הודעות - רשימה מלאההמוסד לביטוח לאומי

ניידות בין דורית בישראל

פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל - 2016הרשות לחברות ממשלתיות

דירקטורים מכהנים ומקומות פנויים נכון ליום 6.8.2017

דירקטורים מכהנים ומקומות פנויים נכון ליום 28.06.2017

רשימת דירקטורים מכהנים בחברות נכון לתאריך 06.08.2017

רשימת דירקטורים מכהנים בחברות נכון לתאריך 28.6.2017משרד הכלכלה

איסור גביית עמלה על עסקאות לרכישת כרטיסי קולנוע ומופעים

בשורה לעובדי חיפה כימיקלים צפון

לקראת פתיחת שנת הלימודים מזהיר הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה את ההורים

מהפכה בעולם המבצעים

משרד הכלכלה והתעשייה יקיים דיון עם הנהלת טבע למניעת הפיטורים

פגישת גישור בסוגיית האמוניה

קונים מוצרי טואלטיקה ברשתות הפארם הגדולותמבקר המדינה

סירוב לממן טיפולי הפריה חוץרשות מקרקעי ישראל

דוח על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016

עדכון החלטה בדבר שיעורה של רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה

נחשפה כנופיית גנבי מחצבים שעסקה בכריית בזלת בלתי חוקית באדמות המדינה בטובא זנגרייה

הוועדה המחוזית תל אביב אישרה את תכנית המתאר המפורטת לדרום גלילות

הוחלטה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל בבני ברק ל- 1,900 יח'ד

המדינה פתחה בהליך משפטי נגד עיריית קרית גת על הפרת הסכם הגגמשטרת ישראל

06.01.11 - דרגות בעלי תפקיד שיפוטמשרד המשפטים

הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF

הנחיות מנהליות להתנהלות הקדשות ציבוריים לפי חוק הנאמנות

תביעה על סך 70 אלף שח נגד חברת טלאול- ‏הפלתה אישה עיוורת בקבלה לעבודה

בימ'ש באוסטריה גזר מאסר עולם על פעיל ‏חמאס עזתי ממשוחררי עסקת שליט‏

בית המשפט קיבל את עמדת רשם ההקדשות וקבע תנאים נוספים בהסכם ההלוואה של מכון היהלומים הישראלי לבניית מפעל ליטוש יהלומים במתחם הבורסה ליהלומים

הצעת חוק חדשה קובעת לראשונה זכות לסיוע ולווי משפטי ללא מבחן הכנסה לנפגעי ונפגעות עבירות מין

כתב אישום נגד שוטרת מחיפה בגין מרמה והפרת אמונים

כתבי אישום ראשונים נגד 10 נאשמים בפרשה 242

מכתבי שימוע בפרשת יוטרייד

מכתבי שימוע לבן אופק ועו'ד נועם קוריס ‏במסגרת פרשת איקיוטק‏

קריאה לציבור שמאי המקרקעין

רשם העמותות- דוח ביקורת והתראה לפני פירוק ‏לעמותת 'מנוחה נכונה לכולם' העוסקת בקבורה ‏אזרחית‏

גיליון מס' 476 - פרשת ואתחנן

259-17רשות ניירות ערך

דוח ריכוז ממצאים בחברות נדלן זרות

הודעה לתאגידים - מועדי הגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר-בקשות היתר

מלגת מחקר

עמדה משפטית מספר 103-29 - ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות

שאלות ותשובות לעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4 - גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15נציבות שירות המדינה

זיכרון דברים מישיבת ועדת שירות המדינה מיום 17.7.17 (מספר 392)

עז-13 - פרסום מודעות אבל על-ידי גוף ציבורי

אישור

הדרכת סטודנטים-ות במקצועות הבריאות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות -תקשורת ותזונה

סיורים בחול במסגרת העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה מיסודה של הסתדרות עובדי המדינה

סמינר מקצועי למנהלי הדרכה בשירות הציבורי בשיתוף 'קרן ידע'

קורס חשב שכר בכיר-2017

תהליך הצטרפות לחיסכון פנסיוני

תכנית העמיתים של קרן וקסנר

תכנית עבודה בתחום הלמידה, ההדרכה וההשכלה לשנת 2018רשות האוכלוסין וההגירה

15-17 - עדכון התנאים להארכה גורפת של רישיונות העבודה )ב-1( לעובדים זרים בענף הבניין)

16-17 - תיקון לתקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד)

Transfer of Responsibility under LOC from GIMMICK 2011 LTD to A.OREN & ALON LTD

הודעה על סיום הקצאת התרים להעסקת עובדים ‏עונתיים בחקלאות לשנת 2017‏

רשימת אחראי תלונות עו'ז בתאגידי כוח אדם בעלי היתרים להעסיק עובדים זרים בענף הבניין- שנת 2017

תבחינים למניעת כניסה לישראל של פעילי חרםמשרד השיכון

הבהרות ממונה חוק המכרמשרד התחבורה

המזרח הרחוק מתקרב לישראל- חברת התעופה ‏הסינית 'היינאן איירליינס' תפעיל קו תעופה שלישי ‏בין ישראל לסין

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס ‏הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי

מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה- רישיון ‏נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים‏

קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ- החל ‏מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לתא

תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת- אושרה ‏תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת ‏הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חייםהוראות תכ"ם

1.2.0.1 - חוק התקציב השנתי - כללי‏

1.2.0.3 - שינויים בתקציב והעברת עודפים

1.2.0.4 - פיקוח ובקרה תקציבית

1.2.0.5 - דיווח על חריגות בתקציב

1.2.0.6 - פעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד

1.3.0.2 - תנאים מוקדמים לרישום התחייבויות

1.3.0.3 - טיפול במסמך ההתחייבות

1.3.0.4 - התחייבות מסגרת

1.3.0.6 - מעקב התחייבויות

1.4.0.1 - ביצוע תשלומים בגין התחייבויות – כללי‏

1.4.0.3 - מועדי תשלום

1.4.0.6 - תשלום מקדמות

1.9.1 - חסימת מוטבים ללא אישור ניהול ספרים במרכבה

7.9.0.1 - מכרז מרכזי והתחייבות ספק למחירים מירביים

7.12.0.10 - סוגיות בהתקשרות

7.16.0.1 - ניהול ושירות ספקים

11.4.0.6 - תפעול רכב ממשלתי

14.1.0.1 - ממשל זמיןמשרד התקשורת

במטרה להקל בנטל הבירוקרטי המוטל על יבואנים וסוחרים המייבאים ציוד סלולרי, להגביר את התחרות בתחום ולהפחית את המחירים לצרכן ולדאוג לרווחתו

מינוי מר מימון שמילה לתפקיד המנכל בפועל

שר התקשורת איוב קרא הורה לבחון, באמצעות סקר, את עמדות הציבור בשאלת האפשרות להוזלת מחיר המנוי בערוצי הספורט בתמורה לשידור פרסומות בערוצים אלו

שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של חברת גולן טלקום על החלטת החילוט שקיבל המשרד בתאריך 30.8.16

תשלום מיסים בישראל על ידי פלטפורמת פרסום כלל עולמיות


 

סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין