תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: הערכת שווים של מקרקעין - כללי, 29 פרק 2: שוויה של זכות לפי חוק מיסוי מקרקעין, 57 פרק 3: שווי המכירה ויום המכירה, 89 פרק 4: שווי הרכישה ויום הרכישה, 127 פרק 5: חישוב השבח במכירת בעלות, חכירה וזכויות נגזרות אחרות, 163 פרק 6: חישוב השבח במכירות רעיוניות: אופציה, מכר מותלה, שינוי יעוד בקרקע חקלאית ובהעברה למלאי עסקי, 193 פרק 7: חישוב השבח בהורשה ובמתנה, 223 פרק 8: חישוב השבח בחליפין, באיחוד וחלוקה רצוניים ובעסקת קומבינציה, 249 פרק 8a: חישוב השבח בעסקאות להתחדשות עירונית: פינוי ובינוי, עיבוי בנייה ותמ"א 38, 279 פרק 9: חישוב השבח במכירות כפויות, 299 פרק 10: חישוב השבח בפעולה באיגוד ובשינויי מבנה, 325 פרק 11: ניכוי הוצאות - עקרונות, 355 פרק 12: ניכויים והוצאות ספיציפיים, 383 פרק 13: חישוב המס: עקרונות המיסוי הריאלי, 417 פרק 14: חישוב המס: שיעורים, זיפויים וקיזוזים, 443 פרק 15: שומת המס – ביטול עיסקה מלאכותית, 489 פרק 16: הודעות, הצהרות ושומות, 523 פרק 17: תיקון שומה, 569 פרק 18: תשלום המס, 597 פרק 19: אדמיניסטרציה, גבייה ואכיפת המס, 637 פרק 20: עבירות ועונשים, 683 פרק 21: השגה, ערר וערעור, 715 מפתחות, 767
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין