ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
ממשל - רשימה מלאה
1. בנק ישראל
2. בתי הדין הרבניים
3. בתי המשפט
4. דוחות ומחקרים
5. הודעות, טפסים, חוות דעת ואישורי רוח
6. הוראות ביצוע מיסי מקרקעין
7. הוראות ביצוע מס הכנסה
8. הוראות ביצוע מס רכוש
9. הוראות ביצוע משפטית, חקירות ומודיעין
10. הוראות פרשנות
11. הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
12. המוסד לביטוח לאומי
13. המשרד להגנת הסביבה
14. המשרד לשירותי דת
15. הנחיות בתי הדין השרעיים
16. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
17. הנחיות נשיא בית דין ארצי לעבודה
18. הנחיות נשיא בית הדין הרבני
19. הנחיות נשיא בית-המשפט העליון
20. הנחיות פרקליט המדינה
21. הרשות לחברות ממשלתיות
22. הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
23. ועדות חקירה
24. חוזרי רשות המסים
25. חוזרי שוק ההון ביטוח וחיסכון
26. חוק דיני ממונות
27. חוקות עבודה ותקנונים
28. כנסת ישראל
29. לשכת עורכי הדין
30. מבקר המדינה
31. מגילת העצמאות
32. ממשלת ישראל
33. מרכז השלטון המקומי בישראל
34. משטרת ישראל
35. משפט אייכמן
36. משפט עברי - חוות דעת
37. משרד האוצר
38. משרד האנרגיה
39. משרד האנרגיה והמים‎ ‎
40. משרד הביטחון
41. משרד הבריאות
42. משרד החינוך
43. משרד החקלאות
44. משרד הכלכלה
45. משרד המשפטים
46. משרד העבודה והרווחה
47. משרד הפנים
48. משרד השיכון והבינוי
49. משרד התחבורה
50. משרד התיירות
51. משרד התקשורת
52. משרד התרבות
53. ניירות עמדה - אתיקה רפואית
54. נציבות שירות בתי הסוהר
55. נציבות שירות המדינה
56. נציבות תלונות הציבור על שופטים
57. עמותות, אגודות ועוד
58. פסקי-דין שרעיים
59. פרוטוקולים של משפט קצב
60. צווי ארנונה
61. קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין
62. רשות האכיפה והגבייה
63. רשות החדשנות
64. רשות המים
65. רשות המסים
66. רשות התחרות
67. רשות מקרקעי ישראל
68. רשות ניירות ערך
69. רשם האגודות שיתופיות
70. רשם הפטנטים
71. שונות
72. שירות התעסוקה הישראלי
73. תדריכי מס הכנסה
74. תכניות מתאר ארציות
75. תכניות מתאר מחוזיות
76. תקנון הבורסה
77. תקנון עבודה סוציאלית
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין