גליון שבועי
11/10/2019 - 18/10/2019
נמצאו 85 תוצאות
מיון לפי
כמות תוצאות בדף:
פסק-דין עליון 15/10/19 10 ע'
1. עפ 2352/19 אלדר דנילוב נ' מדינת ישראל
שופטים: מ' מזוז , י' וילנר , א' שטיין
מיני-רציו:

בימ"ש לא מצא מקום להתערב בגזרי הדין שהושתו על המערערים בעקבות הרשעתם בשוד בנסיבות מחמירות ובהפקרה אחרי פגיעה של נער בעל צרכים מיוחדים; אשר להפעלת עונש המאסר המותנה שעמד לחובת המערער 1, נקבע כי יישום נכון של הלכת מסילתי על עובדות המקרה מוביל למסקנה כי עבירת ההפקרה אחרי פגיעה מכילה בחובה את כל יסודות עבירת גרימת חבלה ברשלנות, היא עבירת התנאי, ולכן המאסר המותנה שהיה תלוי נגד מערער 1 היה בר-הפעלה ומן הדין היה להפעילו.
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: הפעלת מאסר על תנאי
עונשין – ענישה – התערבות ערכאת הערעור
עונשין – ענישה – הפעלת מאסר על תנאי
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שוד
תעבורה – ענישה – הפקרה לאחר פגיעה
המשך...
החלטה עליון 10/10/19 9 ע'
2. בשפ 6033/19 מהרן דכה נ' מדינת ישראל
שופטים: י' אלרון תיק סגור:
מיני-רציו:
סל הכלים המסור לביהמ"ש בקביעת חלופת המעצר כולל את הערובה הכספית, בין בהפקדה עצמית ובין ע"י צד ג'. תכלית הערובה הכספית היא הרתעת המשוחרר והערבים האחרים מפני הפרת תנאי השחרור. סמכות ביהמ"ש להורות על חילוט הערבות, משמצא כי הופרו תנאי השחרור, היא סמכות שבשק"ד. משכך, רשאי הוא אף להורות על חילוט חלקי של הערבויות, תוך שיובאו בחשבון נסיבות העניין וטיב הפרת תנאי השחרור.
דיון פלילי – שחרור בערובה – חילוט ערובה
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – הפרת תנאי שחרור
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – חלופת מעצר
המשך...
החלטה עליון 10/10/19 6 ע'
3. עפ 5660/19 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: י' אלרון
מיני-רציו:
בבואו לדון בבקשה לעיכוב עונש מאסר בפועל על ביהמ"ש לשקול בין היתר את חומרת העבירה ונסיבות ביצועה; משך תקופת המאסר בפועל שהושתה; טיב הערעור וסיכויי הצלחתו; עברו הפלילי של המבקש; ונסיבותיו האישיות; בנסיבות המקרה דנן נמצא כי קיימים טעמים המצדיקים את עיכוב ביצוע עונש המאסר, אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור.
דיון פלילי – עונש – עיכוב ביצוע
המשך...
החלטה עליון 10/10/19 7 ע'
4. רעב 6298/19 פלוני נ' מדינת ישראל הממונה על עבודות השירות מחוז מרכז
שופטים: י' וילנר
מיני-רציו:
חוק העונשין קובע במפורש כי ימים בהם נעדר עובד שירות מעבודתו בגין סיבות רפואיות יבואו במניין ימי עבודות השירות – רק כאשר עסקינן בתאונת עבודה שאירעה במסגרת עבודת השירות ובמקום עבודת השירות; אין מקום להקיש לעניין זה מהגדרתה של תאונת עבודה ע"פ חוק הביטוח הלאומי.
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: עבודות שירות
בתי סוהר – עתירת אסיר – רשות ערעור
המשך...
החלטה עליון 10/10/19 13 ע'
5. בשפ 6506/19 היועץ המשפטי לממשלה נ' מלכה לייפר
שופטים: ע' ברון
מיני-רציו:
המשיבה נתונה במעצר במסגרת הליך הסגרתה לאוסטרליה בגין ביצוע עבירות מין. בבימ"ש המחוזי מונה פאנל מומחים בתחום הפסיכיאטריה לבירור השאלה אם המשיבה הינה חולת נפש או מתחזה. עד לקבלת מסקנות הפאנל, לנוכח מסוכנות המשיבה וכדי ליתן מענה לחשש שהיא תימלט מן הדין או תשבש מהלכי משפט, המשיבה תהיה במעצר מאחורי סורג ובריח עד למתן החלטה בעתירת ההסגרה.
הסגרה – מעצר – במסגרת הליכי הסגרה
הסגרה – מעצר – חלופת מעצר
הסגרה – מעצר – שיקולי בית-המשפט
דיון פלילי – הסגרה – מעצר
המשך...
פסק-דין עליון 07/10/19 5 ע'
6. בגץ 4534/19 חאבס מחמוד ביוד נ' בית המשפט הצבאי יהודה
שופטים: ע' פוגלמן , י' עמית , ע' ברון
מיני-רציו:
בג"ץ אינו משמש כערכאת ערעור על ערכאות השיפוט המוסמכות, לרבות בתי המשפט הצבאיים, ולא יתערב בהחלטותיהם אלא במקרים חריגים בהם פעלו בחוסר סמכות או תוך פגיעה של ממש בכללי הצדק הטבעי או במקרים נדירים המצדיקים הענקת סעד מן הצדק.
משפט מינהלי – בגץ – ביקורת ערכאות שיפוטיות
משפט מינהלי – בגץ – ביקורת על בית-דין צבאי
משפט מינהלי – בגץ – היעדר עילה
משפט מינהלי – בגץ – סעד חלופי
המשך...
פסק-דין עליון 07/10/19 9 ע'
7. עפ 6767/18 מדינת ישראל נ' ראשיד אייה
שופטים: נ' סולברג , מ' מזוז , י' אלרון
מיני-רציו:
בימ"ש קיבל ערעור על קולת העונש שהושת על המערער בגין עבירות של מעשה מגונה בנסיבות אינוס בקטינה מתחת לגיל 16, הסגת גבול וגניבה. נפסק כי מתחם העונש ההולם צריך היה לכלול את העונש המרבי הקבוע בחוק בגין מעשה מגונה בנסיבות אינוס בקטינה העומד על עשר שנות מאסר, וכי את העונש המתאים בגדרי המתחם בנסיבות העניין יש להציב על 8 שנות מאסר בפועל, כך שתקופת המאסר, כולל מאסר על-תנאי שהופעל בגין גזר דין קודם, הועמדה על 8 שנים ו-3 חודשים (חלף 6 שנים ו-3 חודשים).
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין בקטינים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לחומרה
עונשין – ענישה – מתחם הענישה
המשך...
פסק-דין עליון 07/10/19 8 ע'
8. עפ 671/19 דוד חיים אבוטבול נ' מדינת ישראל
שופטים: נ' סולברג , מ' מזוז , י' אלרון תיק סגור:
מיני-רציו:
נדחה ערעור על העונש שנגזר על המערער בגין הרשעתו בעבירות סמים ובכללו 50 חודשי מאסר בפועל וקנס של 10,000 ₪. נפסק כי אין זה מקרה חריג המצדיק התערבות ערכאת הערעור בעונש, כי לא נפל פגם בקביעת מתחם הענישה וכי לא היה ראוי לחרוג ממתחם הענישה ההולם משיקולי שיקום שכן אין זה מקרה שבו התהליך השיקומי הוביל לשינוי כה משמעותי, וכי הקנס שהוטל אינו מן הגבוהים בנסיבות העניין.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות סמים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לקולה
עונשין – ענישה – התערבות ערכאת הערעור
עונשין – ענישה – מתחם הענישה
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: קנס
המשך...
פסק-דין עליון 06/10/19 8 ע'
9. עא 5530/18 ניסים עדיקה נ' עו"ד יעקב אמסטר
שופטים: י' עמית , ג' קרא , א' שטיין תיק סגור:
מיני-רציו:
כונס הנכסים שמונה לכינוס נכסי שותפות שלושה אחים, התרשל בכך שיצר מצג כלפי הצדדים לגבי הסכום האמיתי שנמצא בקופת הכינוס עובר לחתימת הסכם פשרה ביניהם; חרף התרשלות הכונס, בגינה הוא חויב בדין בתשלום פיצוי בגין עגמת נפש למערער, המערער לא הוכיח קיומו של קשר סיבתי ולא הוכיח כי נגרם לו נזק עקב מצג השווא לגבי הסכום בקופת הכינוס.
נזיקין – אחריות – כונס נכסים
נזיקין – רשלנות – הוכחתה
נזיקין – רשלנות – קשר סיבתי
נזיקין – פיצויים – עגמת נפש
המשך...
פסק-דין מנהלי 23/09/19 17 ע'
10. עתמ (ת"א) 8479-04-18 אפריקה ישראל מגורים בע"מ נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז תל אביב
שופטים: אסתר נחליאלי חיאט תיק סגור: התקבל/ התקבל חלקית סוג עניין: תכנון ובנייה
מיני-רציו:
בית המשפט הורה על ביטול החלטת הועדה המחוזית בעניין הפחתת שליש ממספר הדירות, שהיו חלק מהתכנית שהועדה המחוזית הורתה להפקיד. נקבע כי הועדה תנמק את החלטתה תוך בחינה מקצועית של שאלת ההיתכנות הכלכלית לביצוע בניית הבניין וביצוע השימור באופן שיאפשר לבקר את ההחלטה שתתקבל.
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – התערבות בית-המשפט
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – חובותיהן
המשך...

סה"כ 9 עמודים
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>