1. אנרגיה
2. מים
3. מכרות
4. משק החשמל
5. ספנות ונמלים
6. תחבורה - מוניות
7. תעבורה - כללי
8. תקשורת
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין