הודעות - רשימה מלאה


 

המוסד לביטוח לאומי

האוכלוסייה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי תנאי הזכאות ודרכי הביטוח 2005-2017

ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם - גיליון מס' 11

נשים המקבלות דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 2017

עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים 2017

פעולות אגף אכיפה וההוצאה לפועל 2017

הסכם עם רשות שירות אזרחי בדבר תשלום דמי לידה

הגשת תביעה להבטחת הכנסה באינטרנט 4.2018

תיקון חוק - פטור ממבחן תעסוקה להורה בוחר

אגרת 355ד-רישום נוכחות גרסה 4.3

אגרת 362-מעבר מחברה לחברה

אגרת 363-רישום נוכחות-פעימה 07.2018 (002)

אגרת 365-דוחות למס הכנסה

אגרת 369-תשלומים לנותני השירותים המעסיקים עובדים זרים

איגרת 355ג-רישום נוכחות גרסה 4.2

איגרת 364- בני משפחה מטפלים - אישורים להעסיק בן משפחה מטפל


בנק ישראל

203 - מדידה והלימות הון – סיכון אשראי – הגישה הסטנדרטית

221 - יחס כיסוי הנזילות

313 - מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

470 - כרטיסי חיוב

בנק ישראל ורשויות האכיפה פועלים לגברת ההרתעה כנגד זייפני שטרות

בנק ישראל מפרסם את ההתפתחויות העיקריות במערך התשלומים והסליקה לשנים 2017-2016

דברי המפקחת על הבנקים בכנס פינטק 2018 של כלכליסט

דברי נגידת בנק ישראל בכנס השנתי של מכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה

דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ישראל

הוועדה המוניטרית החליטה ב-16 באפריל 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1 אחוז

הוועדה המוניטרית החליטה ב-28 במאי 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1 אחוז

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי

הטכנולוגיה כאמצעי להכלה פיננסית ושיפור הנגשת שירותים פיננסיים

המדד המשולב לחודש אפריל 2018 עלה ב-0.4 אחוז- קצב ההתרחבות בפעילות יציב בחודשים האחרונים ודומה לקצב ההתרחבות בשנת 2017

המדד המשולב לחודש מארס 2018 עלה ב-0.3 אחוז

הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2018

המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הראשון של שנת 2018

הנפקת מטבע זיכרון לציון 70 שנים למדינת ישראל

נקודות עיקריות - הספר האדום לשנים 2017-2016

הספר האדום 2016-2017

הפיקוח על הבנקים מפרסם הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים כחלק מהרפורמה להגברת התחרות בבנקאות

הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אפריל 2018

הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - יוני 2018

הקדמת המפקחת – סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2017

השתתפות משקי הבית בשוק ההלוואות ופגיעותם הפיננסית

השתתפות משקי הבית בשוק ההלוואות ופגיעותם הפיננסית - מחקר

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2018

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2018

להיענות או לא להיענות- שיקולים במתן ביטוח אשראי

מחקר חדש - שיקולים במתן ביטוח אשראי

מינוי חברים נוספים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית

סקירת מערכת הבנקאות  2017


משרד הבריאות

הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד להשמדה

התוויות לשימוש בדפיברילטור מושתל תת עורי - במסגרת סל שירותי הבריאות

מתן תרופת בקלופן תוך שדרתי באמצעות משאבה מושתלת תת עורית

נוהל מתן תרופת מתדון מעל 120 מג

ניהול טיפול תרופתי באשפוז פסיכיאטרי

סיקור שמיעה ליילודים

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בגסטרואנטרולוגיה

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בשבץ מוחי

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בשיקום

ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת

שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

תנאי רישום וקבלה להשתלמות מוכרת בסיעוד


משרד הכלכלה

גרף של מספר המיזוגים המוגשים לאישור ביחס לגודל האוכלוסייה על פי נתוני האיחוד האירופי

אשר'א העניקה אישור עקרוני לערבויות מדינה עבור עסקאות יצוא בהיקף של כ – 1.1 מיליארד דולר

דירוג לפי מרכיבי מדד הבנקים

המקצה השני לקידום הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית יוצא לדרך

הרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים אושרה בקריאה ראשונה בכנסת

ישראל וקנדה חתמו על הסכם סחר חופשי מעודכן

מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה יוקם בתקציב של 51 מיליון ש

נספח א - סחר בילטרלי ושיתופי פעולה בתחום המופ

נתונים חישוביים של מדד הבנקים

פילוח עסקאות לפי יבשות לשנת 2017

פילוח עסקאות לפי יבשות לשנת 2018

רשימה אינדיקטיבית של המוצרים שיתווספו להסכם הסחר המעודכן

שנת 2018 נפתחה בעלייה בהיקפי היצוא

תוצאות מדד הבנקים - מאי 2018


משרד המשפטים

126-18

מידע הון 29

סקירת פרטיות   -   שוק שירותי צפיית תוכן בישראל

צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות) - טיוטה

קול קורא - אגודות עותומניות - הגשת דיווחים לגבי פעילותן

הודעה למנויי רשומות


רשות ניירות ערך

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים

הצעה לתיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח)

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינה של חברת גל מדיה טרייד בעמ (iTrader) לפרקליטות

עדכון טפסי הדיווח במגנ'א

שינוי אופן החתימה על מסמכים המחייבים חתימה אלקטרונית


רשות הפטנטים

שדרוג והרחבת יכולות החיפוש באתר חיפוש מדגמים ועדכון אתר ההגשה המקוון


משרד הפנים

חוזר מנכל 6-2018

חוזר מנכל מיוחד 5-2018

חייל בודד- יש לך פטור מתשלום אגרה לשירותי הרשות

נדחה ערר של שני מבקשי מקלט מאוקראינה שבקשתם נדחתה בהליך המהיר

שנה חלפה מאז נכנס לתוקף חוק הביומטריה חובה לכולם

שר הפנים קיצר שהיית פעיל BDS בישראל


רשות האוכלוסין וההגירה

9.1.3003 - נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינים המועסקים בישראל בתעשייה ושירותים

קבלת שירות במתקן האכיפה בני ברק


משרד התחבורה

אזורים ארציים תעריפים

בשורה לנכים בישראל. מחליפים רכב חדש, מהיום כבר אין צורך להמתין שבועות להנפקת תג חנייה חדש

הטענת רב קו במאות סניפי הדואר בכל רחבי הארץ

השר כץ חתם על תקנה חדשה המבטלת את החובה להחזיק רישיונות רכב ונהיגה בעת הנהיגה

השר כץ מתנגד לפגיעה בהטבות המס לרכב הירוק וייקור מחירי הרכב

מיזם האופניים השיתופיים יוצא לדרך. בקרוב- פיילוט להשכרת אופניים שיתופיים מתחנות הרכבת ברחבי הארץ

מכללת אפקה הוסמכה לשמש כמעבדת רכב רביעית בישראל

משרד רישוי חדש נפתח בנתניה

רישיון נהיגה אזרחי לחיילים משוחררים ששירתו בצהל כנהגי רכב כבד

שירות חדש של משרד התחבורה. מהיום- נוחתים בנתבג ומנפיקים רישיון נהיגה או רכב בטרמינל 3

שכרם של נהגי האוטובוסים בקווי השירות של אגד יעלה ל-43.5 שקלים

תגובת משרד התחבורה לעתירה שהגישה חברת אל על כנגד האישור שניתן לאייר אינדיה לטוס מעל סעודיה בדרכה לישראל


הוראות תכ"ם

3.3.0.6 - טיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)

6.2.0.1 - תמיכות בגופים אחרים

6.2.0.5 - ביקורת על תמיכות בגופים אחרים

7.4.2.6 - עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה

14.2.0.1 - נגישות מסמכים דיגיטליים – במערכות מרכבה ומנוף

16.2.0.15 - מערכת ניהול תורים והכוונת לקוחות בשירותי קבלת קהל


משרד התקשורת

אימוץ המלצת הועדה המייעצת בדבר דחיית המועד ליישום החלטת שר התקשורת לעניין מועד פרישת תשתיות הוט טלקום

הארכת תוקף הוראות בנוגע לחבילת יסוד

הודעה בעניין שימוע בנוגע לחובת הפרישה האוניברסלית החלה על IBC

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) - טיוטה

המלצותינו בדבר אספקת שירות טלפוניה

המשרד משלים את יישום רפורמת השוק הסיטונאי

טכנולגיית הדור הרביעי - האינטרס הציבורי

מוקדי פניות טלפוניים של בעלי רישיון למתן שירותי בזק - החלטה

מסמך הצדקה – הכנסת דור 4 לתקשורת הסלולארית בישראל

משרד התקשורת, קבע מדדים לזמני המתנה למענה אנושי מקצועי במוקדי שירות הלקוחות של החברות למתן שירותי תקשורת

מתכונת אספקת שירות טלפוניה במכירה חוזרת וקביעת תשלום בעדו בקשת חברת בזק

סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים

סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן

פגישת השר קרא עם שרי התקשורת היווני והקפריסאי

צעד נוסף להגברת התחרות בתחום התקשורת הנייחת בשוק הסיטונאי ויצירת מגרש משחקים מאוזן

שימוע משלים לסבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים

תהליך הגשת בקשה לאישור יבוא ציוד אלחוטי למשרד התקשורת פשוט ומהיר יותר

תסקיר בריאותי – רשת סלולרית דור רביעי

תקשורת סלולארית בדור רביעי - עמדת משרדי התקשורת, הבריאות והגנת הסביבה

תקשורת סלולרית בדור 4
 

סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין