1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: הערכת שווים של מקרקעין - כללי, 29 3. פרק 2: שוויה של זכות לפי חוק מיסוי מקרקעין, 57 4. פרק 3: שווי המכירה ויום המכירה, 89 5. פרק 4: שווי הרכישה ויום הרכישה, 127 6. פרק 5: חישוב השבח במכירת בעלות, חכירה וזכויות נגזרות אחרות, 163 7. פרק 6: חישוב השבח במכירות רעיוניות: אופציה, מכר מותלה, שינוי יעוד בקרקע חקלאית ובהעברה למלאי עסקי, 193 8. פרק 7: חישוב השבח בהורשה ובמתנה, 223 9. פרק 8: חישוב השבח בחליפין, באיחוד וחלוקה רצוניים ובעסקת קומבינציה, 249 10. פרק 8a: חישוב השבח בעסקאות להתחדשות עירונית: פינוי ובינוי, עיבוי בנייה ותמ"א 38, 279 11. פרק 9: חישוב השבח במכירות כפויות, 299 12. פרק 10: חישוב השבח בפעולה באיגוד ובשינויי מבנה, 325 13. פרק 11: ניכוי הוצאות - עקרונות, 355 14. פרק 12: ניכויים והוצאות ספיציפיים, 383 15. פרק 13: חישוב המס: עקרונות המיסוי הריאלי, 417 16. פרק 14: חישוב המס: שיעורים, זיפויים וקיזוזים, 443 17. פרק 15: שומת המס – ביטול עיסקה מלאכותית, 489 18. פרק 16: הודעות, הצהרות ושומות, 523 19. פרק 17: תיקון שומה, 569 20. פרק 18: תשלום המס, 597 21. פרק 19: אדמיניסטרציה, גבייה ואכיפת המס, 637 22. פרק 20: עבירות ועונשים, 683 23. פרק 21: השגה, ערר וערעור, 715 24. מפתחות, 767
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין