דלג לחיפוש
שם חוק
במידה והחוק המבוקש אינו מופיע ברשימה, אל ייאוש.
ייתכן והוא קיים במאגר אבל עדין לא נכנס לרשימה.
הקלידו מילים נבחרות מהחוק.
לרשותכם מסך מידע נוסף על חיפוש שם חוק לשליטה בחיפוש בשם החוק
צילום מסך
רשומות:
חקיקת איו"ש:
מסמכי הכנסת:
חקיקה היסטורית
שונות:
מחוברת   עד חוברת   או   מספר חוברת
מקור סמכות
מתאריך   עד תאריך
שם מחבר מס' הצעה
כנסת
שפה  
תוספת
כרך
מס' עמוד
פרק
שנת כרך   עד שנת כרך
ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
נושאים וגם וגם וגם
- לאור החלטת המחוקק לעשות כעת שימוש בכתיב מלא בפרסומי "רשומות", תיווצר חוסר אחידות בדברי חקיקה קיימים בין הוראות ישנות לחדשות.
- תיקונים שמועד כניסתם לתוקף עד 60 ימים מיום פרסומם מעודכנים בגוף הטקסט בגלוי באופן מיידי.
   ניתן לראות את הנוסח קודם לכניסתם לתוקף ואת מועד כניסת התיקון לתוקף ברבדים ( ב-Word ).
   תיקונים הנכנסים לתוקף למעלה מ-60 ימים ממועד פרסומם יתוקנו ברבדים בלבד, ויוכנסו לגוף הטקסט רק עם הגיע מועד כניסתם לתוקף.

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)