1. הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים
2. מיסוי מיזוגים ופיצולים
3. ניכויים
(ת.עדכון: 20/12/2016) אישור חשבון התאמה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין