גליון שבועי
12/03/2019 - 19/03/2019
נמצאו 174 תוצאות
מיון לפי
כמות תוצאות בדף:
החלטה עליון 17/03/19 7 ע'
1. ברמ 1184/18 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה
שופטים: ד' ברק ארז
מיני-רציו:
הבקשה אינה עומדת באמת המידה המצמצמת למתן רשות ערעור בגלגול שלישי שמקורו בהחלטה של ביה"ד לעררים; ברי שאין מקום לדחייה על הסף של בקשות למתן מעמד מטעמים הומניטריים רק על יסוד סיווגן כשייכות כביכול לקטגוריה של מקרים דומים שנדחו בעבר. יחד עם זאת, לא נמצא שדחיית הבקשה על הסף במקרה הנדון נבעה משיוכה לקטגוריה מסוימת, אלא מבחינת נסיבותיהם הספציפיות של המבקשים ותוך יישום העקרונות שהותוו לעניין זה.
בתי-משפט – רשות ערעור – כשהערכאה הראשונה היא טריבונל מינהלי
משפט מינהלי – בית-המשפט לעניינים מינהליים – רשות ערעור
משפט מינהלי – כניסה לישראל – בית הדין לעררים
משפט מינהלי – כניסה לישראל – טעמים הומניטריים
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 17/03/19 11 ע'
2. עא 8934/17 עו"ד אלי זהר - נאמן המכון לרפורמות מבניות בע"מ נ' החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
שופטים: י' עמית , ג' קרא , א' שטיין
מיני-רציו:
בימ"ש דן בהסכם שכר טרחה שנעשה בין המערערים כמספקי שירותים למשיבה 1, שיצר הסדר בדבר שכר טרחה מותנה. נפסק כי מניעה משפטית לא אפשרה לצדדים להגשים את יעדי המיזם אלא באופן חלקי, כך שהסכם בוטל; כי הצלחת המערערים בקידום המיזם, גם אם חלקית, מקימה את זכאותם לקבלת שכר טרחה ראוי ממשיבה 1 כאשר ההסכם לא שלל את זכאותם לקבלו מכוח סעיף 46 לחוק החוזים (חלק כללי); וכי שיעור שכר הטרחה הראוי גבוה יותר מאשר נפסק בבימ"ש קמא, ועל משיבה 1 לשלמו למערערים.
חוזים – קיום חוזה – קיום בסכום ראוי
עורכי-דין – שכר טרחה – שכר ראוי
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 14/03/19 21 ע'
3. עא 1978/18 ש. כהן הנדסה בע"מ נ' החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
שופטים: י' עמית , נ' סולברג , י' וילנר תיק סגור:
מיני-רציו:
בימ"ש דן בשני ערעורים מאוחדים על פסק דין של בימ"ש המחוזי, שעניינם ביחסי קבלן-מזמין, דחה את ערעור המשיבה וקיבל בחלקו את ערעור המערערת, כך שהמשיבה תשלם למערערת סך של 300,000 ₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
חוזים – תמורה – תשלומה
חוזים – קיום חוזה – דחיית קיום
חוזים – השלמת פרטים – לפי הנוהג
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 14/03/19 6 ע'
4. רעפ 1884/19 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: י' אלרון
מיני-רציו:
לרשויות התביעה סמכות רחבה לחזור בהן מההחלטה שלא להגיש כתב אישום; עבירות אלימות במשפחה הן תופעה נפסדת המהווה נגע רע בחברה, ועל רשויות החוק והמשפט לעשות כל שביכולתן כדי להביא למיגור תופעה זו.
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
דיון פלילי – התביעה – סמכות‏
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: אלימות במשפחה
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 14/03/19 6 ע'
5. בעמ 1410/19 פלונית נ' פלוני
שופטים: נ' הנדל
מיני-רציו:
על הדיון בעניין צמצום תוצאות האימוץ להתרכז בראש ובראשונה בטובת הקטין. רצונו וזכויותיו של ההורה הביולוגי רלוונטיים גם, אך כפופים לטובת הקטין, ואינם יכולים לגבור עליה כאשר היא מחייבת שלא לצמצם את תוצאות האימוץ. כך, ולו במובן של סיוע ל"הורה החדש" למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר.
