חדש!סימולטור ניסוח

בדיקת מטלות ניסוח בידי מומחה בניסוח משפטי

הבדיקה תכלול ציון והערות פרטניות שייכתבו על-ידי מומחה בניסוח משפטי מצוות נבו-המתמחה.

דו"ח הבדיקה יופיע בסימולטור הניסוח לצד הערכתו העצמית של התלמיד ותאפשר השוואה חיונית וחשובה בין הערכתו הסובייקטיבית של הלומד לבין חוות הדעת האובייקטיבית של המומחה.

הציון וההערכה מבוססים על מחוון הבחינה שנקבע על ידי הוועדה בוחנת.

150 ₪

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)