1 חוק המאבק בטרור (הכרזות על ארגונים ופעילים זרים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017
2
3
4
5
6 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס׳ 6), התשע׳׳ז-2017
7 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס׳ 49), התשע׳׳ז-2017
8 הצעת חוק שידורי ערוץ הכנסת (תיקון מס׳ 8), התשע׳׳ז-2017
9 הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 3), התשע״ז-2017
10 הצעת חוק בתי דין רגניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס׳ 8), התשע׳׳ז-2017
11 הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 49), התשע׳׳ז-2017
12 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע״ז-2017