תרגיל 7
 
 
חדש
 
שילוב של שורות אחדות של מראי מקום בדף החיפוש
 
לדוגמא:
כאשר נבקש לחפש פס"ד בנושא מסויים אבל רק כאלו כאשר 3 הבנקים: לאומי, הפועלים ודיסקונט היו צדדים בדיון
 
 
לתשומת לבכם:
- כאשר נבקש לקבל פסקי דין אשר כוללים שם צד כלשהו כתובע או כנתבע, נקליד אותו בצד ב ונשנה ל-או;
- בגלל תכונת המילים הנרדפות:  בל"ל    =  בנק לאומי לישראל
                                           בנה"פ =  בנק הפועלים
 
 
 
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)