח ולנאמנות, 103 פרק 5: הפטור ממס לאיחוד, חלוקה, חליפין ולהסדרי חובות במיגזר החקלאי, 137 פרק 6: הפטור ממס להפקעה לפי סעיף 64, 163 פרק 7: הפטור ממס לחליפין בכפייה לפי סעיף 65, 195 פרק 8: הפטור ממס לפעולות באיגוד מקרקעין, 219 פרק 9: הפטור ממס להעברה לאיגוד, 239 פרק 10: הפטור ממס לפירוק איגוד מקרקעין, 271 פרק 11: הפטור ממס למיזוגי איגודים, 305 פרק 12: הפטור ממס לפיצולי איגודים, 337 פרק 13: הפטור ממס לבנייה להשכרה, 363 פרק 14: הפטורים ממס לחילוף זכויות, 387 פרק 15: הפטור ממס לפינוי ובינוי - תנאים מוקדמים, 405 פרק 15a: פינוי ובינוי - הפטור ממס במכירת ״יחירה אחרת״ שאיננה דירת מגורים, 433 פרק 15b: הפטור ממס למתחם לעיבוי בנייה, 453 פרק 15c: הפטור ממס שבח לפרויקט לפי תמ"א 38, 469 פרק 16: הפטור ממס רכישה: עקרונות ופטורים לפי החוק, 493 פרק 17: הפטורים ממס רכישה לפי התקנות, 519 מפתחות, 553
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין