משרד האוצר

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש אוגוסט 2018

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2018

בעקבות הבצורת בישראל- משרדי האוצר והחקלאות סיכמו על תקציב של 30 מיליון ‏שח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון שח לגליל העליון ‏

דוחות כספיים ל31 בדצמבר 2017

ההגרלה הגדולה השישית של מחיר למשתכן

החשב הכללי פותח מסלול הלוואות בערבות מדינה למטרת השקעה בעסקים קטנים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

החשב הכללי פרסם את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2017 ‏

חברות הביטוח מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה ‏לשנים 2019-2020‏

חברת שפיר – פיצרוטי כביש 16 בעמ נבחרה כזוכה במכרז מסוג ‏PPP‏ לסלילת ‏כביש כניסה חדש לירושלים ‏

לאחר שלוש שנים- יוקמו שני יישובים לשילוב בעלי צרכים מיוחדים ‏

מטה הדיור הלאומי על פרסום מדד מחירי הדירות של הלמס

מיישמים את תוכנית הצפון

מספטמבר הקרוב מאבטחי בתיהס יקבלו שכר מלא בתקופות החגים וחוהמ‏

מענק לעידוד הקמת לשכת שרות ומחשוב בנקאית בסך של 200 מיליון שח

שנה שנייה ברציפות בהעמקת שיתוף הפעולה הפיננסי בין ישראל ושוויץ

שרי האוצר של ישראל ושל הונג קונג סיכמו על קידום הסכם פינטק


רשות שוק ההון , ביטוח וחיסכון

2016-1-17 - ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח

2018-1-13 - אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

2018-1-14 - ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח - תיקון‏

2018-9-27 - חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים‏

2018-9-28 - אקטואר ממונה - תיקון החוזר המאוחד ‏

2018-9-29 - הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל

2018-9-30 - תיקון הוראות חוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי

2018-9-31 - דירקטוריון גוף מוסדי

איסוף מידע סטטיסטי - פניות ציבור - טיוטת חוזר‏

אישור קיום ביטוח

הכרת הלקוח בעת התקשרות ראשונית של גוף מוסדי עם לקוח שהוא יחיד - טיוטה שניה‏

הליך קביעת קרנות נבחרות

הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל - מסומן בשינויים‏

התפלגות עמיתים פעילים-עמיתים מבוטחים לפי גילאים

חוזר דיווח מיוחד ביטוח כללי - טיוטה

טיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) ‏‏(תיקון מס' 2), התשעח-2018‏

מיקור חוץ בגופים מוסדיים - תיקון‏

ממשק הניוד - הבהרות

ממשק לאיתור מוצרי ביטוח - נספח ‏

נספח 5.4.1.8‏ - חברה לביטוח בעמ

נספח 5.4.1.20‏ קרן פנסיה

נספח 5.4.1.21 - דוח אקטואר שנתי של קרן פנסיה חדשה

נספח 5.4.1.22 קרן פנסיה

נספח א'‏

עדכון הוראות החוזר המאוחד  - דוח אקטואר שנתי של קרן פנסיה חדשה - טיוטה‏

עמדת ממונה - הסעה שיתופית

פניות המתבררות בבית משפט

פרק 9 בחלק 1 לשער 5‏ - עם שינויים

פרק 9 בחלק 1 לשער 5‏

שער 5, חלק 4 - גילוי ודיווח

שער 5, חלק 4, פרק 1 - דין וחשבון לציבור - נספחים

תביעות שהוגשו לחברת הביטוח

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דין וחשבון לציבור - טיוטה‏

תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - דיווח נתונים בביטוח סיעודי קבוצתי ‏לחברי קופות חולים - טיוטה‏רשות הגבלים עסקיים

IDE ‎תמכור את החזקותיה במתקן התפלה קיים ‏כתנאי להשתתפותה במכרז להקמת מתקן התפלה ‏חדש

בחינת תנאי מיזוג שופרסל בעמ – רשת המזון של שקם בעמ

דוח התקשרויות - רבעון רביעי - 2016

הוצאות הסעדה_260818

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את מיזוג אלביט-תעש

ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018‏

מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור

מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

מענה לבקשת חופש מידע לגבי נתונים בשוק התמל_050918

נוהל טיפול בפניות הציבור

פרוטוקולים של הוועדה לגבי עיצום כספי_130818

קול קורא - סוגיות של תחרות בכלכלה הדיגיטלית

קול קורא בעניין כלכלה דיגיטלית

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את תיקון תנאי ‏מיזוג חברות הכבלים

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה קול קורא לקבלת התייחסויות מהציבור בנוגע להיבטי תחרות של כלכלת האינטרנט

רשת תחויב למכור את אחזקותיה בחברת החדשות לפני שיוכלו ‏הצדדים לבצע את המיזוג

שאלות ותשובות - רשת-ערוץ 10

תיקון תנאי מיזוג - הוט

תנובה הודתה בקיום הסדרים כובלים ותשלם 25 מיליון שחכנסת ישראל

מרכז מחקר ומידע

מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי

נתונים על תשלומי ההורים שאושרו לגבייה במערכת החינוך בשנת תשעח

תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה

חומר רקע לועדות

המלצות לצעדים דחופים לצמצום תאונות העבודה בענף הבניה

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים) - טיוטה

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הוספה של רשויות ציבוריות לתוספת השלישית א' לחוק)‏ - טיוטה

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות על-תיכוניים) - טיוטה

תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון)‏ - טיוטה 3

תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון) - טיוטה

תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון)‏ - טיוטה2

תקנות אומנה לילדים (גוף מפעיל)‏ - טיוטה3

תקנות אומנה לילדים (גוף מפעיל)

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס' 2) - טיוטה

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסויימים)‏ - טיוטה

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק)‏ - טיוטה1

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון) - טיוטה

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)(תיקון)‏ - טיוטה1

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)(תיקון)‏ - טיוטה2רשות המסים

אוגדן מכס (סחר-חוץ) - פרק 6 - אמנות מכס

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12-2017‏‎ ‎בנושא מעמ‎ ‎

בעל חברה בענף הבנייה חשוד בניכוי מס תשומות ‏פיקטיבי בסכום של כ-15 מיליון שקלים‏

בעל עסק לתיווך ומתווך שעבד איתו חשודים ‏בהעלמת הכנסות בסך כולל של כ-1,700,000 ‏שקלים

בעליה של חברה להפקת אירועים חשוד  בהפצת ‏חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-17 ‏מיליון שקלים

בעלים של מסעדה מוכרת בבת ים נעצר במסגרת ‏פרשה רחבת היקף של הפצה וקיזוז חשבוניות מס ‏פיקטיביות ומזויפות

בקשה מראש להעברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה שאינה תושבת ישראל - טופס 982

הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

הודעה בדבר בחינה לפקידים רשויים

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון) - טיוטה

הטבות מס בישובים- חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249 )

הסבה לרשת המיצגים החדשה

העברת הדיווח על רכישות מהרשפ ומכירות ‏לרשפ לדיווח המפורט

הפיקוח על הבנקים ורשות המסים מודיעים על צעדים שמטרתם להקל על תהליך פתיחה וניהול חשבון לבתי עסק

הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות - טופס 1485

חובת צירוף כתב הרשאה ותצהיר יבואן

חוזר מס הכנסה 11-2018 - קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות

חוזר מס הכנסה 12-2018 - מחירי העברה - שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

חוזר מס הכנסה 13-2018 - הלוואה בריבית נמוכה

חיוב בקנס אי הצהרה במועד מקום בו‎ ‎מוכר-רוכש אינו מגיש במועד הצהרה לרשות ‏המסים על עסקה במקרקעין, ביותר משומה ‏אחת‎, ‎בגין אותה עסקה בין אותם צדדים ‏לעסקה

חישוב שיעורי הבלו להישבון במסגרת הסדר סולר עד 31.12.2018

יבוא מוצרי צריכה - אוגוסט 2018

יום עיון בנושא תחום השכר

ייפויי כוח ברשות המסים סוגיות שונות

כתב אישום בגין הלבנת הון בהיקף של כ-68 מיליון ‏‏₪ הוגש כנגד בעלי חברת שיש ואבן מירושלים

מבקרי מעמ אשדוד וחוקרי משטרת לכיש תפסו ‏שלל רב בביתו של עבריין רכוש מוכר

''מובייל החשיש' משטרת ישראל בשיתוף יחידות ‏הסמים והכלבנים של המכס מנעו הברחת חשיש ‏במובייל תינוקות

מצגת תכנית AEO

נוהלי מכס (סחר-חוץ) - פרק 15 - נוהל קניין רוחני

נתוני יבוא בני קיימא - 08-08-2018

נתוני יבוא בני קיימא 12-9-2018

עדכון ספר אוטונומיה הוספת פרט מכס 'שימורי בשר' לרשימות

קבלה- רק לצ'ק עם כיסוי

רענון – מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

רשות המסים פרסמה חוזרים מקצועיים בנושא קביעת מחיר העסקה לישות בישראל של קבוצה רב לאומית

רשות המסים פרסמה מסלול ירוק חדש בנושא ‏שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס

רשימת ישובים - הטבות מס 2018

שילמתם בעבר מס שבח או מס רכישה- ‏יתכן‎ ‎שמגיע לכם החזר כספי‎ ‎

שינוי מדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות

שיעורי הבלו על דלק בשח לכל אלף ליטר או לטון בתוקף עד 31.12.2018

שיפור תהליך קליטת הרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים

שר האוצר חתם על צו לפיו יבוצע יישום הדרגתי ‏של מתווה תמריצי המס לאביזרי בטיחות במיסוי ‏על רכב דו-גלגלינציבות שירות המדינה

החלטה מס' 408

העסקת עובדי איתן (אזרח ישראלי תומך נציגות) בנציגויות ישראל

הערכת עובדים בשירות המדינה - דוח מס' 1

הפעלת מבנה אגפי במרכזים הרפואיים הכלליים

זיכרון דברים מישיבת ועדת המשנה של ועדת שירות המדינה לעניינים ביטחוניים (מספר 407)

זיכרון דברים מישיבת ועדת שירות המדינה (מספר 408)

ימי הכשרה מרכזי ועדות מכרזים לאיוש משרות בשירות המדינה פורומי עוגן

כנס ממונים על הרווחה – 5.11.2018 – 6.11.2018 - חיפה

נוהל ועדת מינויים למשרות ראשי נציגויות דיפלומטיות במשרד החוץ

נוהל שכר מדריכים בשירות המדינה במקרים בהם עובדים מדריכים במשרדים אחרים

עדכון חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון

עדכונים שוטפים - חוזר מספר 33

עח-19 - שינוי במשרת הורה וטיפולי פוריות

עח-20 - תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) - פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר

עח-21 - הכרה בניסיון שנרכש בשירות מילואים

עט-1 - רשימת הודעות נציבות שירות המדינה בשנת התשעח

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית הכשרת רפרנטים לעובדים המטפלים בבני משפחה בשירות המדינה

שות בריאות מס' 18

תקשיר מעודכן לספטמבר 2018רשות האוכלוסין וההגירה

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים בבתי מלון באזור אילת בהתאם לנוהל מס' 9.6.002

נתוני זרים בישראל-07-2018

תיווך עובדים זרים בענף החקלאות - הודעה על ‏מועדים להגשת בקשות להיתרי תיווך חדשים

בקשה להיתר ללשכה פרטית בענף החקלאות וכתב התחייבות

הודעה על החלטת שר הפנים, מר אריה מכלוף ‏דרעי, להתיר בתנאים הארכת רישיון ב-1-סיעוד ‏בבקשות חריגות שהוגשו לוועדה ההומניטארית

החזר אגרות דרכונים זמניים - קיץ 2017‏

דוגמא לכתב ערבות

בשנה החולפת נרשמו ברשות האוכלוסין וההגירה ‏‏168,441 נולדים ו-24,496 עולים חדשים‏

פניה לקבלת הערות הציבור - נוהל טיפול בקבוצות ‏תיור

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ‏ירדנים באילת לשנת 2018 בהתאם לנוהל מס' ‏‏9.6.0001‏

קנס בסך 170,000 שח הוטל על תאגיד בנין בגין ‏תנאי מגורים בלתי הולמים לעובדים זרים

שיא במספר הנוסעים שעברו בביקורת בגבולות ‏בנתב״ג בחודשים יולי-אוגוסט 2018‏משרד השיכון

דוח הצוות הבין משרדי לקידום - פתרונות דיור מוגן לאזרחים וותיקיםהוראות תכ"ם

1.6.0.8 - עיקול, המחאות זכות, קיזוז חובות

2.3.0.6 - הפרשה לחובות מסופקים ומחיקת חובות אבודים

7.3.9.6 - עקרונות להתקשרות עם מוסדות מחקר

11.1.0.5 - שכירת רכב מחברה חיצונית

11.4.0.3 - נסיעת רכב ממשלתי בכביש אגרה

11.5.0.1 - התקנת ציוד ברכב ממשלתי

13.10.0.1 - טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחוץ לארץ

13.10.0.2 - נסיעות לחוץ לארץ – קצובות שהייה ולינה והחזרי הוצאות‏

16.2.0.7 - אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלהמשרד התקשורת

המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלי התשתית בשירות גישה לתשתית פסיבית

הפעלת מוקד פניות טלפוני מאויש ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - שימוע

טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא) (תיקון) - טיוטה

סיכום הכנסות ענף התקשורת 2017

עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירות לפי תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות

פניה לאיתור מועמדים-ות למילוי משרת יור המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון השני של שנת 2018

רישיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח ד - רשימת הפרות מהותיות של הרישיון

רישיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח-א1

רישיון לשידור בערוץ הכנסת לחברת ערוץ 10 כנסת ישראל בעמ

רשיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח3 - מפרט השידורים

שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על IBC - המלצה

תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות - שימוע מס' 090818

בתאריך 15.10.2018 בשעה 18-00  מתקיים ‏מבחן בתחום חובבי רדיו

משרד התקשורת ממשיך לפעול להסרת חסמים על מנת לאפשר האצת פריסת תשתיות סיבים

שר התקשורת איוב קרא החליט למנות את חבר ‏מועצת הכבלים והלווין מר אשר ביטון לתפקיד ‏ממלא מקום יור מועצת הכבלים ‏והלווין

 

לרשימה המלאה