אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז ירושלים       שם נפה:

מחוזי
ירושלים
שלום
בית שמש
ירושלים
משפחה
*ירושלים
עבודה
ירושלים
תביעות קטנות
בית שמש
ירושלים
הוצאה לפועל
ירושלים
- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.

- רק בית משפט לענייני משפחה המסומן בכוכבית מוסמך לדון בתיקי אימוץ.

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין