(ת.עדכון: 21/03/2021) 01 - כותרת כתב תביעה-תבנית וורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 02 - כתב תביעה-שלום-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 28/01/2021) 03 - כתב תביעה-מחוזי-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 21/03/2021) 04 - כותרת כתב תביעה בדיון מהיר-תבנית וורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 05 - כתב תביעה בדיון מהיר-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 21/03/2021) 06 - כותרת כתב הגנה-תבנית וורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 07 - כתב הגנה-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 21/03/2021) 08 - כותרת כתב ערעור-תבנית וורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 09 - כתב ערעור-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 21/03/2021) 10 - בקשה לסעד זמני-דוגמה בוורד (ת.עדכון: 21/03/2021) 11 - בקשת ביניים-דוגמה בוורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 12 - בקשות ביניים-ציר זמנים (ת.עדכון: 21/03/2021) 13 - פנייה א' - להארכת מועד - דוגמה בוורד (ת.עדכון: 21/03/2021) 14 - פנייה ב' - לדחיית מועד דיון - דוגמה בוורד (ת.עדכון: 28/01/2021) 15 - הודעה בדבר צו כניסה לחצרים-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 28/01/2021) 16 - כתב ערבות כונס נכסים-הנהלת בתי המשפט (ת.עדכון: 28/01/2021) 17 - המצאות-טבלה (ת.עדכון: 28/01/2021) כתבי טענות-פירוּשוֹן
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)