תרגיל 7
 
 
חדש
 
שילוב של שורות אחדות של מראי מקום בדף החיפוש
 
לדוגמא:
כאשר נבקש לחפש פס"ד בנושא מסויים אבל רק כאלו כאשר 3 הבנקים: לאומי, הפועלים ודיסקונט היו צדדים בדיון
 
 
לתשומת לבכם:
- כאשר נבקש לקבל פסקי דין אשר כוללים שם צד כלשהו כתובע או כנתבע, נקליד אותו בצד ב ונשנה ל-או;
- בגלל תכונת המילים הנרדפות:  בל"ל    =  בנק לאומי לישראל
                                           בנה"פ =  בנק הפועלים
 
 
 
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין