גליון שבועי
11/07/2019 - 18/07/2019
נמצאו 183 תוצאות
מיון לפי
כמות תוצאות בדף:
פסק-דין עליון 17/07/19 26 ע'
1. עפ 3510/16 עמאר אבו דקה נ' מדינת ישראל
שופטים: נ' סולברג , ג' קרא , י' וילנר סוג עניין:
מיני-רציו:
בימ"ש דחה ערעור שעניינו הרשעת המערער בעבירת רצח תוך ביצוע עבירה לפי סעיף 300(א)(3) לחוק העונשין ובעבירות נוספות. נפסק כי הובאו ראיות מספיקות להוכחה כי המערער הוא שדקר את המנוח וכי זהו התרחיש הסביר היחיד שמתקבל על הדעת; משלא נמצא להתערב בהרשעת המערער ברצח, נותר על כנו עונש מאסר העולם שהושת עליו, אך לאור הלכת טווק, הופחת הפיצוי למשפחת המנוח.
עונשין – עבירת הרצח – תוך כדי ביצוע עבירה אחרת‏
עונשין – עבירות – רצח
עונשין – מחשבה פלילית – אדישות
עונשין – פיצויים והוצאות – פיצויים לקורבן
ראיות – מימצאים – קביעתם
ראיות – עדות – פיצולה
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 17/07/19 13 ע'
2. ברמ 2753/19 פלוני נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה
שופטים: נ' הנדל
מיני-רציו:
נדחתה בקשת רשות ערעור שעניינה דחיית בקשת המבקשים לאיחוד משפחות בנימוק בטחוני נוכח פעילות טרור בה מעורב המבקש 1. נפסק, בין היתר, כי הבקשה מעוררת את השאלה האם כובעו העיתונאי של אדם, כפי המבקש 1, מקנה לו חסינות מפני סנקציות בגין מעשים שהוא מבצע בכובעו כפעיל טרור, וכי כבר נפסק שהמדינה רשאית להגן על עצמה ולפעול כנגד אנשי טרור ללא קשר לעיסוקיהם האחרים, וכי מדובר בשיקולי ביטחון "רגילים".
משפט מינהלי – כניסה לישראל – איחוד משפחות
משפט מינהלי – כניסה לישראל – הרחקה ומשמורת
בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 17/07/19 6 ע'
3. מח 3988/18 יוסף אונגרפלד נ' מדינת ישראל
שופטים: ח' מלצר
מיני-רציו:
בימ"ש דחה בקשה להורות על משפט חוזר בעניינו של המבקש, אשר הורשע בעבירה של העלבת עובד ציבור, על יסוד עילה של עיוות דין לפי סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט, שכן המבקש לא הראה כי נפל בהליך שהתנהל בעניינו פגם כלשהו שהוביל להרשעת שווא; אף הנפסק בעניין סגל לא מקים תשתית לעילה לעריכת משפט חוזר.
בתי-משפט – משפט חוזר – דחיית בקשה לקיום משפט חוזר
בתי-משפט – משפט חוזר – עילות לקיומו
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 17/07/19 7 ע'
4. עפ 4615/19 מוחמד עבאסי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים
שופטים: י' וילנר
מיני-רציו:
דחיית ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי שלא לעכב את ביצועו של צו הריסה מנהלי עד להחלטה בערעור וזאת הן נוכח מידת ההתערבות המצומצמת ביחס להחלטות מעין אלה והן לגופו של עניין. בין היתר, ביהמ"ש מוצא לפרט את ההליכים וההחלטות הרבות שניתנו בערכאות השונות ביחס להריסת המבנה כדי להמחיש כי הגשת הערעור דנן היא בבחינת "הגדשת הסאה", וכי המבקש מנצל לרעה ובאופן ציני את הליכי המשפט ואת זכות הגישה לערכאות.
תכנון ובנייה – הריסה – עיכוב ביצוע
תכנון ובנייה – הריסה – צו הריסה מינהלי
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 16/07/19 9 ע'
5. בגץ 2969/19 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל נ' הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
שופטים: י' עמית , ע' ברון , ד' מינץ תיק סגור:
מיני-רציו:
אין כל יסוד לטענות כלפי חוזר שיווק ומכירה לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל, שהוציא המשיב 1. טענות העותרת לפגיעה בזכויות של סוכני נסיעות, של המשק כולו או של הצרכנים אינה יכולה להתקבל אך בשל כניסתו לתוקף של החוזר; קביעת מועד כניסתו לתוקף של החוזר הוא עניין מובהק שבגדר שיקול דעתו של המשיב 1, ואין זה ראוי שבימ"ש ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעת המשיב 1; גם הטענה בדבר קיומה של הבטחה מנהלית אין בה כדי להועיל לעותרת.
משפט מינהלי – שיקול-דעת – המפקח על הביטוח
משפט מינהלי – שיקול-דעת – התערבות בית-המשפט
משפט מינהלי – הבטחה מינהלית – היעדרה
ביטוח – פיקוח על עסקי ביטוח – סמכות המפקח על הביטוח
ביטוח – פיקוח על עסקי ביטוח – תיווך בביטוח
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 16/07/19 6 ע'
6. רעא 4243/19 Google LLC. (לשעבר .Google Inc) נ' תומר ברם
שופטים: ע' ברון
מיני-רציו:
בהינתן המדיניות "הנוקשה" שחלה ביחס לבקשות לסילוק על הסף, מטבע הדברים זו גם אמת המידה שחלה על בר"ע על החלטה שדוחה בקשת סילוק; השאלה אם מערכת היחסים בין גוגל לקבוצה המיוצגת נכללת בגדר פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות היא סוגיה נכבדה, שדורשת בירור עובדתי ומשפטי מעמיק, ובדין נמנע ביהמ"ש מלהכריע בה באופן מקדמי ונפרד. בכל מקרה, מדובר בהחלטה שמצויה בגדרי שיקול דעתה של הערכאה הדיונית, שלא נמצא טעם להתערב בה.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – סילוק על הסף
דיון אזרחי – בקשת רשות ערעור – דחייתה
דיון אזרחי – ערעור – על הליך דיוני
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 16/07/19 10 ע'
7. עפ 1697/19 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: נ' הנדל , ע' ברון , ג' קרא
מיני-רציו:
דחיית ערעור על גז"ד בגדו הוטל על המערער עונש הכולל 12 חודשי מאסר בפועל בעקבות עבירות מין שביצע במתלוננות כבנות 15.5 הצעירות ממנו בכ-40 שנה; בעת גזירת עונשו של נאשם בביצוע עבירות מין בקטינים יש לבכר שיקולי גמול והרתעה על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם. אין במצבו הבריאותי והנפשי של המערער, בסיכויי שיקומו ובהליך הטיפולי בו הוא מצוי בכדי להקל בעונשו מעבר להקלה לה זכה בבימ"ש קמא.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין בקטינים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לחומרה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 16/07/19 17 ע'
8. עפ 241/17 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: נ' הנדל , ד' מינץ , א' שטיין
מיני-רציו:
תקיפה אגרסיבית כמו זו שביצע המערער, מעידה כמאה עדים על כוונתו להמית את המתלוננת. באמירותיו לאחר המעשה אין כדי להועיל לו. כוונה פלילית אינה אלא הסינרגיה שבין המעשה העברייני לבין הפעילות המוחית שגורמת למעשה להיעשות כפי שנעשה. מחשבות ורגשות למיניהם, שמחוץ לאותה סינרגיה, אינם מעלים ואינם מורידים; מעשי המערער כלפי בת זוגו מחייבים ענישה קשה ובלתי מתפשרת, המעניקה משקל ראוי לשיקולי גמול והרתעה כאחד.
דיון פלילי – ערעור – אי-התערבות בממצאים עובדתיים
עונשין – עבירות – ניסיון לרצח
עונשין – עבירת הרצח – כוונה להמית
עונשין – אחריות פלילית – התמזגות יסודות העבירה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: ניסיון לרצח
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: אלימות במשפחה
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 16/07/19 12 ע'
9. רעא 3058/19 אילן ביוקלצ'ק בע"מ נ' ואדים סוירף
שופטים: י' וילנר תיק סגור:
מיני-רציו:
המקרה אינו בא בגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות בסעדים זמניים שקבעה הערכה הדיונית. אף לגופו של עניין לא נמצא פגם בהחלטה. בין היתר נפסק, כי הנזק הצפוי למשיבה ככל שתתקבל בקשת החברה לביטול הסעדים הזמניים, אינו נזק כספי גרידא, שניתן יהיה להשיבו בנקל ככל שתתקבל תביעתה לאכיפת הסכם ההשקעה, כי אם נזק הנוגע להיבטים הנובעים מזכות הבעלות שלה בחברה, ובפרט בשים לב למתווה עסקת המיזוג העתידית הנעשית על דרך של החלפת מניות.
דיון אזרחי – סעדים זמניים – רשות ערעור
דיון אזרחי – סעדים זמניים – שיקולים בהענקתם
בתי-משפט – סעדים זמניים – בקשת רשות ערעור
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 16/07/19 7 ע'
10. רעא 1514/19 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' סלטי ח'אלד
שופטים: י' וילנר תיק סגור:
מיני-רציו:
בימ"ש פסק כי, המבקשת רשאית לקזז ריבית, שכר טרחה והוצאות, אשר התווספו לקרן החוב של המשיב 1 כלפיה, כתוצאה מהליך ההוצאה לפועל שנקטה כלפיו לגביית חובו (חוב שנוצר בגין אי עמידה בהוראות הסכם הלוואה), מפוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1 המנוהלת אצל המבקשת.
קופות גמל – הלוואה לעמית – זכות קיזוז
קופות גמל – קרן פנסיה – חובותיה
פשיטת רגל – קיזוז – תנאיו
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:

סה"כ 19 עמודים
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>