איתור מספר תיקים בחיפוש אחד.
המטרה: קבלת מספר פסקי דין לפי מראי מקום בבת אחת (עד 10). טיפ: ניתן להכניס תיקים אשר בהליכים, ולשמור ב"מעקב צמוד" (עד 10). מסמך(כים) אשר ייקלט/ו באתר ביממה האחרונה ישלח אוטומטית למייל האישי שלכם.
מומלץ:
- לבחור בערכאה אחת מסוימת לצרוך חיסכון בזמן החיפוש. בחיפוש פסקי דין של עבודה לדוגמא, מיותר לחפשם גם בביהמ"ש המנהלי במידה האפשר, בחרו רק בערכאות הרלוונטיות;
- לחסוך בשדות לצורך הקטנה טעויות. עדיף "אפרופים" מאשר "אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ";
  יישוב סוג הליך מס' הליך
חיפוש מס' הליך ישן או חדש אפשרי כעת תחת שדה אחד.

מס' הליך חדש יופיע בפורמט aaaaa-bb-cc,
מס' הליך ישן יופיע בפורמט aa-bb או aa/bb.
מס' הליך של ביה"ד לעבודה יופיע בפורמט aa-bb/cc.
צד א צד ב
כאשר לא ברור אם אברבוך היה בצד א או ב, בחרו "או" בצד ב. החיפוש יהיה בשני הצדדים, א וגם ב.

שימו לב כי המנוע "יודע" שמות: אברבוך = אוורבוך; כוהן = כהן; בית המוזיקה = בית המוסיקה
כרך
לצורך קבלת פסקי-דין אשר פורסמו בפד"י בלבד או כאשר לא ברור הכרך, בחרו "פורסם"
חלק עמוד
ערכאה
שופטים
כאשר לא ברור מי השופט או עוה"ד בתיק בחרו "או"
עו''ד
כאשר לא ברור מי השופט או עוה"ד בתיק בחרו "או"
        
ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
החלטה/כתבי טענות ניתנו/נקלטו מתאריך
גודל מסמך (עמודים)
אזכורי פסיקה סוג הליך
מס' הליך - ישן / חדש
- -
צדדים
אזכורי חקיקה מספר סעיף שם חוק
הגבלת תוצאות חיפוש מיון לפי
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין