תרגיל 1:   חיפוש בביטויים חופשיים 

 

 

 המנוע יחזיר את הטיות המילה בלבד תוך שמירה על שם עצם או פועל וכו':

חניהחניות = חניותיהם. דהיינו הטיות שם העצם בלבד. לא נקבל חנה/יחנה (הפועל).

  בחיפוש מורחב המנוע יחזיר תוצאות כמו בחיפוש מורפולוגי רגיל אבל יחזיר גם הרחבות במשמעויות קרובות.

חניה = חניות אבל גם חנה/ יחנה וכו' אבל... גם תחנה שהיא הרחבה לשונית של חניה.
תחנה במקרה זה כנראה תיחשב לרעש (תוצאה לא רלוונטית).

לכן, בהרבה מקרים (לא תמיד!), בחיפוש לאחר מילה בודדת, יתכן ונוריד את צורת החיפוש למורפולגיה רגילה (ברירת המחדל היא מורפולגיה מורחבת).

צורת החיפוש המורחבת (שהיא גם ברירת המחדל) מתאימה יותר לחיפושים בביטויים:
ניהול מו"מ בהגינות וגם הפרת חוזה וגם הונאה.

בחיפושים מורכבים (שהם גם נפוצים יותר) עדיף להיצמד לברירת המחדל (חיפוש מורחב). אפילו חיפוש המילה הבודדת הונאה (עצם) במקרה זה תחזיר גם הונה את  הבנק (תואר הפועל בלשון עבר)  שבמקרה זה היא רלוונטית.

 

תזאורוס (מילון מילים נרדפות)

הונאה = תרמית = מרמה = שקר רמייה = גניבת דעת (ואז בגלל המורפולגיה המורחבת  רימה/ירמה/רמייה וגם שקר/שקריו/שיקר וגם גנב את דעתו;

מו"מ = משא ומתן;     מע"מ = מס ערך מוסף;     עו"ד עורך דין = פרקליט = סניגור;      
ביהמ"ש בית המשפט בית הדין;

הגינות = יושר = תום לב = צדק;

קונסטיטוציה של ארה"ב = חוקתה של ארצות הברית;

בגלל = בשל = מפאת = מחמת = עקב

בשל ההרחבה המורפולגית וגם עקב התזאורוס, "נגלה" יותר פסקי דין במנוע נבו החדש בהשוואה לישן. "צרות טובות".

אל דאגה. מנוע נבו חכם מספיק ובמסך התוצאות תמיד נקבל את פסקי הדין החשובים יותר ראשונים בהתאם לשאילתה.

למשל בחיפוש "השנים האבודות" נקבל הרבה תוצאות אבל תמיד את "הלכת אטינגר" בראש התוצאות ולאחריה פסקי הדין החשובים בנושא זה;

חיפוש  עדות שותפות לעבירה נקבל הרבה תוצאות אבל בראש מסך התוצאות את "הלכת קינזי" ואת "מדינת ישראל נ' ביהמ"ש המחוזי ב-ש" שהפך אותה;

לשון חוזה נקבל את "הלכת אפרופים" ראשונה ואחריה פסקי הדין המרכזיים גם בנושא זה;

זיכרון דברים (להוריד למורפולוגי רגיל) "רבינאי נ' שקד";

הענקת רשות ערעור = נקבל בראש רשימת התוצאות את "חניון חיפה נ' מצת אור" וכו'.

תמיד עדיף להוסיף ביטויים נוספים ( "וגם"), ובכך לקבל פחות תוצאות אבל יותר ממוקדות.

 

מנוע נבו החדש מאפשר חיפוש ביטויים חופשיים בקלות, יחזיר הרבה תוצאות, אבל החשובות בראש וכוללות את הרציו, ריכוז ההלכות בפסה"ד ומעקב אחרי כל הלכה (עין המשפט) .

מנוע נבו "יודע" את ההלכות ואת פסה"ד שאיזכרו אותן, וישלח אותן לראש מסך התוצאות.

  פשוט הקישו ביטוי. מנוע נבו יעשה את השאר 

מח' תמיכה  02-9992099

 

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)