מחירון נבו

לשנה

3,030 ₪ (2,590 ₪ + מע"מ)
לעמדה אחת
1,024 ₪ (875 ₪ + מע"מ)
לכל לעמדה נוספת
לשנתיים

5,792 ₪ (4,950 ₪ + מע"מ)
לעמדה אחת
1,843 ₪ (1,575 ₪ + מע"מ)
לכל לעמדה נוספת
להורדת טופס הרשמה בתשלום לחצ/י כאן
לשאלות נוספות אנא פנה/י למח' מנויים בטל' 02-9992099
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין