אזורי שיפוט


שם מחוז: ללא       שם נפה: ללא

הערות

- יישובים מחוץ לתחומי הקו הירוק אינם תחת התחולה הטריטוריאלית של חוק בתי המשפט.
  ניתן להגיש תביעות כברירת מחדל בירושלים.

  ייתכן שניתן להגיש תביעות בבתי משפט אחרים, יש לפנות למזכירות בית המשפט.


 על פי תקנה 6(ג) לתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020, יראו כבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים, את בית המשפט שתחום שיפוטו הוא הקרוב לאותו מקום מגורים.


קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)