גליון שבועי
19/05/2019 - 26/05/2019
נמצאו 146 תוצאות
מיון לפי
כמות תוצאות בדף:
החלטה עליון 22/05/19 6 ע'
1. בשפ 3362/19 פלוני נ' מדינת ישראל
שופטים: א' שטיין
מיני-רציו:
הגבלת חירותו של נאשם הטוען לחפותו והזכאי מכוח הדין לחזקת החפות, ראוי שתהא קטנה ככל שניתן ותוגבל לצרכי ההליך הפלילי; בימ"ש המחוזי לנוער לא פירט את הסיבות שבעטיין הוטלו על העורר הגבלות ליציאה מהבית בליווי דודו בחודש הרמדאן ובחג עיד אל פיטר, הגבלות שאין להן מקום במקרה זה, ולפיכך הורה על הסרתן, בכפוף להגברת ערבויות לקיום תנאי שחרורו של העורר למעצר-בית.
דיון פלילי – מעצר – יציאה לשם קיום פולחן דתי
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 22/05/19 14 ע'
2. רעא 8798/18 קרן טוליפ קפיטל נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
שופטים: נ' סולברג , ד' מינץ , י' וילנר תיק סגור:
מיני-רציו:
בימ"ש דחה בקשת רשות ערעור שעניינה החלטת בימ"ש המחוזי בגדרה נדחתה עתירת המבקשת להורות למשיבה לגלות מסמכים לצורך הגשת תביעה נגזרת נוכח פגמים שנפלו בתום לבה של המבקשת. נפסק כי, המבקשת לא הוכיחה ברף הנדרש בשלב זה כי היא לא פעלה בחוסר תום לב, כנדרש בסעיף 198א לחוק החברות.
חברות – תביעה נגזרת – גילוי ועיון במסמכים
דיון אזרחי – גילוי מסמכים – בבקשה לאישור תביעה נגזרת
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 21/05/19 21 ע'
3. בגץ 2535/18 עיריית רמלה נ' הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות
שופטים: מ' מזוז , ע' ברון , א' חיות תיק סגור:
מיני-רציו:
בג"ץ דחה עתירות שעניינן תכנית לתשתית לאומית הכוללת הקמת אתר תחזוקה ותפעול חדש עבור משיבה 3, הרחבת מתחם תחזוקה ותפעול קיים, וחיבור ביניהם במסילת ברזל, שאושרה על ידי הממשלה בהמלצת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות. זאת, בהעדר כל עילה המצדיקה ביטול התכנית או השבתה לדיון מחודש בוועדה האמורה.
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – התערבות בית-המשפט
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – שיקוליהן
תכנון ובנייה – מוסדות תכנון – סמכויות
תכנון ובנייה – שיקול דעת – ועדת תכנון ובנייה
משפט מינהלי – שיקול-דעת – התערבות בית-המשפט
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 21/05/19 6 ע'
4. רעא 918/19 לאומי קארד בע"מ נ' אברהם אלעד גריינר
שופטים: ע' ברון תיק סגור:
מיני-רציו:
נדחתה בקשת רשות ערעור שעניינה החלטת בימ"ש קמא דחיית בקשת המבקשת להגיש תצהיר משלים בתמיכה לתגובתה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדה. אין זה מקרה חריג המצדיק התערבות בשיקול הדעת הרחב הנתון לערכאה הדיונית בשאלה אם להתיר צירופן של ראיות חדשות במסגרת הליך לאישור תובענה כייצוגית, אם לאו, ומכל מקום לא נפל כל פגם בהחלטה.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – החלטות דיוניות
דיון אזרחי – רשות ערעור – מתי תינתן
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 21/05/19 10 ע'
5. עא 1607/17 עו"ד אריאל שריג נ' עו"ד אורן לרר
שופטים: רון גולדשטיין סוג עניין:
מיני-רציו:
משנמצא כי הערעור הוגש באיחור של 3 ימים לפחות, ומשנקבע כי אין מקום לדחות את בקשת הסילוק אך בשל העיתוי בו הוגשה (9 חודשים לאחר הגשת הערעור)ובהיעדר בקשה להארכת מועד ולו במשתמע, אין מנוס מלהורות על מחיקת הערעור.
בתי-משפט – ערעור – מחיקתו על הסף
דיון אזרחי – מועדים – להגשת ערעור
דיון אזרחי – ערעור – מועדים
דיון אזרחי – הארכת מועד – להגשת ערעור
דיון אזרחי – שיהוי – נפקותו
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 21/05/19 7 ע'
6. עא 2654/19 בסמה נאסר נ' עו"ד ארז חבר, כונס נכסים
שופטים: ג' קרא
מיני-רציו:
בימ"ש קיבל בקשה לסעד זמני בערעור על החלטה שמשמעה פינוי המבקשת ובני משפחתה מדירת מגוריהם. זאת, נוכח מאזן הנוחות הנוטה לטובת המבקשת, בהיות הנכס בית המגורים שלה ושל משפחתה ולאור הקושי בהשבת המצב לקדמותו אם יימכר הבית לצד שלישי, ולאור סכום ההפקדה המשמעותי שהפקידה המבקשת במסגרת צו מניעה זמני שניתן בבימ"ש קמא, שישמש כערובה גם לסעד הזמני עד להכרעה בערעור.
בתי-משפט – סעדים זמניים – בערעור
בתי-משפט – סעדים זמניים – שיקולים בהענקתם
דיון אזרחי – ערעור – סעדים זמניים
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 20/05/19 22 ע'
7. עא 8323/17 מדינת ישראל נ' דניאל יוסף בעהם
שופטים: נ' הנדל , ד' מינץ , י' וילנר
מיני-רציו:
ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה ופסק כי מקומן של הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות בגנזך המדינה (בהתאם לסעיף 4(א) לחוק הארכיונים, מכיוון שהמסמכים נוצרו מתוקף פועלו של מחברן – עו"ד מרדכי בעהם ז"ל, מטעם מוסדות המדינה שבדרך) ואין להותירן בידי יורשיו של מחברן. בכל הנוגע לשיהוי בהגשת התביעה, שעה שהטיוטות הוחזקו שנים רבות בידי בעהם ומשפחתו, נקבע בין היתר, כי מדובר במקרה מובהק אשר בו התביעה קשורה בטבורה לאינטרס ציבורי בעל משמעות רחבה וייחודית, אשר לא ניתן לאפשר לו לסגת מטעמי שיהוי בלבד.
קניין – קניין תרבותי – חובת ההשבה
קניין – נכס – מסמך היסטורי
קניין – מיטלטלין – בעלות
התיישנות – שיהוי – אימתי מתקיים
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
החלטה עליון 20/05/19 8 ע'
8. עא 2642/19 מועצה מקומית הר אדר נ' מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ
שופטים: ג' קרא
מיני-רציו:
בימ"ש קיבל בקשות לעיכוב ביצוע פסק דין כספי עד להכרעה בערעור, על יסוד מאזן הנוחות. נפסק כי, מצב הדברים מעלה סימן שאלה באשר ליכולת השבת המצב לקדמותו ולגביית הכספים מהמשיבה, וכי אין די בערבות האישית שהוצעה על ידי בעלי המניות של המשיבה כדי לשנות זאת.
בתי-משפט – פסק-דין – עיכוב ביצוע
בתי-משפט – סעדים – עיכוב ביצוע פסק-דין
דיון אזרחי – פסק-דין – עיכוב ביצוע
דיון אזרחי – עיכוב ביצוע – של פסק-דין
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 20/05/19 6 ע'
9. בגץ 1488/19 פלונית נ' בית הדין השרעי בירושלים
שופטים: י' עמית , נ' סולברג , ד' מינץ
מיני-רציו:
בג"ץ דחה עתירה בה נטען כי בתי הדין השרעיים חרגו מסמכותם בעת שניהלו הליכים בנוגע למתן צו ירושה, שכן אין זה מקרה חריג המצדיק התערבות בהחלטות בתי דין דתיים; לגופה נדחתה הטענה כי החלטת ביה"ד השרעי ניתנה בחוסר סמכות המצדיקה התערבות בג"ץ, נוכח התקיימות סעיף 155(א) לחוק הירושה, לפיו בתי דין דתיים מוסמכים ליתן צווי ירושה, ובלבד שכל הצדדים הנוגעים בדבר נתנו הסמכתם לכך בכתב.
בתי-דין – בית-דין שרעי – סמכותו
בתי-דין – בית-דין שרעי – התערבות בגץ
משפט מינהלי – בגץ – ביקורת בית-דין דתי
משפט מינהלי – בגץ – היעדר עילה
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:
פסק-דין עליון 20/05/19 7 ע'
10. בגץ 1193/18 רגבים נ' שר הבטחון
שופטים: ג' קרא , א' שטיין , ה א' חיות תיק סגור:
מיני-רציו:
התערבות בג"ץ בשק"ד רשות שלטונית בנוגע לסדרי העדיפויות שהיא קובעת לעצמה באכיפת החוק תתאפשר רק במקרים בהם הוכחה התנערות מלאה או הימנעות בלתי סבירה מאכיפת החוק על ידי הרשות או כאשר סדרי העדיפויות שהרשות הציבה לעצמה בענייני האכיפה נגועים באי חוקיות, בחוסר סבירות קיצוני או בפגם חמור אחר אשר יורד לשורש העניין. במקרה דנן, פגם בסדר גודל כזה איננו בנמצא.
משפט מינהלי – שיקול-דעת – הרשויות המופקדות על אכיפת החוק
תכנון ובנייה – הריסה – בנייה בלתי חוקית
משפט מינהלי – סמכות – אכיפת החוק
משפט מינהלי – שיקול-דעת – סבירות
המשך...
למעקב אחר ההלכות: הכל (0)
סעד מבוקש:
סכום תביעה אישי:
סכום תביעה קבוצתי:
החלטות ביניים
ה.מ לטובת המבקש:
ה.מ לטובת המשיב:
תוצאה משפטית:
שכ"ט לעו"ד:

גמול לתובעים:

הוצאות משפט:

סה"כ 15 עמודים
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>