אזורי שיפוט


שם מחוז: ללא       שם נפה: ללא

- יישובים מחוץ לתחומי הקו הירוק אינם תחת התחולה הטריטוריאלית של חוק בתי המשפט.
  ניתן להגיש תביעות כברירת מחדל בירושלים.
  ייתכן שניתן להגיש תביעות בבתי משפט אחרים, יש לפנות למזכירות בית המשפט.


סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין