1. טפסים ישנים לפי תקנות הנוטריונים בתוקף עד יוני 2019
(ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 01 - AUTHENTICATION OF SIGNATURE (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 02 - AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF A PERSON SIGNING ON BEHALF OF A ‎BODY CORPORATE OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON‎ (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 03 - AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF A MINOR‎ (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 04 - AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE OF THE DOCUMENT ‎IS NOT KNOWN TO THE NOTARY (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 05 - AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE OF THE DOCUMENT ‎IS NOT KNOWN TO THE PERSON SIGNING (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 06 - CERTIFICATION OF COPY‎ (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 07 - CERTIFICATION OF TRANSLATION (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 08 - CONFIRMATION OF RECEIPT OF AN AFFIDAVIT OR DECLARATION (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 09 - CONFIRMATION OF RECEIPT OF AN AFFIDAVIT OR DECLARATION OF A ‎TRANSLATOR (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 10 - CERTIFICATE OF LIFE (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 11 - PREPARATION OF A DOCUMENT PURSUANT TO SECTION 7(9) OF (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 12 - AUTHENTICATION OF A PRENUPTIAL AGREEMENT (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 13 - CERTIFICATE OF MAKING OF WILL PURSUANT TO SECTION 22 OF (ת.עדכון: 28/11/2018) FORM 14 - NOTICE OF CANCELLATION OF NOTARIAL DOCUMENT (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 1 - אימות חתימה (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 10 - תעודת חיים (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 11 - עריכת מסמך לפי סעיף 7(9) לחוק הנוטריונים, התשלז-1976‏ (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 12 - אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 13 - אישור עשיית צוואה (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 14 - הודעה על ביטול מסמך נוטריוני (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 2 - אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 3 - אימות חתימה של קטין (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 4 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 5 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 6 - אישור העתק (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 7 - אישור נכונות תרגום (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 8 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה (ת.עדכון: 28/11/2018) טופס 9 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין