דחיית מועד

בקשה לדחיית מועד תיעשה באמצעות הטופס המצורף.

ביטול רישום

בקשה לביטול רישום תיעשה באמצעות הטופס המצורף.

שינוי במתכונת הבחינה

במקרה של שינוי במתכונת הבחינה, החברה רשאית לבצע התאמות במסלולים, כמו גם לשנות את סל המוצרים המוצע על פי החלטת הצוות המקצועי.

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)