1. אדר, התשלום העונשי כסנקציה בדיני החוזים, 2003
2. אורי ברוק, עבריינות צווארון המעמ, 2013
3. אורן גזל, ענישה בהסכמה - חלופות להליכי משפט בפלילים, 2002
4. אסנת גריידי שורץ, יחסי הגומלין שבין התחזקות המשפט הבינלאומי בפסיקות בתי משפט, 2013
5. בדר עומרי, מנגנון תיווך כתחליף להסדר תעריף השכר
6. הדר פרנקו גלאור, זנות, סחר וקורבנות העבדות בישראל, 2012
7. הייד הרפז, השפעותיהם של גורמי לחץ ותמיכה מצד ההורים, 2012
8. המדינה כמנהלת עסקיה, עמית גורביץ'
9. וינטל, פסקאות נצחיות בחוקה (עבודת דוקטורט)
10. ניבין עמנואל - מדיניות הפעלת המאסר על תנאי, 2020
11. נתנאל דגן, הליך קבלת ההחלטות בוועדות שחרורים בישראל‏
12. נתנאל דגן, שחרור מוקדם ממאסר-הסמכות המשחררת ושיקול דעתה בעיצוב העונש
13. ענת משיח, הבניית שיקול הדעת השיפוטי כפי שמתבטא בהטלת צווי פיקוח על עברייני מין
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין