אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז הצפון       שם נפה: נפת יזרעאל

מחוזי
נצרת
שלום
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
משפחה
*נצרת
עבודה
נצרת
תביעות קטנות
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
הוצאה לפועל
בית שאן
טבריה
נצרת
עפולה
צפת
קרית שמונה
הערות- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.


קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)