אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז תל אביב       שם נפה: נפת תל אביב

מחוזי
תל אביב
שלום
בת ים
הרצליה
תל אביב
משפחה
*תל אביב
עבודה
בת ים
תביעות קטנות
בת ים
הרצליה
תל אביב
הוצאה לפועל
הרצליה
תל אביב
- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.

- צו הקמת בתי משפט שלום הורה על הקמת בית משפט בחולון, אף כי לא הוקם כזה בפועל.

- רק בית משפט לענייני משפחה המסומן בכוכבית מוסמך לדון בתיקי אימוץ.

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין