תרגיל 5:   עין המשפט 

עין המשפט: ניתוח הלכות ביהמ"ש העליון ומעקב אחר פסה"ד שאזכרו אותן

א. בשדה חופשי הקישו לשון חוזה וחפשו 
אנא ודאו:
- לשנות () בסמוך לפי הסדר במרחק עד 2 (לצורך הקטנת תוצאות לא רלוונטיות);
- להגביל
תוצאות ל-1,000.

ב. נקבל הרבה תוצאות כי  מנוע נבו יודע לאתר את רוב פסה"ד בנושא אפילו כתב השופט:
  - "לשון הסכם" (בגלל התזאורוס)
  - או "לשונו המעורפל של החוזה" (בגלל המרחק בין המילים).

הרבה תוצאות = צרות טובות. על מנת לקבל פחות תוצאות ראוי להוסיף עוד ביטויים לצורך התמקדות, אבל גם אם "התעצלנו", אל דאגה. מנוע נבו החדש "יודע" לאתר את פסה"ד החשובים בנושא ויציג כבר בין 10 הראשונים לדוגמא את:
- ע"א 4628/93 מ"י נ' אפרופים;
- דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות נ' מ"י;
- ע"א 3833/93 לוין נ' לוין.
ועוד מבחר פסה"ד מהחשובים והעיקריים הזכורים לטוב מקורס החוזים בפקולטה.
כל זאת רק תזכורת לכוחו של המנוע שהוא מצד אחד פשוט וקל אבל חכם.

 עין המשפט 

נשוב למסך התוצאות ולפסה"ד הראשון שפותח אותו:
ע"א 4628/93 מ"י נ' אפרופים

 

לפנינו:
הצגת כל הלכות פסה"ד.
לחצו על העיגול האדום (פירוט הלכה):    [בסמוך ל: "ביטולה של תורת 2 השלבים..."] ונקבל חלון חדש של פירוט ההלכה.
- בהקשה על "ההלכה" (העיגול הירוק) נקבל בחלון חדש את כל פסה"ד העליון אשר אזכרו את פס"ד אפרופים;
- בהקשה על "חוזים" (העיגול הכחול), או "ראיות", נקבל את פסה"ד אשר אזכרו את אפרופים הקשורים
   להלכות של חוזים (או ראיות) בלבד;
- בהקשה על ההלכה עצמה (העיגול הכתום), נקבל את פסה"ד אשר אזכרו את אפרופים הקשורים להלכה
  זו בלבד ["ביטולה של תורת שני השלבים..."].

בכל אחת מהבחירות (הירוקה/כחולה/כתומה), נקבל בחלון חדש את פסה"ד המאזכרים הרלוונטיים.
בכל פס"ד  מאזר יצוין אופי האזכור: חיובי/אזהרה/שלילי/ניטרלי/חיובי בדעת מיעוט/שלילי בדעת מיעוט וגם היקף האזכור.
בנוסף, צפו בכל אחד מהגרפים.

לדוגמא:
פסה"ד המאזכר הראשון:

הקישו על המאזכר (מסומן בעיגול אדום)
נבחין ב-3 ההלכות של אפרופים אליהן מתייחס פס"ד זה, ביניהן "ביטולה של תורת שני השלבים..." (מסומן בעיגול כתום)
תשומת ליבכם להיקף (בכחול) ולאופי האזכור (בירוק).

נקיש על ההלכה "ביטולה של תורת שני השלבים..." (מסומן בכתום)
נקבל ציטוט מתוך פסה"ד המאזכר 8835/07 בלמורל נ' ירון כהן (ירוק), אשר מבהיר את ציון האזהרה שקיבל.

אז מה היה לנו:
א. במסך התוצאות הראשון קיבלנו רשימת פס"ד המתאימים לשאילתה שבחרנו: לשון חוזה;
ב. בחרנו בפס"ד אפרופים את ההלכה השניה "ביטולה של תורת שני השלבים...";
ג. קיבלנו חלון חדש שכולל פסה"ד אשר אזכרו את פס"ד אפרופים, בהקשר להלכה זו;
ד. כל פס"ד מאזכר נותח לגבי אופי האזכור והיקפו;
ה. גרפים שונים המציגים את התפתחות ההלכה עד להיום.
 

קצת מבלבל? לא נורא. בצעו שוב את התרגיל, או אולי בנושאים אחרים. למשל הקישו "קינזי" בחיפוש חופשי.
תקבלו בחוזר את כל פסה"ד אשר כתובה בהם המילה קינזי ובראש התוצאות 2 פסה"ד אשר קבעו את הלכת קינזי הידועה:
- האחד אשר יצר את הלכת קינזי (ע"פ 194/75);
- והשני שהפך את ההלכה (בג"ץ 11339/05).
בחנו את הגרפים ותבחינו כיצד התפתחה הלכת קינזי במהלך השנים.
 

שימו לב: בחיפוש פשוט "לשון חוזה", קיבלנו כהרף עין את:
- כל ההלכות בנושא;
- כל פסה"ד אשר אזכרו הלכות אלו;
- כל המאמרים הקשורים לנושא שאוזכרו מכתבי העת המשפטיים בטקסט מלא;
- ספרות משפטית בנושא בטקסט מלא;

 מנוע נבו עושה בשבילכם את העבודה (או לפחות את רובה)

 מח' תמיכה 02-9992099

 

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)