הודעות - רשימה מלאה

 

המוסד לביטוח לאומי

אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים ישראל 2003-2014

בני נוער ברשת - מסוכנות והזדמנות לטיפול

דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31 בדצמבר 2013

היבטים בביטוח סיעוד 2015

הצעת תקציב לשנת 2017

ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם - גיליון 6

חוזרים:

חוזר 1479 - מענק חימום חד פעמי עפי הסכם למי שהגיע לגיל פרישה

חוזר 1549- מענק חימום חד פעמי עפי הסכם למי שהגיע לגיל פרישה

חוק ההסדרים 2017-2018

שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2017

חוזר תמיכה כספית המיועדת לתשלום שכר דירה

הוספת אחיינים להגדרת קרוב משפחה

חוזר מספר 2061 - סכום המיסים לחודש פברואר 2017

חוזר נכות 1950 - תשלום קחנ לנכים בעלי ליקוי שכלי ואו נפשי

שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2017

חוזר כללי 1478-ניקוד ערר בוועדה המייעצת

חוזר כללי-1479-הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז

אגרת 331-עדכון תעריפים ינואר 2017

אגרת 332 הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז

אגרת 333-מטפלות בעלות הכשרה

אגרת 334-אישורים שנתיים למס הכנסה

מצגת-כנס רופאים 11.2016

חוזר מעודכן - זכאות לשיקום והגדרת גבולות ומשך תוכניות שיקום

שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2017

 

משרד הכלכלה

15 מיליון שח לשיפור איכות הייצור במפעלי מזון ‏קטנים ובינוניים בתחום הבשר ומוצרים ללא ‏גלוטן

52 מיליון שח יוקצו לטובת מענקים לעידוד בנייה ‏מתועשת

הודעה לבעלים, יבואנים, מפיצים ומפעילים של ‏מכונות קפה מהדגמים לה פבוריטה וסופיה

מכסות חדשות פטורות ממכס – 4,000 טון לשנה ‏ליבוא מלפפונים להחמצה

עופרת במים שהופקו ממכונות קפה מוסדיות

 

בנק ישראל

פרס בינלאומי מוענק לבנק ישראל בשל הצטיינות באופן ניהול יתרות המטח על ‏ידי הבנק

עדכונים משמעותיים באומדן להתחלות הבנייה

עדכונים משמעותיים באומדן להתחלות הבנייה

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

מתקדמת ההיערכות לקראת השקת השטרות בעריכים 20 שח ו – 100 שח, ‏בסדרת השטרות החדשה

משלחת קרן המטבע הבינלאומית הגישה היום לשר האוצר ולנגידת בנק ‏ישראל את הדוח הראשוני לשנת 2016‏

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2017‏

השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש דצמבר 2016‏

השפעת הקלה במגבלות נזילות על השקעה בהון אנושי

הפיקוח על הבנקים מעדכן את ההוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור‏

המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2017‏

המידע על האינפלציה הבלתי צפויה המשתקף במחירי האגח הצמודות למדד

המידע‎ ‎על‎ ‎האינפלציה‎ ‎הבלתי‎ ‎צפויה‎ ‎המשתקף‎ ‎במחירי‎ ‎האג‎ח‎ ‎הצמודות‎ ‎למדד

הלקחים מכשלי האשראי, פעולות הפיקוח על הבנקים והמצב כיום‏

הלקחים מכשלי האשראי, פעולות הפיקוח על הבנקים והמצב כיום - שאלות ותשובות

הודעת סיכום משלחת קרן המטבע הבינלאומית 2017‏

הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית

הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים הוגש לוועדת הכלכלה של ‏הכנסת

דוח יציבות פיננסית

בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי

בנק ישראל העניק היום היתר ראשון לגוף מוסדי להגדיל החזקותיו במניות ‏הבנקים

Liquidity Constraints and Human Capital

Israel 2017 A4 Concluding Statement

 

כנסת ישראל

חומר רקע לישיבות הכנסת:

אי ביצוע חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

הערות המועצה הציבורית להגנת הפרטיות לתזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני ‏זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע‏

הערות להצח פינוי בינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי בינוי)

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט ‏- האגודה לזכויות האזרח

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות

הצעת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים

הצעת חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי)‏ - טיוטה

הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

טיוטת תקנות הסיוע המשפטי

מניעת פגיעה בזכות הגישה לערכאות

מסמך הכנה לדיון הקבוע ליום 18.1.2017 – בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעו-2016

מסמך הכנה לדיון הקבוע ליום 2017-01-31 – בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מסמך הכנה להצעת חוק לתיקון חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון-הוספת מוסדות חינוך)

מסמך רקע בהצעת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 16) (החלטה לעניין מעצר של מפר צו הגנה)‏

מסמך רקע בהצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה)‏

מסמך רקע לקראת הדיון הקבוע ליום 8.2.2017 - בהצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט‏

מעקב אחר יישום חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה - 2

מעקב אחר יישום חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

נוסח ודברי הסבר לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט הקבוע ליום 13.2.2017 בהצעת חוק הבחירות לכנסת‏

נייר עמדה לדיון בנושא מעקב אחרי יישום חוק הסדרי התדיינויות

נייר עמדה מטעם מרכז רקמן תקנות הסיוע המשפטי

נייר עמדה תקנות הדיינים )כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים(

נייר עמדת לשכת הטוענים הרבניים בישראל

עמדת ועד שוכרי הדירות בנושא הצעת חוק פינוי בינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי)‏

עמדת משרד העבודה והרווחה‏ - חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

קנסות מינהליים על הפרת תקנות צער בעלי חיים (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים)

רקע לדיון בהצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי)‏

רקע לדיון בוועדה החוקה הקבוע ליום 25.1.17 בהצעת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על ‏בעלי מקצועות מוסדרים

תגובת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה להצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט

תזכיר חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים

תמצית הדוח המסכם את פעילות הרשות לניהול המאגר הביומטרי בתקופת המבחן

תפוצת תיעוד ביומטרי ומאגרים ביומטריים במדינות ה- OECD

תקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים)‏ - טיוטה

תקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים) - טיוטה

תקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים) - עמדת מבוי סתום

תקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים) ‏- עמדת נעמת

תקנות הדיינים (כשירות של מנהל בתי הדין הרבניים) - עמדת נעמת

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) - טיוטה

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון)‏ - טיוטה

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון)‏ - תיקון

תקנות הסיוע המשפטי - טיוטה

תקנות הסיוע המשפטי (הוראת שעה)‏ - נייר עמדה

תקנות העבירות המינהליות (צער בעלי חיים) (תיקון) - טיוטה

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צער בעלי חיים) (תיקון)‏ - טיוטה

תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – צער בעלי חיים) (תיקון)‏ - טיוטה

תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות) (תיקון) - טיוטה

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני – זיהוי לרשות חוקרת אחרת)

תקנות של משרד הביטחון וצהל על שולחן ועדת החוקה של הכנסת

תשלום מזונות לתלויים שאינם מתגוררים עם החייב במהלך תקופת הביניים

מסמכי מרכז מידע:

הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשעו

לימודי אנגלית בגיל הרך ובכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי

ניתוח שיעורי ההנחה לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן

נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה

 

משרד האוצר

2016-10-14 - מסמך הנמקה

2017-1-1 - אחזור מידע אישי

2017-2-1 - הקלות בדיווחים לקופות גמל קטנות

2017-9-1 - עדכון דוח תקופתי של חברות מנהלות

2017-9-2 - דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון‏

ISRAEL- Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission

אומדן ראשוני של ביצוע התקציב וגירעון הממשלה ומימונו - ינואר 2017

אושרה הרפורמה בשוק ההימורים

בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II

הוראות לניסוח תוכניות ביטוח - טיוטה

הוראות לעניין בחירת קופת גמל - תיקון - טיוטה‏

הוראות לעניין הון נדרש לכושר פירעון ) (SCR ולעניין סף הון מינימלי - חלק ג

הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח - חלק ב

החשבת הכללית פרסמה אומדן ראשון של שיעור החוב הציבורי מהתוצר לשנת 2016 העומד על 62.1‏ אחוז

היעדר זיקה בין דמי ניהול לבין עמלת הפצה נייר התייעצות לציבור

היענות גבוהה בשלב המיון המוקדם במכרז PPP להרחבה משמעותית של מערך הנתיבים המהירים בגוש דן

היתר מפעל הפיס יכנס היום לתוקף

הצבת יעדים עד 2020- הגדלת היקף ההכשרות בענף הבנייה‏

ועדות המחירים אימצו את המתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים

ועדת הכספים אישרה את הצעת שר האוצר לשינוי מבנה הבורסה

חוזר צירוף לביטוח (תיקון)‏

חלק א' הוראות לעניין מאזן כלכלי

טיוטה - בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (תיקון)‏

טיוטה - הוראות לניסוח תכניות ביטוח (תיקון)‏

טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - עקוב אחר ‏שינויים

טיוטת עמדת ממונה- חובות בעל רישיון

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק אחזקות, ממשק אירועים ‏וממשק פיצויים

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק אחזקות, ממשק אירועים ‏וממשק פיצויים

מיליון שח למפעלי מזון קטנים והבינוניים, בתחום הבשר והנטול גלוטן, המיועדים לשיפור איכות ייצור

ממשיכים בתכנית ניסנקורן-כחלון לצמצום תופעת עובדי הקבלן‏

משטר כושר פירעון כלכלי - נספח

נספח א' - דוח תיאור עסקי תאגיד של חברה מנהלת‏

סיכום פעילות הרשות לזכויות ניצולי השואה בשנה האחרונה

עמדת ממונה - הבהרה בעניין בדיקה מחודשת של זכאות

צירוף לביטוח

צעד נוסף במכרז להקמת תחנת כוח פוטו-וולטאית חדשה באשלים

קבינט הדיור אישר את התכנית האסטרטגית לדיור לחיפה עד לשנת 2040

שר האוצר משה כחלון חתם עם שר החוץ היפני על הסכם עידוד והגנה על השקעות

תכנית כחלון וגלנט לדיור הציבורי

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (רישום במרשם של נותני שירות ‏להשוואת עלויות, ביטול והתליה של רישום)‏ - טיוטה

 

משרד הבריאות

1-2017 - חקירה אפידמיולוגית של צבר מחלה מדבקת בדרכי העיכול העוברת מאדם לאדם במוסד

2-2017 - נוהל המחלקה לתזונה להליך מתן חוות דעת מקצועית לצורך אישור מזון ייעודי

3-2017 - הנחיות לניקוי וחיטוי של מתמרי אולטרסאונד לדני

4-2017 - הגדרת מטופל כמרותק בית לצרכי מתן שירותי רפואה

5-2017 - טיפול בתכשירים ציטוטוקסים עדכון הנחיות

SF01 - נוהל בטיחות במוסדות רפואה

בדיקת איכות של תכשירים רפואיים רשומים ומשווקים במסגרת פיקוח שלאחר רישום

הגשת הצעות להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018 קול קורא

הרחבת סל שירותי בריאות השן

טיפול באמצעות אולטרסאונד ממוקד מונחה MRI לגרורות בעצמות MRIgFUS

נוהל בקשת רישיון למתקן רדיולוגיה אבחנתית - מכשיר רפואי מיוחד

נוהל להגשת בקשה להכללת טכנולוגיה רפואית בסל שירותי הבריאות

נוהל להגשת בקשה להכללת תכשיר רפואי בסל שירותי הבריאות

 

נציבות שירות המדינה

הפסקת הליך משמעתי בעת פרישת עובדים משירות המדינה

זיכרון דברים מישיבת ועדת שירות המדינה (מספר 390) שהתקיימה ביום 710103.

סיורים בחול במסגרת העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה

תקנון ועדת שירות המדינה

2017 - )E.N.A)השתלמויות בביהס הלאומי הצרפתי למינהל בפריז

יום עיון לממונים על הרווחה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים לעובדים פעילים

פרישת מורים-ות, מנהלים-ות (כולל גננות) לשנת הלימודים התשעז

קורסי גמלאות וביטוח פנסיוני

 

רשות הפטנטים

הודעה בהתאם לחוזר רשם 142012 -עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט

הודעת רשם שולחן עגול בנושא בחינת תיקוני חקיקה להסדרת עיסוק עורכי הפטנטים

פרטים על בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד מרץ 2017

שולחן עגול בנושא טיוטות חוזרי רשם שפורסמו להערות הציבור

 

רשות החברות הממשלתית

2-2017 - קריטריונים לבחינת בקשות למתן התחייבות מראש לשיפוי ‏נושאי משרה בחברות ממשלתיות

 

נציבות שירות בתי הסוהר

04.54.03 - אופן עבודת ועדות משרדיות ובין משרדיות לעבירות במשפחה - אלימות וגילוי עריות

 

נהלי שירות התעסוקה

30.29.01 - נוהל שוברים להכשרה מקצועית להשמה בעבודה

 

משרד התחבורה

יותר ממיליון נוסעים בקווי הלילה

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את בקשתו של השר כץ להגדיל את ‏הקנסות על שורה של עבירות תנועה חמורות‏

בשורה טובה לנהגים בדרך לירושלים

רישיון נהיגה גם בדואר ישראל‏

החלה כריית מנהרות הקו האדום מתחת לאדמת תל אביב וגוש דן‏

קו בינעירוני לנתבג בכל שעות היממה

מחווה של משרד התחבורה לחיילים הבודדים

 

 

סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין