1 [ארנונה]

נדחתה תביעה שעניינה, בין השאר, בדרישת התובע להשבת כספים שלפי הטענה גבתה ממנו הנתבעת שלא כדין. במרכז פסק הדין עומדת סוגיית התיישנותו של חוב ארנונה, שהעיכוב בגבייתו נוצר אודות להודעה מגמתית ששלח הנישום לרשות המקומית.
ארנונה – גבייתה – התיישנות

2 [חוזים]

בית המשפט קיבל תביעת השבה שהוגשה בעקבות ביטול חוזה רכישת מקרקעין. בתוך כך, נדחתה טענת הנתבע בנוגע לאיחור בעמידת התובע על זכותו לבטל את ההסכם.
חוזים – ביטול – השבה
חוזים – ביטול – הודעת ביטול

3 [מקרקעין]

נדחתה תביעת התובע להורות על ביטול משכונות. נקבע, כי אף אם לנתבע יש רק זכות שימוש בלעדית בחנות בעוד הבעלות בה משותפת לכל האחים, הרי שאין מניעה שהנתבע 1 ימשכן הן את זכות החזקה שלו והן את זכותו לבעלות משותפת במקרקעין, וזאת ללא צורך בהסכמת השותפים האחרים.
מקרקעין – זכויות במקרקעין – תוקפן
מקרקעין – שיתוף במקרקעין – הסכם שלא נרשם
מקרקעין – שיתוף – הסכם שיתוף

4 [חוזים]

נדחתה טענת הנתבעים – מוכרים של דירה, לפיה יש לדחות את התביעה נגדם, בגין ליקויים בדירה, לנוכח תניית ויתור עליה חתומים הרוכשים. נפסק, כי הצהרת הרוכשים כי הם מוותרים על כל טענה של אי התאמה ו/או פגם ו/או אי התאמה המוענקת להם על פי כל דין למעט מום ו/או פגם נסתר, הייתה בכפוף לנכונות הצהרות המוכרים בדבר תקינות הנכס.
חוזים – מכר – אי-גילוי
חוזים – מכר – דירות

5 [שטרות]

בית המשפט דחה תביעה שטרית שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, זאת משנמצא, כי השיק נשוא התביעה נגנב. נפסק, כי לא קמה לתובעת חזקת תקינות השטר, לא קמה לתובעת חזקת תום הלב וגם טענתה של התובעת לעניין עסקת הניכיון אינה מחזיקה מים.
שטרות – אוחז כשורה – נטל ההוכחה
שטרות – שיקים – שיק שנגנב

6 [עונשין]

בית המשפט גזר על הנאשם שהורשע בהתאם להודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירה של תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה ששה חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, בנוסף לעונש על תנאי ופיצויים למתלונן.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות נגד קשישים

7 [ביטוח] [תעבורה]

נדחתה טענת המבטחת להיעדר כיסוי ביטוחי, לאור כך שהנתבע נהג ברכב כשהוא נתון בפסילה. נפסק, כי לא די בהצגת אישור או שאילתא של משרד התחבורה הימנו עולה לכאורה כי הנהג היה נתון בפסילה, אלא שיש להוכיח בצורה מפורשת כי הנתבע ידע בפועל (פוזיטיבית) שרישיונו נפסל.
ביטוח – כיסוי ביטוחי – טענה להיעדרו
ביטוח – ביטוח רכב – עבירות
תעבורה – עבירות – נהיגה ללא רישיון

8 [נזיקין]

ביהמ"ש קיבל תביעת נזיקין שעילתה פגיעת התובעת במהלך שימוש במעלית בבניין מגוריה. התקבלה טענת התובעת להעברת נטל ההוכחה לנתבעת מכוח סעיף 41 לפקודת הנזיקין.
נזיקין – נטל הראיה – הדבר מדבר בעדו
נזיקין – נטל הראיה – העברתו

9 [נזיקין] [ראיות]

נקבע כי במקרה דנן אין מדובר בתאונה במתכוון. נהג האופנוע לא התכוון לכתחילה לפגוע בתובעת, אלא ניתן לראות בכך כמעין "שוד שהסתבך", ומכאן הפגיעה.
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – תאונת דרכים
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – תאונה במתכוון
ראיות – עדות – יחידה

10 [חוזים]

תביעה בגין ליקויי בנייה. על מנת לסיים את הסכסוך שבין הצדדים, למרות שהתובעת לא נתנה לנתבעת הזדמנויות מספקות לבצע את התיקונים הנדרשים, יש לפסוק פיצוי לפי הסכומים הקבועים בחוות דעת המומחה, המבוססים על מחירי השוק המקובלים.
חוזים – הפרה – ליקויי בנייה
חוזים – מכר – דירות
חוזים – מכר – אי-התאמה

11 [נזיקין] [ראיות]

ביהמ"ש קבע כי אירוע פציעת התובע הינו בגדר "תאונת דרכים" לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – שימוש ברכב
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – עלייה או ירידה מרכב
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – ייחוד העילה
ראיות – עדות – סתירות

12 [עבודה] [ביטוח לאומי]

משלא הוכח קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של המערערת, רופאה במקצועה, ובין הליקוי בו לקתה באצבעותיה בכף ידה הימנית (תסמונת "אצבע הדק"), ונוכח המשקל המיוחד הניתן בביה"ד לחוות הדעת של המומחה היועץ הרפואי המתמנה מטעם ביה"ד, בדין נדחתה תביעת המערערת להכרה בתסמונת בה לקתה כפגיעה בעבודה.
עבודה – ביטוח לאומי – פגיעה בעבודה
עבודה – ביטוח נפגעי עבודה – פגיעה בעבודה
עבודה – בית-הדין לעבודה – מומחים רפואיים
ביטוח לאומי – ביטוח נפגעי עבודה – פגיעה בעבודה

13 [עבודה] [קופות גמל]

ביה"ד קיבל את בקשת הנתבעת-קרן פנסיה, לסילוק תביעת התובע לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה על הסף, מחמת התיישנות התביעה לפי הוראות תקנון הנתבעת, כאשר טענת התובע לתחולת סעיף 8 לחוק ההתיישנות, לא הוכחה על ידו.
עבודה – בית-הדין לעבודה – התיישנות
עבודה – תגמולים – קרן פנסיה
עבודה – סדרי דין – סילוק תביעה על הסף
קופות גמל – קרן פנסיה – תקנון הקרן

14 [ביטוח לאומי] [עבודה]

ביה"ד פסק כי התובע לא השתהה בהגשת תביעתו לקביעת דרגת נכות מהנתבע, ולפיכך לא היה מקום לביצוע הפחתה של 17 קצבאות חודשיות בשל איחור בהגשת התביעה מהמענק אשר שולם לו.
ביטוח לאומי – גימלאות – שיהוי
ביטוח לאומי – ביטוח נפגעי עבודה – נכות
עבודה – ביטוח לאומי – שיהוי

15 [ביטוח לאומי]

ביה"ד דחה את תביעת התובעת, הנמנית על המגזר הבדואי, נגד החלטת הנתבע שדחה את תביעתה לתשלום מזונות לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), בנימוק שהיא איננה עונה להגדרת "זוכה" משהיא מתגוררת יחד עם החייב, בן זוגה, לפי סעיף 1 לחוק הנ"ל, לאחר דחיית טענת התובעת כי היא ובן זוגה חיים בנפרד.
ביטוח לאומי – מזונות – הבטחת תשלום

16 [עבודה]

התובע לא הוכיח כי התפטר עקב טעות יסודית או בהסתמך על מידע שגוי או בעקבות לחצים, והנתבעים לא הפרו חובותיהם כלפיו. לפיכך, אין מקום לקבוע כי הודעת ההתפטרות בטלה ואין להורות על השבת התובע לעבודתו בנתבעת 1 ואין לחייב את הנתבעת 1 בתשלום שכרו לאחר מועד התפטרותו.
עבודה – יחסי עבודה – אכיפתם
עבודה – התפטרות – קיומה
עבודה – שכר עבודה – תביעה לתשלום שכר

17 [עבודה] [ביטוח לאומי]

ביה"ד פסק כי בנסיבות עניינו של התובע, שעבד שנים רבות בחברה לתיקון ציוד מכני כבד, הוצגה תשתית עובדתית מספקת המצדיקה מינוי מומחה למחלות ריאות לפי תורת המיקרוטראומה בעילה של חשיפה לחומרים מסוכנים, אף שהיקף החשיפה המדויק לחומרים מזיקים, כמו גם הסוג המדויק של החומרים אליהם נחשף התובע לא הוכח.
עבודה – תאונת עבודה – מיקרוטראומה
עבודה – ביטוח לאומי – תאונת עבודה
ביטוח לאומי – ביטוח נפגעי עבודה – תאונת עבודה

18 [מקרקעין]

בעל דירה בבית משותף אינו רשאי להתקין מצלמות ברכוש המשותף. שהרי, הדבר פוגע בזכותם הקניינית של דיירים אחרים וסותר את הוראות חוק הגנת הפרטיות.
מקרקעין – בתים משותפים – רכוש משותף

19 [משפחה]

במקום שגם האם מניחה לילדים לחזור בגפם ממוסדות החינוך, אין מקום למנוע מהאב לומר להם לחזור לבית האם גם בימים של הסדרי הראיה עימו, ולהמתין לו עד לשעה שבה הוא אוסף את הילד הקטן. עם זאת, האחריות ההורית מוטלת עליו לדאוג שהילדים יגיעו באופן סביר ובטוח ממוסדות הלימוד לבית האם, ועליו לעקוב ולברר שאכן הגיעו. כ"כ עליו לדאוג לילדים למזון בשעה שימתינו לו.
משפחה – הסדרי ראיה – הפרתם
משפחה – הסכם גירושין – פרשנותו


לרשימה המלאה