תרגיל 6:   אזור אישי - הערות

אזור אישי:
- הכנסת פסקי דין לספריות;
- הכנסת פסקי דין לתיקי לקוחות;
- הערות אישיות לפסקי דין;
- מאגר השאילתות.

 הערות
ניתן להכניס הערות אישיות לפסקי דין.
בעתיד בכל פעם שנגיע באקראי לפסק הדין, ההערה תופיע במסך התוצאות.
במסך החיפוש ניתן להתמקד בחיפושים רק בפסקי דין אשר כוללים הערות.

שלב א: בחרו פס"ד במסך התוצאות;
שלב ב: הקישו על הסימן של אזור אישי; [מסומן בעיגול אדום]
שלב ג: הקישו הערות; [עיגול ירוק]
שלב ד: בחרו הוסף הערה לפסק דין נוכחי; [סגול]
שלב ה: הקלידו הערה. תשומת ליבכם לעורך המאפשר מיגוון של אפשרויות עיצוב שונות לרבות הכנסת תמונות;
שלב ו: שמור.

לחיפוש בפס"ד שכוללים הערות: סמנו מסמכים עם הערות בלבד וחפשו.
ניתן להוסיף שדות חיפושים שונים בדף החיפוש כבדוגמא להלן ולחפש רק בפס"ד שכוללים הערות.

בשיעור הבא
תרגיל 6:   אזור אישי - ספריות

לשאלות, הערות, בקשות: מח' תמיכה  02-9992099

 

קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)