אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז הצפון       שם נפה: נפת צפת

מחוזי
נצרת
שלום
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
משפחה
צפת
עבודה
נצרת
תביעות קטנות
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
הוצאה לפועל
בית שאן
טבריה
נצרת
עפולה
צפת
קרית שמונה
הערות- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.


קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)