אזורי שיפוט


שם מחוז: מחוז תל אביב       שם נפה: נפת רמת-גן

מחוזי
תל אביב
שלום
בת ים
הרצליה
תל אביב
משפחה
*תל אביב
עבודה
בת ים
תביעות קטנות
בת ים
הרצליה
תל אביב
הוצאה לפועל
הרצליה
תל אביב
הערות

- צו הקמת בתי משפט שלום הורה על הקמת בית משפט בחולון, אף כי לא הוקם כזה בפועל.- חלוקת אזורי השיפוט מוגדרת לפי החיקוקים המסמיכים וייתכנו הבדלים מהנהוג בהנהלת בתי המשפט.


קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)