אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז הצפון       שם נפה: נפת נצרת

מחוזי
נצרת
שלום
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
משפחה
*נצרת
עבודה
נצרת
תביעות קטנות
בית שאן
טבריה
מסעדה
נצרת
עפולה
צפת
קצרין
קרית שמונה
הוצאה לפועל
בית שאן
טבריה
נצרת
עפולה
צפת
קרית שמונה
- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.

- רק בית משפט לענייני משפחה המסומן בכוכבית מוסמך לדון בתיקי אימוץ.

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין