אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז ירושלים       שם נפה:

מחוזי
ירושלים
שלום
בית שמש
ירושלים
משפחה
*ירושלים
בית שמש
עבודה
ירושלים
תביעות קטנות
בית שמש
ירושלים
הוצאה לפועל
ירושלים
הערות



- עפ"י הנהלת בתי המשפט תיקי אימוץ ותיקי התרת נישואין במחוז ירושלים יידונו בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים


- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.


קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)