משרד האוצר

‏24,428 משקי בית נרשמו ל'הגרלה הגדולה' במסגרת התוכנית מחיר למשתכן‏

‏25 מיליון ₪ יושקעו בחיזוק מעמדה של חיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע‏

2017-1-14 - אחזור מידע אישי - תיקון‏

2017-1-15 - קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה (תיקון)‏

2017-3-5 - איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה - יישום נוסף‏

2017-9-11 - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - קידוד בממשקי המבנה האחיד

2017-9-12 - תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה

2017-9-13 - הוראות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום‏

2017-9-14 - דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - תיקון‏

2017-9-15 - דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון‏

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - טיוטה‏

אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים - טיוטה‏

בחודש אוגוסט 2017 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-27.7 מליארד שח

הוועדה הבין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות ממליצה להתיר ייצוא קנאביס למטרות רפואיות

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2016

הסתיים המשבר במשרד החוץ

הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים

חג סוכות תשעח, הנחיות לסוכני המכס וליבואנים המשחררים טובין

חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח-טיוטה

טיוטת תיקון החוזר המאוחד - דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית ‏לקצבה

ישראל ושוויץ חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה מעמיק בענף השירותים הפיננסיים

מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות ביטוח בנושא משטר כושר ‏פירעון כלכלי מבוסס ‏Solvency II‏ - טיוטה שניה‏

נספח 5.2.1.5‏

נספחים לפרק 1 בחלק 2 של שער 5 (מדידה)‏

קבינט הדיור בראשות שר האוצר אישר את המקטע האחרון של הקו הירוק עבור הרכבת הקלה של מטרופולין תל אביב

קבינט הדיור בראשות שר האוצר אישר את תכנית חזית הים העירונית לנמל חיפה

קבינט הדיור בראשות שר האוצר אישר הקמת מרכז תחבורה המשלב חניון חנה וסע הכולל כ- 7,000 ‏מקומות חנייה, תחנת רכבת ותחנות אוטובוס באזור שפיים‏

קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה (תיקון) - טיוטה‏

קול קורא בבקשה לקבלת מידע- הקמת ‏Regulatory Sandbox‏ בישראל‏

שער 5 (חלק 4, פרק 3) - דיווח לממונה על שוק ההון - נספחים

שער 5 (חלק 4, פרק 3) - דיווח לממונה על שוק ההון - קבצי דיווח

שער 5 (חלק 4, פרק 3) -דיווח לממונה על שוק ההון

שער 5, חלק 2 - מדידה, הון וניהול נכסים והתחייבויות

שר האוצר ויור חברת החשמל מקדמים פתיחת חוף נוסף באילת לרווחת הציבור

שר האוצר חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד‏

שר האוצר כחלון הכריז על ההגרלה הגדולה השנייה של מחיר למשתכן בעמוד הפייסבוק שלו

שר האוצר כחלון חתם בבייג'ינג עם שר האוצר הסיני על הסכם בהיקף של 300 מיליון דולר

שרי האוצר והכלכלה- בכוונתנו לקבוע כלל להגדרת יבוא אישי‏

תיקון הוראות חוזר ביטוח 2016-1-14 - השבת כספים מקרנית לציבור המבטוחים‏

תיקון חוזר ביטוח 2016-1-22 - השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - מתכונת דיווח‏

תקנון קרן ממשלתית להחזר סכום בגובה מעמ לרוכשי דירות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(ועדת השקעות), התשעז-2017‏ - טיוטה

תשלום לרשויות הממשלתיות בסכום של עד 4,000 שקל יתאפשר ללא ריבית באמצעות כרטיסי אשראי ‏בסניפי הדואר‏ניירות עמדה - אתיקה רפואית

בדיקות של פתולוגיה מולקולרית להתוויה רפואית

האבחנה והטיפול בכאבי ראש בילדים

הגישה האיבחונית והטיפולית בדיסליפידמיה

ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר חולנית (כירורגיה בריאטרית)

עמדת איגוד הפסיכיאטריה בישראל, האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגרהמוסד לביטוח לאומי

מקבלי דמי אבטלה בשנת 2016

נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2016

פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי 2016

חוזר מספר7.2016 תהליך העבודה בסניפים במקרים בהם נדרש מתורגמן לשפת הסימנים עדכניבנק ישראל

הפיקוח על הבנקים מודיע על הרחבת 'אמנת זמינות בנקאית' לצמצום אלימות כלכלית נגד ‏נשים מוכות השוהות במקלטים ובדירות מעבר

דברי הנגידה בישיבת הממשלה בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות בישראל

דברי המשנה לנגידה בבנק המרכזי של קנדה בנושא האתגרים בהשגת יעד האינפלציה

סקירת פניות הציבור - טיפול הפיקוח על הבנקים בפניות הציבור ובתלונותיו בשנת 2016‏

הוועדה המוניטרית החליטה ב-29 באוגוסט 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ‏ברמה של 0.1 אחוז

המדד המשולב לחודש יולי 2017 עלה ב-0.2 אחוז‏

הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע שני 2017‏

הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אוגוסט 2017

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2017‏

המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2017‏

השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2017‏משרד הכלכלה

הרשפת סיכום שנתי 2017

שפל של 22 שנה בשיעור האבטלה - 4.1 אחוז‏

באחד מכל שלושה בתי עסק מבוקרים התגלתה הפקעת מחיר של מוצרים בפיקוח

החלטת חברת 'טבע' על המשך פעילות המפעל ‏בנאות חובב

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ'ת) ‏הגישה לשר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, את ‏דו'ח פעילות הרשות לשנת 2016 בנושא רכש ‏גומלין

משבר האמוניה – תמונת מצב‏

משרד הכלכלה והתעשייה יגבש במהלך החודש הקרוב המלצותיו לגובה תקרת הפטור ממס ביבוא אישי

פריון לצפון

רפורמת הקולגייטרשות ניירות ערך

cooperation agreement between finma, cmisa and isa

לוח תורנויות – חגי תשרי תשעח

ערב עיון בנושא ממשל תאגידירשות הפטנטים

בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד נובמבר 2017

הודעה על סגירת המשרדים - סוכות 2017

קול קורא - עורכי דיןשירות בתי הסוהר

מספרי טלפונים לתיאום ביקורי עורכי דיןמשרד התחבורה

אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים ‏באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים

הקלות משמעותיות לנהגיםמשרד התקשורת

בעקבות החלטת חברת דואר ישראל לאפשר לשלם למשרדי הממשלה גם באמצעות כרטיס אשראי בסניפי הדואר השונים

יוחזרו אגרות תדרים לחברת גולן טלקום בסכום של כ-46 מיליון שח

משרד התקשורת החל בתהליך של קידום הסכם להורדת תעריפי נדידה בין ישראל לאוקראינה

משרד התקשורת החל להיערך בתקווה כי עד סוף שנת 2018 יוקצו תדרים לדור 5

שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של חברת גולן טלקום על החלטת החילוט

שר התקשורת איוב קרא מינה ועדת מכרזים להקצאת תדרים לאספקת שרותים סלולריים מתקדמים בטכנולוגיית דור רביעי וחמישי

שר התקשורת איוב קרא נפגש עם הנהלת צ'רלטון
 

לרשימה המלאה