משפחה – אימוץ – צמצום תוצאות האימוץ
משפחה – אימוץ – אימוץ פתוח
משפחה – אימוץ – טובת הילד
בתי-משפט – ערעור – רשות ערעור
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 13/03/19 11 ע'
6. עעמ 9075/18 נחום קרליץ נ' משרד הפנים - אלי יפרח מנהל הבחירות לעיריית באר שבע
שופטים: י' עמית , ג' קרא , א' שטיין תיק סגור:
מיני-רציו:
נדחו ערעור בחירות ובקשת עיון בפתקי הצבעה הנסבים על הבחירות שהתקיימו למועצת עיריית באר שבע. נפסק כי, היה מקום לדחות את הערעור על הסף ולו נוכח כך שערעור הבחירות הוגש יחד עם הבקשה לעיון בפתקי הצבעה, אך מכל מקום, הליקויים עליהם הצביע המערער אינם ליקויים, ולמצער אינם ליקויים היורדים לשורשו של עניין אשר יש בהם כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.
רשויות מקומיות – בחירות – ערעור על תוצאותיהן
רשויות מקומיות – בחירות – ערעור
רשויות מקומיות – בחירות – סדרי הצבעה-פתקים
רשויות מקומיות – בחירות – ביטולן
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 13/03/19 6 ע'
7. בעמ 984/19 פלונית נ' פלוני
שופטים: ע' פוגלמן
מיני-רציו:
רשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה, מקום שבו הבקשה מעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים הישירים למחלוקת. השגות המבקשת בעניין שיעור הפיצוי בגין השבחה בדירת מגורים נטועות בנסיבות המקרה וביישום הדין ואין בהן כדי להקים עילה למתן רשות לערער. גם הקביעות בעניין הסמכות לדון בסוגיית דמי המדור אינם מקימה עילה כזו.
בתי-משפט – ערעור – רשות ערעור
מקרקעין – פיצויים – מכח השקעה
משפחה – מדור – סמכות
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 13/03/19 7 ע'
8. בשפ 1072/19 מוסא זנון נ' מדינת ישראל
שופטים: י' עמית תיק סגור:
מיני-רציו:
זכות ההעתקה נתפסת כזכות נלווית ומשנית לזכות העיון, שעניינה בעיקר בנוחות הנאשם וסניגורו, ולפיכך הגבלתה אינה מגעת כדי פגיעה בזכות העיון או בזכות להליך הוגן. עם זאת, יש מצבים בהם ההעתקה נדרשת לא לצרכי נוחות גרידא אלא על מנת לאפשר להגנה לשקוד באופן מעמיק יותר על קו הגנה. במקרה דנן, הבקשה להעתקת החומר אכן אינה לצרכי נוחות גרידא, אך ישנם טעמי ביטחון בגינם אין מקום לאפשר העתקה.
דיון פלילי – עיון בראיות התביעה – הזכות להעתיק חומר
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 13/03/19 6 ע'
9. בשפ 1655/19 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: א' שטיין
מיני-רציו:
נדחה ערר לפי סעיף 74(ה) לחסד"פ על החלטה שדחתה את בקשת העוררים לקבל מהמשיבה חומרי חקירה בקשר להליך פלילי אשר מתנהל נגדם, שכן אין מקום להורות למשיבה לספק לעוררים פירוט נוסף ביחס לחומר המבוקש משום שחשיפתו עלולה לחשוף את תוכנם; העוררים יכולים לחלוק על עמדת המשיבה כי אין מדובר בחומר חקירה רלבנטי, לפי סעיף 108 לחסד"פ. סעיף 74 לחסד"פ אינו המסגרת הדיונית הנכונה.
דיון פלילי – עיון בראיות התביעה – ערר
דיון פלילי – עיון בראיות התביעה – חומר החקירה
דיון פלילי – זכות עיון בראיות התביעה – חומר החקירה
דיון פלילי – זכות העיון בראיות התביעה – חומר החקירה
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 13/03/19 9 ע'
10. בגץ 950/19 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' פרקליט המדינה
שופטים: מ' מזוז , ג' קרא , י' אלרון תיק סגור:
מיני-רציו:
לגורמי מערכת אכיפת החוק שק"ד רחב בכל הנוגע לניהול ההליך הפלילי על כל שלביו. גם ההחלטה "עוד לא להחליט" בעניין הגשת כתב אישום מצויה במסגרת שק"ד רחב זה; החלטה על הגשת כתב אישום צריכה להתקבל תוך פרק זמן סביר. "זמן סביר" נקבע בהתאם לתנאים ולנסיבות המיוחדים לענין הנדון; ההלכה בדבר ביקורת שיפוטית מצומצמת תקפה עוד יותר כשעסקינן בחקירה "תלויה ועומדת". גם "השלמת חקירה" חוסה בתיבה "חקירה תלויה ועומדת".
משפט מינהלי – שיקול-דעת – רשויות האכיפה והתביעה
משפט מינהלי – בגץ – ביקורת על החלטות רשויות התביעה והחקירה
דיון פלילי – העמדה לדין – ביקורת שיפוטית
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:

סה"כ 18 עמודים
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>