רשות המסים

אב ובתו חשודים שהעלימו 7.6 מיליון ₪ מהכנסות ‏מהשכרת נכסים שבבעלותם

אוגדן מכס - פרק 6

ארכה להעברת הערות למתווה הפחתת שיעורי ‏מכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר ‏עד לתאריך 29.11.2018‏

בזכות ערנותם של בודקי המכס ובשיתוף גורמים מצהל ‏סוכל ניסיון הברחה של אלפי חפיסות סיגריות על ידי חיילי ‏אום לישראל

בקשה מראש להעברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה שאינה תושבת ישראל - טופס 982

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים ‏המקוונים, למעמ, מקדמות מס הכנסה וניכויים,  ‏החל בנובמבר 2018‏

הוצאות בגין שירותי משרד

הוראת ביצוע מס הכנסה 14-2018 - השמדת מלאי

הוראת פרשנות 14-2018 - החבות במעמ של שירותים הניתנים לארגון בינלאומי לצורך קיום כנס בינלאומי בישראל

החזר קרן הלוואה עי חברה לתושב חוץ - טופס 2513 - נספח 3

חברת תקשורת סלולרית ידועה וחברה מפעילה ‏מטעמה חשודות במכירת טלפונים ניידים בהיקף ‏של עשרות מיליוני שקלים תוך ניצול לרעה של ‏פטור ממעמ באילת

חדרן בבית מלון בירושלים שהוא מנהלה ובעליה ‏של חברת בניה, חשוד בהפצת חשבוניות מס ‏פיקטיביות ובקיזוזן בהיקף של עשרות מיליוני ‏שקלים

חוזר מס הכנסה 15-2018 - שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות

חוזר מס הכנסה 16-2018 - החלטות מיסוי

טיוטת צו הבלו על דלק (הטלת בלו) - טיוטה

טיוטת צו הבלו על דלק (פטור והישבון)

יום עיון ללשכות שכר ובתי תכנה

כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח שנתי ניכויים) - טיוטה

כתב אישום הוגש נגד בעל חברה לשיפוץ מבנים ועבודות בנייה בגין ניכוי מס תשומות שלא כדין ואי דיווח על עסקאות בהיקף של מאות אלפי שקלים

כתב אישום הוגש נגד עוסק, שהקים והפעיל ‏חברות קש,  בגין הנפקת חשבוניות פיקטיביות ‏בהיקף כולל של למעלה מ-12 מיליון שקלים‏

מנהל חברה בתחום ההובלות ועבודות בניה חשוד ‏בקבלת החזר בלו במרמה בסך של יותר מ-3 ‏מיליון שקלים

נוהלי מכס - פרק 15 - נוהל קניין רוחני

נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) יחויבו בדיווח ‏מיוחד לרשות המסים על פעילות לקוחותיהם

נתוני יבוא בני קיימא - אוקטובר 2018

נתוני יבוא בני קיימא - נובמבר 2018

סיום חקירת נבחר ציבור אריה מכלוף דרעי

סעיפים 3 )ה( ו- 3 )ה 3 ) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

עורכת דין שלא מכירה את החוק ומספרה ‏‏'שמספרת' את ספרי העסק‏

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין - טיוטה

קול קורא - הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים ‏בענפי החלב והבקר

רשות המסים פרסמה מסלול ירוק חדש בנושא ‏שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס

שחרור כלים לספורט המוטורי - החל מיום 1.1.2019‏

שר האוצר ורשות המסים יקדמו תקנות לפיצויים בגין הפסד ימי עבודה להורים והפגיעה בתיירנים

תקנות המכס (תיקון) - טיוטהמשרד הפנים

הסבר והנחיות למילוי מסמך מועמדות לפרס

מכתב שנשלח לראשי רשויות על מנת לנסות להגיע לכל ניצולי השואה

משנה הבאה נקדים את פתיחת עונת הרחצה בכל החופים‎ ‎

פרויקט עירוני למיצוי זכויות לניצולי שואה באמצעות מתנדבים-נוהל מומלץ

שיפור ניכר באחוזי ההצבעה בבחירות המקומיות לשנת 2018

רשות האוכלוסין וההגירה

תזכיר חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן הוראת שעה)

רשימת ההקצאות המומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים באילת לשנת 2019

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להיתרי העסקת עובדים פלשתינאים בענף במלונאות

פטור מתשלום עבור כרטיס יוצא לתושבי מזרח ירושלים

נספח יא1 פירוט סניפים

נספח ז סיעוד- כתב ערבות

נספח ג'- טופס הרשאה לנציג והתחייבות חקלאי

נספח ב' טופס בקשת חקלאי לרישיונות ב- 1 לעובדים זרים בהתאם להיתר העסקה לשנת - 2019

מכסות ההבאה מחול ללשכות הפרטיות בסיעוד

כתב הרשאה והסמכה ללשכה פרטית לפעול בשם חקלאי במדור התשלומים 

טופס הזמנת עובדים בענף הבנין

טופס הגשת בקשה תאגיד ממשיך  2019-2020.

טופס בקשה להיתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף המסעדות

טופס בקשה להיתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף המלונאות

טופס בקשה להארכת היתר-  לשכה ממשיכה בסיעוד 2019-2020

חוזר ראש מנהל 12-18 הודעה על הארכת היתרים לשכות פרטיות בסיעוד 2019-2020

חוזר ראש מנהל 10-18 תאגידי בניין - בקשות להארכת היתרים 2019-2020

חוזר מנהל מינהל 08-18 - עדכון בעניין הסדרים בילטראליים להבאת עובדי סיעוד זרים

חוזר מינהל 10-18 - החלפת שף מומחה זר שמיצה 63 חודשי שהייה בישראל ולא יצא מישראל

הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019

הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019 - ישובי הספר

החל מה1.1.2019, הליך חידוש רישיון לישיבת ‏ביקור יתבצע במתקן האכיפה בבני ברק בלבד

דף מידע לחקלאי-2019

גיוס עובדים זרים בענף הבניין ממדינת מולדובה, סבב 14

9.7.0002 - תצהיר מנכל ונציג התאגיד

9.7.0002 - בקשה להשתתפות נציגי התאגיד במבחני מיון לעובדי בניין בחול - טופס

9.1.3017 - תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף המסעדות

9.1.3016 - נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף המסעדות

9.1.3015 - נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינים המועסקים בישראל בענף המלונאות

9.1.3014 - תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף המלונאות

9.1.3013 - נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף המלונאות

2.13.0008 - 2Bנוהל הטיפול בהודעה של אזרח -. תושב קבע על השתקעות בחולרשות מקרקעי ישראל

הוחלטה להפקדה על ידי הותמל תכנית רשות מקרקעי ישראל ‏בישוב שיבלי בצפון לכ- 630 יחד

טופס בקשת החזר דמי השתתפות במכרז

נחתם מתווה הסדר מקרקעין בין אלביט לרשות מקרקעי ישראל שיאפשר הקמתן של למעלה מ 30 אלף יחד

סופית- הבוקר נחתם ההסכם להפרטת תעש

עיקרי ההחלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ‏בראשותו של השר משה כחלון ב 10.10.18‏

קבלת קהל בחנוכה, יום שני ה3.12.2018‏

רשות מקרקעי ישראל דורשת מחברת גינדי לעצור את השיווק של הפרוייקט שלה באור יהודה

רשות מקרקעי ישראל תקצה 82 מליון שח לטובת 71 פרויקטים ‏ירוקים והנגשתם לציבור המטיילים ורוכבי האופניים

החלטות הנהלה

4431 - פרוגרמת אשכול - הגדלת משבצות

החלטות מועצה

1557 - ביטול החלטות מועצה

1558 - הגדרות כלליות

1559 - הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית

1560 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

1561 - בנייה למגורים במושב ובקיבוץ

1562 - תעריפים לתשלום במגזר החקלאי

1563 - החכרת משבצת קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופיים

1564 - החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים

1565 - הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר העירוני - מגורים, ‏תעסוקה, מוסדות ציבור

1566 - מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה

1567 - תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש

1568 - העברת זכויות במקרקעין במגזר העירוני - נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

1569 - פיתוח במקרקעי ישראל

1570 - עידוד שינוי ייעוד מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור לייעוד מגורים וקומה ‏ציבורית מבונה

1571 - הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה ובני מקום

1572 - דיור בהישג יד ‏

1573 - שיווק יחידות דיור במתכונת מכרז תכנן ובנה

1574 - מתן תמורות לתושבי הפזורה מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב המסדירים ‏התיישבותם

1576 - שירותי בריאות כללית - חילופי קרקעות בבית חולים קפלן ברחובות‏

1577 - הקצאת קרקע עבור מתחם קריית מדא (מטה ארצי מאוחד)‏

1578 - מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ‏ישראל

נהלים

33.03b - מעקב וקידום פרוייקטים להם ניתנו הרשאות לתכנון

35.02b - הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות

38.03b4 - העסקה המבוקשת בהתאם להחלטת מועצה 1554 למשפחות חברים ותיקים

38.03b5 - תנאים מיוחדים לעסקה עפ החלטה 1554‏

38.03b8 - הצהרה והתחייבות האגודה

38.03b9 - הצהרה והתחייבות משפחת חברים חדשה באגודה

הוראות מעבר כספיות לקיבוץ-מושב שיתופי שביצע שיוך לפי החלטת מועצה ‏‏751-692 והחליט לבצע שיוך לפי החלטת מועצה 1554 ‏

החלטת מנהל - אגף חקלאי‏

טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה

טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטת מועצה מס' 1554‏משרד השיכון

אושרה הצעתו של שר הבינוי והשיכון לפטור מדמי ‏ההיתר לבניית 2,650 יחידות דיור לגיל הזהב על ‏ידי הסוכנות היהודית

אפשר להוציא אישורי זכאות במסלול משתכן ‏צעיר

דוגמאות חישוב ליישום ת'י 413-3 תכן ‏לעמידות ברעידות אדמה

דוגמאות חישוב ליישום ת'י 413-3

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2017

הודעה על עדכון הקריטריונים להשתתפות בתוכנית מחיר למשתכן

זיהוי והערכת נזקים למבנים, תשתיות ‏ומערכות חיוניות בבתי חולים לאחר רעידת ‏אדמה לשיפור היערכותם לקליטת נפגעים ‏בחירום

זיהוי והערכת נזקים למבנים, תשתיות ומערכות חיוניות בבתי חולים לאחר רעידת אדמה לשיפור היערכותם לקליטת נפגעים בחירום

חוזה שנחתם בין משרד הבינוי והשיכון לבין חברות מילגם, מגער ועמידר

נוספה התמחות חדשה במאגר המתכננים

עודכנה רשימת ענפי הרישום בפנקס הקבלנים

שיטת תכנן ובנה המהפכנית הגיעה לשלב הסופימשרד התקשורת

אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה טיוטת חוק שידורי ספורט ישראלי מרכזיים חינם

בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת ‏תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות ‏בשפות האמהרית והטיגרינית - לשנת ‏‏2019‏

בקשות לוועדת התמיכות בשידורים ‏קהילתיים - אישור מתן התמיכה כפוף ‏לאישור תקציב המדינה לשנת 2019‏

דחיית המענה לשימוע 16102018

הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 2018 ואילך

הישגים טכנולוגיים תחבורתיים בעקבות שיתוף ‏פעולה בין משרד התקשורת למשרד התחבורה

טיוטת תיקון רשיון לעניין IPv6

טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ'א) (תיקון...)

מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני

מינוי ועדה מייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור

משרד התקשורת הוציא תיקון שימוע ‏מספר 4 לתוכניות המספור לעניין ניידות ‏מספרים

עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – תיקון מס' 4

עיצום כספי- על בזק בינלאומי בגין הפרת ‏הוראות רישיון בנושא אספקת שירותי אינטרנט

עיצום כספי- על גולן טלקום בגין הפרת הוראות ‏רישיון בנושא חיובי יתר

עיצום כספי- על גולן טלקום בגין זמני המתנה ‏למענה אנושי

עיצום כספי- על טלזר 019 בגין חסימת חיוג ‏לחול

עיצום כספי- על סלקום תקשורת קווית בגין ‏חסימת ניודים

פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון שלישי של שנת 2018

שימוע 16102018 - מעבר לפרוטוקול IPv6

שימוע משני לטיוטת אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומות קנויות מסוגה עילית-מורכבת

שר התקשורת איוב קרא חתם על תיקון ‏לצו הטלגרף האלחוטי
 

לרשימה המלאה