בנק ישראל

472 - סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

בנק ישראל העניק היום היתר נוסף, שלישי במספר, לגוף מוסדי להגדיל ‏החזקותיו במניות הבנקים

בנק ישראל ממשיך בצעדים לפתיחת שוק כרטיסי החיוב לתחרות

בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2016‏

בנקאות בשינוי

דברי הנגידה בוועדת הכספים של הכנסת לדיון בהצעת החוק להקמת ועדה ליציבות פיננסית

דוחות כספיים לשנת 2016

דירקטוריון

הגברת המודעות הפיננסית בקרב התלמידים

הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים בישראל - דוח סופי

הועדה המוניטרית החליטה ב-29 למאי 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה ‏של 0.1 אחוז‏

המדד המשולב לחודש אפריל 2017 עלה ב-0.3 אחוז‏

המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2017‏

הפיקוח על הבנקים מקדם את הטמעת התקן המתקדם לאבטחת עסקאות ‏בכרטיסי החיוב (‏EMV‏)‏

הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים

הקדמת המפקחת – סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2016‏

השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מרץ 2017‏

חיזוק והגברת האפקטיביות של הדירקטוריונים של התאגידים הבנקאיים

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2017‏

מחקר חדש בבנק ישראל– פונקציית הצריכה הפרטית בישראל

משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו להערות הציבור טיוטת קריטריונים של הוועדה ‏לבחינת התחרות בשוק האשראי‏

עסקת מובילאיי - תקבולי המסים בעסקה ישולמו במטבע דולר

פונקציית הצריכה הפרטית בישראל

פרסום הדוח הסופי של הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלוםמשרד הכלכלה

ישראל וקנדה חתמו הבוקר על תכנית חדשה בהיקף של 12 מיליון דולר

משרד הכלכלה נלחם בגזל המותגים המיובאים וביוקר המחייה

רפורמת הפס הרחב בשירותי האינטרנט והטלוויזיה צוברת תאוצהכנסת ישראל

מסמכי רקע לועדות הכנסת:

אסדרת פעילות הדואר במסירת דואר בינלאומי

דיון מחדש - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57)

החלטה בעניין חריגות שכר ותנאי פרישה בחברת החשמל

הסדר תשלום חריגות השכר בחברת חשמל מאיים לגבות כספים מעובדים פשוטים בכדי לכסות ‏על חריגות השכר של ההנהלה הבכירה

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 51) (שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה)‏ - נוסח לדיון

הצעת חוק העיצובים‏ - נוסח לדיון

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תאגיד החדשות)‏ - הצעת נוסח

הצעת חוק השידור הציבורי תיקון מס' 8 תאגיד החדשות - הערות

הצעת תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית בנמלים)‏ - דברי הסבר

הצעת תקנות הנמלים (תיקון ) – הענקת סמכויות לרב חובל הנמל ותיקון הפרק ה-6 העוסק בניתוב - דברי הסבר

חוות דעת מומחה  - חברת חשמל-הסתדרות העובדים

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58)‏ - טיוטה

כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) (תיקון) - מכתב

כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים)(תיקון)‏ - טיוטה

לאן נעלמו עשרה מיליון צליינים תיירים

ניהול התעבורה הימית בנמלים מסחריים

תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית)‏ - טיוטה

תקנות הנמלים (תיקון)‏ - טיוטה

מסמכי מרכז מידע:

כלים פרלמנטריים לפיקוח – סקירה משווה

נתוני גיוס דתיות לצהל

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוךמשרד הפנים

אושר בממשלה- תוספת של 400 מיליון ₪ למענקי האיזון לרשויות מקומיות

איחוד בת ים - תל אביב- יפו יוצא לדרך‏

הורדת מחירי קטיינות הקיץ

החל מחופשת הקיץ הבאה, משרד הפנים יפקח על מחירי הקייטנות הציבוריות וידאג ‏למחיר בסיסי לתושבים

זימון תורים להנפקת תיעוד ביומטרי

חוזר מנכל 3-2017

נפתח מבצע גביית חובות ארנונה למגורים ושלא למגוריםרשות החברות הממשלתיות

דוח מדד שירות בחברות הממשלתיות

מדד שירות ושביעות רצון בחברות ממשלתיות - מאי 2017

דוח על החברות הממשלתיות לשנת 2016

דוח על רשות החברות הממשלתיות 2016

דירקטורים מכהנים ומקומות פנויים נכון ליום 04-06-2017

רשימת דירקטורים מכהנים בחברות נכון לתאריך 04.06.2017נציבות שירות בתי הסוהר

04.69.00 - ועדות קבלה ומעקב

04.70.00 - פעילות חינוך לאסיריםאגף שיקום נכים - משרד הביטחון

56.05 - תיקון הוראת רכב רפואי

71.01 - מימון לימודים לנכיםמשרד התחבורה

מכונת הכרייה הענקית (‏TBM‏) השלישית רוזה יצאה הבוקר לדרך ותנוע ‏לאורך ציר ז'בוטינסקי ברמת גן‏

מחר לפנות בוקר יפתחו לתנועה שלושה נתיבי נסיעה ממוצא ועד שער ‏הגיא‏

המהפכה הצרכנית בעקבות הסכם השמיים הפתוחים שהנחיתה את מחירי ‏הטיסות מגיעה גם למוניות‏

גידול של 7 אחוז במספר הנוסעים בתחבורה ציבורית בישראל

השר כץ חנך את פריצת מנהרת יוקנעם במסגרת הארכת כביש 6 צפונה

משרד התחבורה הגיש לבית המשפט כתב אישום כנגד חברת אובר בגין הפעלת הסעות בניגוד לחוקהוראות תכ"ם

4.4.0.1 - ייעוץ ביטוחי במכרזים והתקשרויות

7.6.1 - מכרז סגור

16.1.2 - סטטוס מכרזים והסכמי מחירים מירביים של מינהל הרכש הממשלתי

16.9 - מתן שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידה בעבודת ‏משרדי הממשלה ויחידות הסמך

16.12 - רכישת שירותי כוח אדם מקצועי באמצעות אנשים עם מוגבלות‏משרד התקשורת

פתיחת שרותי הטלפוניה של בזק לתחרות

שיתוף פעולה טרילטראלי בין יוון, קפריסין וישראל


 

לרשימה המלאה