תרגיל 2 (המשך):   חיפוש בביטויים חופשיים 

דוגמא נוספת לחיפוש מורפולוגי במנוע נבו החדש.

בתרגיל 2 הקודם דיברנו על ההבדל בין חיפוש מורפולוגי לבין מורפולוגי מורחב

נבקש להביא דוגמא נוספת

בשדה חיפוש חופשי נקליד את המילה חוקה 

נקבל הרבה רעשים (תוצאות לא רלוונטיות)
הסיבה: החיפוש בברירת המחדל הוא מורפולגי מורחב ולכן נקבל אמנם פס"ד המכילים:
חוקה, חוקות, חוקותיהן אבל גם חוק, חקיקה, חיקקו, תחיקה ובעצם כל מילה שהיא הרחבה של המילה חוקה.
לכן, על מנת להקטין את כמות ה"רעשים", נוריד את גמישות החיפוש למורפולוגי בלבד (אבל עדיין עם תזאורוס) ונקבל רק פס"ד המכילים את המילה חוקה והטיותיה:
חוקות, חוקת, חוקותיהן.
תשומת לבכם: בגלל התזאורוס נקבל גם קונסטיטוציות, ובהרחבה גם קונסטיטוציונלי אפילו הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט (כולן רלוונטיות).

כל זאת כאשר חיפשנו מילה אחת בלבד.
בהרבה מקרים (לא תמיד) בחיפוש מלה אחת ניאלץ להוריד את גמישות החיפוש (לנטרל את ההרחבה).
אבל מנסיוננו, בחיפוש ביטוי, אפילו של 2 מילים בלבד, כדאי לאפשר למנוע להיות גמיש ולהרחיב ללא חשש (בדרך כלל).

למשל: נחפש את הביטוי זכות חוקתית.
רוב התוצאות תהיינה טובות למרות שהחיפוש היה גמיש ביותר:
      גם מורחב וגם במרחק של עד 3 מילים בין המילים וגם בסדר כלשהו.
במידה ובכל זאת הסתננו כמה פס"ד לא קשורים, עדיין נקבל את כל פסה"ד בנושא והמחיר שווה.

ותזכורת קטנה. שימו לב לתוצאות. בראש מסך התוצאות נקבל את פסה"ד המרכזיים בנושא ביניהם:
- ע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי, פ''ד מט(4) 221
- בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי נ' שר האוצר (הפרטת בתי הסוהר)
- בג"ץ 5016/96 חורב  נ'  שר התחבורה, פ''ד נא(4) 1
- בג"ץ 4541/94  אליס מילר נ' שר הביטחון, פ''ד מט(4) 94
- בג"ץ 3267/97 רובינשטיין  נ' שר הביטחון, פ''ד נב(5) 481

תשומת לבכם לפשטות החיפוש. הקלדנו מילה אחת או שתיים, וזהו.
המנוע:
- החזיר ניסוחים שונים של השופטים אפילו לא כתבו בדיוק כמו שחיפשנו;
- הציג את פסה"ד במיון חכם. פס"ד המרכזיים כבר בהתחלה.
  אנו לא חייבים (גם לא יכולים) לזכור את כל ההלכות של ביהמ"ש העליון.
  אין צורך. מנוע נבו "זוכר";
- הביא רשימה ברורה של ההלכות בפסה"ד המרכזיים ומאפשר הצגת פסה"ד שאזכרו אותן תוך ניתוח אופן האזכור והיקפו לרבות גרפים (עין המשפט).


אגב, במידה ומסך התוצאות עשיר או מכביד מדי, ניתן להוריד מראש (או לאחר מכן) את כל שדות המידע ולקבל מסך תוצאות של מראי מקום בלבד או להציג רק שדות מידע לפי בחירתנו.
ניתן לייצר מסך תוצאות קבוע על ידי שינוי ברירת המחדל (בתחתית מסך החיפוש).

להזכירכם:

 לשאלות, הערות, בקשות: מח' תמיכה 02-9992099 

 

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)