מעקב צמוד

הפעלת שאילתות אישיות אוטומטית יום יום

באם נכנסו פס"ד חדשים, מנוי נבו ישלח אותם למייל שלכם

שלב א: צרו שאילתה
שלב ב: חפשו
שלב ג: בדקו את איכות התוצאות
שלב ד: שמרו שאילתה

שאילתות שמורות רגילות מתאימות בעיקר לשאילתות מורכבות "טובות" שיתכן ונזדקק להם בעתיד.
אבל לחלקן ניתן להוסיף סימון: מעוניין לקבלת התראות מעקב צמוד.
בכל יום, ב-17:00, מנוע נבו יפעיל שאילתות אלה אוטומטית (אלו שסומנו למעקב צמוד) וישלח רק את פסה"ד החדשים למייל שלכם.

להלן 3 דוגמאות לשאילתות מעקב צמוד

א. פס"ד של באי-כוח מהמשרד שלנו
במסך החיפוש, בשדה עו"ד, נכניס שמות של עורכי דין מהמשרד.
לתשומת לבכם:    - לא תמיד מצויינים שמות באי-כוח בפסה"ד;
                        - ציינו "או" בין השמות;
                        - לפעמים מצויינים רק שמות המשפחה או שמות פרטיים בקיצור;
                        - בדוגמא לעיל, מן הסתם תקבלו גם פס"ד לא שלכם.

 ב. שאילתות רגילות
להבדיל משאילתות מורכבות בשמירה אישית, דווקא שאילתות למעקב צמוד יכולות להיות כלליות יותר, למשל בנושאי מכרזים.
במקרה זה פשוט נקליד מכרז בשדה חופשי.
אבל!, כפי שראינו באחת התרגילים הקודמים, חיפוש מילה בודדת בצורת חיפוש מורחבת עלולה להביא גם תוצאות לא רלוונטיות.
במקרה של מכרז נקבל אומנם מכרזים, מכרזי הממשלה וכו' אך גם הכריז, כרזה, יכריזו, הכרזת העצמאות וכו'. תוצאות לא רלוונטיות.
לפיכך נוריד את גמישות החיפוש למורפולגי רגיל + תזאורוס ונקבל רק את הטיות המילה: מכרזים, מכרזיהם וכו'.
כדי לחסוך שאילתות מעקב צמוד (מוגבל ל-15) אפשר לנצל את אפשרות ה"או" ולבקש בעצם 3 שאילתות שונות שאינן קשורות ביניהן.
תזכורת: הפעילו כל שאילתה לחוד (מכרז לחוד, חוק החברות לחוד וכו'), בדקו כ-10 מתוצאות מראשונות והתאימו את רמת הגמישות הרצוייה לכל אחת, מורפלוגיה רגילה או מורחבת (בדרך כלל רצוי להשאיר את מילון המילים הנרדפות).
בסוף, צרפו את כולן לשאילתה אחת והרי לנו בעצם 3 שאילתות שונות ב"מחיר" אחת.

 ג. חיפוש תיקים פתוחים
טיפ: הסתפקו בפרטים בסיסיים הכרחיים. עלולים למשל  להיות לאותו תיק סוגי הליכים שונים ולא תמיד תוכלו לצפות את סוג ההליך.

 

מח' תמיכה   02-9992099

 

 

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)