אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז הצפון       שם נפה: נפת צפת

מחוזי
נצרת
שלום
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
משפחה
צפת
עבודה
נצרת
תביעות קטנות
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
הוצאה לפועל
בית שאן
טבריה
נצרת
עפולה
צפת
קרית שמונה
- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.

- רק בית משפט לענייני משפחה המסומן בכוכבית מוסמך לדון בתיקי אימוץ.

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין